Navigácia


Informácie

25. október 2020, meniny má Aurel


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePokyny pre chovateľov ošípaných

Život v meste

Pokyny pre chovateľov ošípaných

Dátum: 14.10.2020 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Oľga Nigríniová

V súvislosti so zvyšujúcim sa rizikom šírenia Afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky Regionálna veterinárna a potravinová správa V Žiari nad Hornom

 

Vyzýva občanov/chovateľov ktorí nemajú chovy ošípaných registrované, aby tak vykonali v termíne do 23.10.2020

Registrácii podliehajú aj chovy s 1 ošípanou.

 

POZOR!

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

 

Od 26.10.2020 bude vykonávaná úradná kontrola splnenia povinností registrácie vo vybraných obciach na celom území Slovenska. Chovateľom, ktorí si nesplnili povinnosť registrácie chovu bude vydané opatrenie a po jeho nesplnení sa pristúpi k udeľovaní sankcii, prípadne k utrácaniu zvierat.

 

Tlačivá si môžu chovatelia vyžiadať aj na Mestskom úrad v Banskej Štiavnici, odd. právne správy majetku, Nám. sv. Trojice č. 1, I. posch., osobne, telefonicky, alebo elektronicky na tel. č. 0905 413 945, e-mail: olga.nigriniova@banskastiavnica.sk.


Prílohy:

 
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste