Navigácia


Informácie

20. september 2020, meniny má Ľuboslav(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška - oznámenie o začatí...

Život v meste

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania

Dátum: 16.09.2020 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. arch. Jakub Melicherčík

Peter Chymčák, J. Murgaša 6, 903 01  Senec,
Beverly Ann Chymčáková, J. Murgaša 6, 903 01  Senec,
ktorých zastupuje Ing. arch. Ľubica Paučulová, Vodárenská 8, 969 01  Banská Štiavnica

(ďalej len "navrhovatelia") podali dňa 28.8.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:


VODOVODNÁ PRÍPOJKA


na pozemku register "C" parc. č. 1018, 1019/1, 1020/1, 1021, 1412/1, 1416, 5606, register "E" parc. č. 6329/5 a v zmysle priloženej situácie v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste