Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Dňa 03. 09. 2021 bola na oddelení AOTP a poradenstva Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica uložená listová zásielka pre občana:


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 8. 9. 2021.

Doba vyvesenia: do 22. 9. 2021.