Navigácia


Informácie

6. júl 2020, meniny má Patrícia, Patrik


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodávanie podnetov na udelenie verejných...

Život v meste

Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Dátum: 15.06.2020 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Ivana Ondrejmišková

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzývame občanov a inštitúcie na predloženie podnetov, odporučení na udelenie:


a) Čestného občianstva mesta Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica možno udeliť fyzickej osobe, ktorá nie je občanom mesta Banská Štiavnica a významným spôsobom sa zaslúžila o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena v SR a v zahraničí. 


b) Ceny za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica

V zmysle citovaného nariadenia Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta možno udeliť osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o záchranu hodnôt kultúrneho dedičstva v regióne mesta Banská Štiavnica a rozvoj mesta Banská Štiavnica.


c) Výročnej ceny mesta Banská Štiavnica

Výročná cena mesta sa v zmysle citovaného nariadenia môže udeliť občanom mesta, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, alebo šírenie jeho dobrého mena v SR alebo v zahraničí.


d) Ceny primátora mesta Banská Štiavnica

Primátor mesta môže udeliť cenu primátora mesta osobám, ktoré sa výrazným spôsobom angažovali vo verejnom živote mesta.


Občania a inštitúcie môžu svoje podnety na udelenie čestného občianstva mesta, cien mesta Banská Štiavnica a ceny primátorky mesta podať poštou, alebo osobne do 31. júla 2020 na Mestský úrad v Banskej Štiavnici, Radničné nám. č. 1, 969 24  Banská Štiavnica, msu@banskastiavnica.sk.


Podnet musí obsahovať:    

 • názov verejného ocenenia
 • identifikačné údaje oceňovaného – meno a priezvisko osoby alebo názov spoločnosti, adresa
 • zásluhu verejného ocenenia
 • identifikačné údaje podávateľa podnetu – meno a priezvisko, adresa
 • súhlas so spracovaním osobných údajov navrhnutej osoby (dotknutej osoby)

Podnetmi sa budú zaoberať primátorka mesta a popslanci MsZ, ktorí v zmysle nariadenia mesta podajú návrhy na udelenie čestného občianstva a cien mesta na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu.

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 18556)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5042 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2974 hlasov)
  16 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3280 hlasov)
  17.7 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3634 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3626 hlasov)
  19.5 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste