Navigácia


Informácie

4. marec 2021, meniny má Kazimír


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePrevádzka školských zariadení v...

Život v meste

Prevádzka školských zariadení v pôsobnosti mesta od 22.2.2021.

Dátum: 18.02.2021 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

Mesto Banská Štiavnica, ako zriaďovateľ, po konzultácii s RÚVZ v Žiari nad Hronom, v súlade s aktuálnym COVID AUTOMATOM  a v súlade s rozhodnutím riaditeľov škôl a školských zariadení rozhodlo  dňa 18.februára 2021 vo veci poskytovania výchovy a vzdelávania v období od 22. do 26.februára 2021 nasledovne:

 • ZŠ Jozefa Horáka a ZŠ Jozefa Kollára budú pokračovať v prezenčnej forme vyučovania žiakov I.stupňa. Taktiež bude pokračovať prezenčné vyučovanie žiakov II.stupňa ZŠ v skupinkách 5+1, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie z domu. Školské kluby detí, aj školské jedálne  budú otvorené pre žiakov I.stupňa a II. stupňa ZŠ , ktorí sa vzdelávajú prezenčne v škole.Všetci ostatní žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní z domu.
 • Materské školy Ul Bratská, Ul.1.mája  Ul.Mierová budú otvorené aj po jarných prázdninách, teda od 22.februára 2021 bez obmedzení.
 • Základná umelecká škola, vzhľadom k špecifickosti vyučovania ( zákaz prezenčného vyučovania v skupinových odboroch a individuálnych odboroch spev a dychové nástroje) nebude zatiaľ poskytovať vyučovanie v škole a všetci žiaci sa budú naďalej vzdelávať dištančným spôsobom z domu.

Nakoľko  nástup detí a žiakov do materských a základných škôl je podmienený preukázaním  aspoň u jedného  zákonného zástupcu  čestným prehlásením o absolvovaní testovania na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní, mesto B.Štiavnica, ako zriaďovateľ  zabezpečilo pre rodičov a zamestnancov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  testovanie  nasledovne:

Rodičia a zamestnanci :

ZŠ Jozefa Kollára,  ZŠ Jozefa Horáka,  MŠ Ul.Bratská 9

Sobota, 20.2.2021 v čase od 8.00 -12.00 hod a od 13.00 -19.00 hod.

Miesto:  ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40

(s možnosťou registrácie obvyklým spôsobom na str.mesta)

MŠ Ul.1.mája – testovanie  rodičov a zamestnancov na pracovisku v MŠ

MŠ Ul Mierová – testovanie rodičov a zamestnancov v MOM na území mesta

 

Upozornenie :

Upozorňujeme verejnosť, že odberné miesto v ZŠ J.Kollára bude otvorené len 20.2.2021 a výlučne pre rodičov a zamestnancov hore uvedených škôl. Pre širokú verejnosť budú svoje služby aj naďalej poskytovať aktuálne  MOM na území mesta .
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 19183)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5237 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3072 hlasov)
  16 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3379 hlasov)
  17.6 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3760 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3735 hlasov)
  19.5 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica