Navigácia


Informácie

25. január 2021, meniny má Gejza


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneUsmernenie primátorky mesta k organizácii...

Život v meste

Usmernenie primátorky mesta k organizácii vyučovania žiakov 5.-9. ročníkov

Dátum: 18.11.2020 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

Usmernenie primátorky mesta  k organizácii vyučovania žiakov 5.-9. ročníkov základných škôl platné od  štvrtka , 19.novembra 2020.


Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára  v zmysle usmernenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s  Metodickým usmernením Štátneho pedagogického ústavu Bratislava,  vydáva nasledovné usmernenie:


Žiakom  5.-9. ročníka uvedených základných škôl, ktorí pochádzajú so sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom  rodín v hmotnej núdzi, žiakom bez možnosti prístupu k dištančnému vzdelávaniu bude umožnené od štvrtka , 19.novembra 2020  prezenčné vzdelávanie v ich domovských školách.

 

1.  Riaditeľstvá škôl oslovia zákonných zástupcov  dotknutých žiakov  a  poskytnú im informácie ohľadne obsahu a organizácii vzdelávania ich detí v čase prezenčného vzdelávania

 

2.  Riaditeľstvá škôl personálne zabezpečia výučbu  týchto žiakov  úpravou rozvrhov učiteľov tak, aby im  mohli poskytovať prezenčné vzdelávanie  v škole.

 

3. Riaditeľstvá škôl zapoja do prezenčného vyučovania týchto žiakov aj asistentov učiteľa

 

4. Prezenčné vzdelávanie týchto žiakov sa bude realizovať  4 hodiny denne a to 2 dni v týždni nasledovne:

 

ZŠ Jozefa Horáka:   utorok, štvrtok

ZŠ Jozefa Kollára:   utorok, piatok

 

5. Školské jedálne poskytnú školské stravovanie  tým žiakom 5.-9. ročníkov, ktorí sa budú zúčastňovať prezenčného vyučovania v školách  .

 

Zhrnutie pravidiel  zabezpečenia  vyučovania v ZŠ  od 19.novembra 2020

 

Žiaci 1.-4. ročníka:

-prezenčné vyučovanie vo svojich triedach domovskej školy, s obvyklým počtom žiakov

Žiaci 5.-9. ročníka:

- dištančné vzdelávanie z domu

- prezenčné vyučovanie 2 x týždenne po 4 hodiny v malých,maximálne  6 členných skupinách vrátane učiteľa -   ale len žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia , rodín v hmotnej núdzi a bez možnosti prístupu k dištančnému vzdelávaniu (podľa zoznamu škôl)

Žiaci s nariadenou karanténou to zn.pozitívne testovaní, alebo s úzkym kontaktom na pozitívne testovaných) – sa vzdelávajú dištančnou formou z domu 

Stravovanie v školských jedálňach:

- žiaci 1.-4.ročníkov

- žiaci 5.-9.ročníkov, ktorí sa vzdelávajú 2x týždenne prezenčne v školeV Banskej Štiavnici 18. novembra 2020


                                                              Mgr.Nadežda Babiaková

                                                                       primátorka
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica