Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Testovanie ATG testami bude prebiehať od 16.11. 2020 v priestoroch Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, Banslá Štiavnica.
V pracovné dni budú k dispozícii zamestnanci Slovenského červeného kríža z Banskej Štiavnice v čase 9.00 - 13.00 a 15.00 - 19.00, počas sobôt sa bude testovať v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, v nedeľu sa testovať nebude.
Testovanie je bezplatné a dobrovoľné.
 
Foto: L. Lužina
Testovanie ATG testami bude prebiehať od 16.11. 2020 v priestoroch Kultúrneho centra, Kammerhofská 1, Banslá Štiavnica.

V pracovné dni budú k dispozícii zamestnanci Slovenského červeného kríža z Banskej Štiavnice v čase 9.00 - 13.00 a 15.00 - 19.00 (odbery sa vykonávajú do 12:30 a do 18:30), počas sobôt sa bude testovať v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 (odbery sa vykonávajú do 11:30 a do 16:30), v nedeľu sa testovať nebude.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné.

 
Foto: L. Lužina