Navigácia


Informácie

6. december 2021, meniny má Mikuláš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte...

Život v meste

Vykurovacia sezóna začala. Nezanedbajte stav Vášho vykurovacieho telesa a komína !

Dátum: 15.10.2021 Kategória: Oznamy Autor: piliar

S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho systému. Nepodceňujte stav Vášho komína a vykurovacieho telesa! Je nutné dbať najmä na čistotu komína a bezpečnú vzdialenosť horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Nikto z Vás predsa nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť dodržiavaním jednoduchých zásad.


Viete o aké zásady ide?

1. Čistite komín v pravidelných lehotách:

 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
  • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
  • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
  • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
  • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

2. Neumiestňujte v okolí spotrebiča horľavé materiály ani neumiestňujte spotrebič v blízkosti horľavých stavebných konštrukcií (Pre kotol na tuhé palivo je minimálna vzdialenosť 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!


3. Nezanedbávajte konštrukčný stav komína (drevené konštrukcie v blízkosti komínových telies, netesnosti, špáry a pod.)!


4. Pod spotrebič je nutné umiestnenie nehorľavej podlahy! Presah nehorľavej podlahy alebo podložky musí byť minimálne 300mm pred spotrebičom a 100mm po bokoch spotrebiču na tuhé palivo.


5. Pripojenie a spustenie spotrebiču nechajte na odborne spôsobilú osobu (pripojenie môže vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!


6. Na vykurovanie nepoužívajte iné palivo, aké je pre spotrebič určené !


Venujte Vášmu vykurovaciemu systému dostatočnú pozornosť. Jedná sa predsa o Váš majetok.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.


zdroj: OR HaZZ Žiar nad Hronom


„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste