Navigácia


Informácie

20. september 2020, meniny má Ľuboslav(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePoďakovanie primátorky mesta za...

Život v meste

Poďakovanie primátorky mesta za Salamandrové dni 2020.

Dátum: 16.09.2020 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Ivana Ondrejmišková

Mestské oslavy Salamandrové dni 2020 boli iné, iné ako v predchádzajúcich rokoch. Celosvetová pandémia COVID 19 a jej vývoj neumožnil ich konať v tradičnom veľkolepom duchu a tak v záujme ochrany zdravia sa v rámci tohoročných Salamandrových dní neuskutočnili Celoslovenské oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, neuskutočnilo sa slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kostole sv. Kataríny, ani tradičný Salamandrový sprievod, jediný a jedinečný na svete a tak sme boli postavení pred úlohu pripomenúť si iným spôsobom naše každoročné podujatia. V piatok 11.9. 2020 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné podujatie vztýčenia vlajky OMSD /Organizácie miest svetového dedičstva/, ktorej členom je mesto Banská Štiavnica od 30.6. 1995, na počesť solidarity miest na celom svete, v ktorých sa svetové kultúrne a prírodné dedičstvo nachádza a zároveň aj takto deklarovať spolupatričnosť a povinnosť starať sa o toto dedičstvo a zachovať ho pre budúce generácie.

Náhradným podujatím za tradičný Salamandrový sprievod bolo podujatie pod názvom Od pastiera po Anču, ktoré sa konalo na Amfiteátri pod Novým zámkom. Tematický banícky program. Obrazy Salamandrového sprievodu, ukážkový banícky šachtág a vystúpenie spevokolu Štiavničan. Spoznajte Salamandrový sprievod inak, ako doteraz. A tak diváci v obmedzenom počte , za prísnych hygienických opatrení mali možnosť vidieť niektoré živé obrazy zo Salamandrového sprievodu, ako aj filmové ukážky z tradičného sprievodu doplnené sprievodným slovom komentátora , tradície a vznik Salamandrového sprievodu, čo predstavujú jednotlivé postavy , ich význam a pod. Diváci mohli vidieť aj ukážkový banícky šachtág na javisku amfiteátra , ktorý zorganizoval Banskoštiavnicko- hodrušský banícky spolok. Krásne počasie, príjemnú atmosféru večera dopĺňali banícke piesne spevokolu Štiavničan.

Pripomenúť si banícke tradície a vyjadriť úctu mestu Banská Štiavnica, kolíske baníctva a baníckej a technickej vzdelanosti prišli aj akademickí predstavitelia so študentami z TU Košice dekan Fakulty BERG Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. a dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., ako aj početné zastúpenie U.S.Steel Košice na čele s viceprezidentami a mnohí ďalší vzácni hostia.

Netradičné Salamandrové dni 2020 sú za nami a aj napriek náročným opatreniam sme si pripomenuli naše tradície, tie historické aj tie súčasné. Ich organizácia bola v súčasnej dobe náročná, ale myslím si , že ich atmosféru a jedinečnosť sme aspoň v tejto skromnej podobe zachovali. A tak mi dovoľte, aby som sa poďakovala všetkým organizátorom ako aj všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní jednotlivých podujatí .Osobitne sa chcem poďakovať hlavnému organizátorovi podujatia Od pastiera po Anču Mgr. Jánovi Petríkovi a jeho šikovným a tvorivým spolupracovníkom Ivetke Petrikovičovej a Števkovi Lackovi, ale aj všetkým ďalším, ktorí pomáhali pri organizácii tohto podujatia, ako aj aktérom tohto podujatia. Zvlášť chcem poďakovať všetkým účinkujúcim v tomto podujatí – obyvateľom nášho mesta, okolitých obcí, študentom, deťom a maličkým permoníkom a ich rodičom, že im vštepujú lásku a úctu k našim tradíciám. Ďakujem aj celému mnohopočetnému organizačnému kolektívu, zamestnancom oddelenia kultúry, športu a MK na čele s Ing. R. Markom, ako aj ostatným zamestnancom mestského úradu, Banskoštiavnicko-hodrušskému baníckemu spolku, pánovi farárovi Ľudovítovi Frintovi, Slovenskému banskému múzeu, Slovenskému banskému archívu, Združeniu baníckych spolkov a cechov na Slovensku, zamestnancom Technických služieb m.p. Banská Štiavnica, koordinátorom a aktivačným pracovníkom malých obecných služieb, Mestskej polícii a OO Policajného zboru Banská Štiavnica, ktorí sa postarali o dodržanie opatrení, bezpečnosť a poriadok v meste. Moja vďaka patrí aj všetkým ďalším ľuďom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii jednotlivých podujatí. Ďakujem tiež za finančnú podporu Salamandrových dní Fondu na podporu umenia, BBSK a U. S. Steel Košice. Drahí spoluobčania , želám Vám všetkým hlavne veľa zdravia, aby sme všetci spoločne prekonali tieto náročné časy a verím , že v roku 2021 bude naše mesto žiť tradičnými Salamandovými dňami.

 

Dovidenia na Salamandrových dňoch 2021!Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mestaFotogaléria: https://www.facebook.com/media/set?vanity=kultura.banskastiavnica.sk&set=a.10157263967862175
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica