Navigácia


Informácie

20. september 2020, meniny má Ľuboslav(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Život v meste

Začíname s úpravou verejných priestranstiev: Jána Palárika, Jána Hollého

Dátum: 09.09.2020 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Ivana Ondrejmišková

  • Dôjde k úplnej uzávierke uvedených ulíc, keďže sa jedná o rozsiahly zásah do telesa komunikácie, pokládku sietí, budovanie nových vrstiev vrátane zhotovenia dažďovej kanalizácie a odvodnenia s osadením nových uličných vpustí, osadenie nového verejného osvetlenia a chráničiek telekomunikačných vedení. Na všetkých komunikáciách bude prevedený povrch z čadičovej dlažby. Rekonštrukcia rešpektuje jestvujúce smerové a výškové vedenie trasy komunikácie.
  • Ulica nebude prejazdná počas celej doby prác, a tým nebude možný ani prejazd motorových vozidiel k jednotlivým nehnuteľnostiam. Úplnou uzávierkou ulice Jána Palárika bude uzatvorená aj ulica Farská a z časti v určitej dobe aj ulica Jána Hollého.
  • Pokiaľ vlastníte a  používate motorové vozidlo je potrebné si toto odparkovať na inej ulici, alebo inom mieste do doby ukončenia stavby.  
  • S rekonštrukčným prácami sa začne v termíne od 9.9.2020 a rekonštrukcia ulice bude prebiehať v termíne do 08.12. 2020.
  • V prípade akýchkoľvek bližších informácií je potrebné sa obrátiť: dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk , 045/6949619, 0918/688855Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica