Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

AUKTION plus, s.r.o. dražobná a realitná spoločnosť požiadala o zverejnenie na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica písomnosti:

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Banská Štiavnica.

 


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 7. 4. 2021.
Doba vyvesenia: do 6. 5. 2021.