Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Vzhľadom na prijatie opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a jeho predĺžením v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou pandémie COVID -19 Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že Mestský úrad Banská Štiavnica bude od 4. januára 2021 (pondelok) až do odvolania pre verejnosť zatvorený.
Žiadame obyvateľov, aby v prípade potreby zamestnancov Mestského úradu kontaktovali výlučne telefonicky alebo emailom. Kontakty jednotlivých oddelení Mestského úradu nájdete na stránke http://www.banskastiavnica.sk/.http://www.banskastiavnica.sk/20201008-kontakt-msu.pdf.  V obmedzenom režime bude fungovať Klientske centrum a Matričný úrad.
Vzhľadom na neustále prijímanie nových opatrení žiadame obyvateľov, aby aktuálne informácie sledovali na stránke mesta http://www.banskastiavnica.sk/ a facebookovej stránke https://www.facebook.com/mestobanskastiavnica.