Navigácia


Informácie

13. apríl 2021, meniny má Aleš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneNávrat do škôl aktualizovaný od...

Život v meste

Návrat do škôl aktualizovaný od 7. do 11.apríla 2021

Dátum: 07.04.2021 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica od 7. do 11.apríla 2021  zabezpečuje nasledovne:

- materské školy:  prezenčne , celodenná prevádzka v obvyklom režime

Podmienka: test zamestnancov a zákonného zástupcu

 

-základné školy 1.stupeň: prezenčne

Podmienka: test zamestnancov a zákonného zástupcu

 

-základná škola 2.stupeň: dištančne / alebo skupinky 5+1, ak žiaci nemajú možnosť dištančnej formy vzdelávania

Podmienka: test zamestnancov a zákonného zástupcu + žiaka v skupinke 5+1

 

-základná umelecká škola: prezenčne -individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1.stupňa ZŠ

Podmienka: test zamestnancov a zákonného zástupcu

ostatní klienti ZUŠ dištančná výučba (skupinová výučba spev+dychové nástroje)

 

-školský klub detí:  prezenčne

Podmienka: test zamestnancov + zákonného zástupcu, ak už  nepredložil test škole

 

-školské jedálne:  v prevádzke pre materské školy a žiakov ZŠ v prezenčnej forme vyučovania

Podmienka:  test zamestnancov

 

Vzhľadom k  pretrvávajúcej nutnosti preukazovania testov s platnosťou 7 dní, mesto Banská Štiavnica zabezpečilo pre rodičov a zamestnancov základných škôl  J.Horáka, J.Kollára , materských škôl Ul.Bratská, Mierová,1.mája, ako aj zamestnancov a rodičov ZUŠ

testovanie v MOM ZŠ Jozefa Kollára, L.Svobodu 40 , v sobotu 10.apríla 2021 v čase

od 10.00 do 16.00 hod.

 

Upozorňujeme rodičov, že v prípade ak neabsolvujú testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, nemajú nárok na tzv.“pandemickú OČR“.

Takýto nárok majú ale v prípade, ak sa dieťa nezúčastňuje prezenčného vyučovania z dôvodu nariadenej karantény/izolácie, trieda, alebo škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, alebo ich lekár ospravedlnil pre chorobu.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica