Navigácia


Informácie

26. január 2021, meniny má Tamara


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePrevádzka školských zariadení v...

Život v meste

Prevádzka školských zariadení v správe mesta

Dátum: 13.01.2021 Kategória: Oznamy Autor: piliar

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ ZŠ Jozefa Horáka, Ul. P. Dobšinského 17,  ZŠ Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, Základnej umeleckej školy Nám. sv. Trojice č.4, Centra voľného času, Ul.L.Svobodu 40, MŠ Ul.Bratská č.9, MŠ Ul.1.mája č.4, MŠ Ul.Mierová č.2

na pracovnom stretnutí s primátorkou mesta a riaditeľmi  základných škôl prijalo v súvislosti s momentálnou epidemiologickou situáciou a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR zo dňa 8.januára 2021 nasledovné usmernenie:


1.   S účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach , okrem

  • školských klubov detí pre žiakov  zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a žiakov  zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  • zariadení školského stravovania pre  žiakov, ktorí sa vzdelávajú v školských kluboch detí.

Riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie , zabezpečia pre  ostatných žiakov dištančné vzdelávanie,

Rodičia budú o zmenách vo vyučovaní podľa aktuálnych prijatých opatrení ministerstva školstva včas informovaní riaditeľstvami škôl, ako aj aktualizáciou na webstránke mesta.


2.   Hore uvedené materské školy  budú v čase od 11.januára 2021  do 18.januára 2021 poskytovať svoje služby len deťom rodičov v kritickej infraštruktúre (ako  zdravotníctvo, doprava, energetika,služby …) - a to podľa zoznamu povolaní zákonných zástupcov detí v jednotlivých MŠ

  • MŠ budú poskytovať svoje služby aj deťom rodičov, ktorým povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti ( podľa individuálneho posúdenia riaditeľstiev MŠ)
  • MŠ nebude poskytovať svoje služby v uvedenom termíne deťom rodičov, ktorí sú na MD, alebo majú prikázanú prácu z domu
  • všetky ostatné prípady záujmu umiestnenia detí do MŠ v čase od 11. do 18.januára 2021 sa budú posudzovať výlučne individuálne na úrovni riaditeľstiev jednotlivých MŠ v zmysle ROZHODNUTIA  MŠVVaŠ SR a momentálnych priestorových, ako aj personálnych možností MŠ
  • pred nástupom detí do MŠ po prázdninách – 11. januára 2021 podpíše rodič dieťaťa potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa do MŠ prichádza (nie lekárske potvrdenie).

Primátorka mesta, Mgr.Nadežda Babiaková, zabezpečí  Ag testovsnie  zamestnancom materských škôl, ktorí oň prejavia záujem v MOM Banská Štiavnica.


Podľa hore uvedeného rozhodnutia ministra školstva , budú MŠ od 18.januára pracovať v obvyklom režime, v prípade nových skutočností spojených s epidemiologickou situáciou budú rodičia a verejnosť včas informovaní.


Zrušuje sa rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica