Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška - oznámenie o začatí...

Život v meste

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania

Dátum: 13.05.2020 Kategória: Úradná tabuľa Autor: PhDr. Katarína Harvanová

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania stavby:

na pozemku register "C" parc. č. 3735 v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Bod K.