Navigácia


Informácie

21. september 2021, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneProjekt SMART CITY Banská Štiavnica...

Život v meste

Projekt SMART CITY Banská Štiavnica bol schválený

Dátum: 28.07.2021 Kategória: Oznamy Autor: Mgr. Henrieta Godová


Mestu Banská Štiavnica bolo zaslané rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre OP II 2014 – 2020 na projekt Smart City Banská Štiavnica, kód žiadosti ITMS2014+: 311071ARR7.


Schválená výška NFP predstavuje 929 939,01 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 978 883,17 €. Projekt rieši najmä: situáciu s parkovaním v historickom centre mesta, navigačný systém a dokončenie verejného osvetlenia, osadenie meteostaníc, všetko prostredníctvom využitia moderných technológií v oblasti regulácie dopravy, manažmentu statickej dopravy, riadenia pakovania na základe dopravnej situácie počas dňa, čo vedie k zvyšovaniu prehľadnosti dopravy, znižovaniu prašnosti a hlučnosti plošne v celom meste v spojení s monitoringom dát, ktoré je možné vyhodnocovať.


V rámci projektu sa uskutočnia nasledovné aktivity:

 • výmena nezmodernizovaných svietidiel za nové s energeticky efektívnejším svetelným zdrojom a zariadením pre manažment svietiedla IoT (internet vecí). Vymenia sa asvietidlá v časti sídliska Drieňová, v miestnej časti Štefultov, historickom centre mesta, miestnej časti Banky a Počúvadlianske Jazero v celkovom počte 585 ks (IoT) + 265 ks historické osvetlenie – svietidlá, ktoré neboli zatiaľ predmetom posledných rekonštrukcií,
 • výmena nezmodernizovaných rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, ktoré budú pripojené na vzdialený dispečing využívajúc verejné siete GSM a internet,
 • zjednotenie systému riadenia verejného osvetlenia nastavením jednotného harmonogramu zapísania a vypínania osvetlenia a tiež regulácie intenzity osvetlenia,
 • vybudovanie informačnej prenosovej siete verejného osvetlenia,
 • osadenie 4 ks environmentálnych staníc pre snímanie stavu a parametrov ovzdušia – teploty, vlhkosti, osvetlenia, prachu, UV žiarenia a pod.,
 • vybudovanie systému snímania parkovacích miest kamerovým systémom alebo senzorickým snímaním a zobrazovanie týchto údajov pre účastníkov dopravy,
 • inštalovanie 4 ks informačných tabúľ s navigáciou na parkoviská a s informáciou o obsadenosti parkovísk na uliciach Mládežnícka, Dolná, pod Novým zámkom – tieto budú umiestnené na vstupoch do mesta, a to v smere od Žiaru nad Hronom, v smere od Hontianskych Nemiec, v smere od Levíc a pred kruhovým objazdom v smere od Sv. Antona,
 • inštalácia platformy pre integráciu subsystémov smart riešení, ku ktorej bude napojené verejné osvetlenie, meteostanice a parkovací systém.

Realizácia projektu je naplánovaná do konca roka 2022.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 20036)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5476 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3270 hlasov)
  16.3 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3504 hlasov)
  17.5 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3903 hlasov)
  19.5 %
 • Neviem sa vyjadriť (3883 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste