Navigácia


Informácie

6. december 2021, meniny má Mikuláš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePodávanie žiadostí o poskytnutie...

Život v meste

Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 pre rok 2022

Dátum: 28.10.2021 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Jozefa Páchniková

Mesto Banská Štiavnica oznamuje, že do 31.12. 2021 je termín pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov podľa § 3 VZN č. 2/2018 v znení dodatku č. 1.


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 v znení dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, je potrebné žiadosť podať písomnou formou na predpísanom tlačive, ktoré nájdete v Klientskom centre Mestského úradu alebo priamo na stránke mesta Banská Štiavnica:

Kompletne a správne vyplnená žiadosť o poskytnutie dotácie , ktorej súčasťou je aj rozpočet, musí obsahovať povinné prílohy (kópie):

  • zmluva alebo potvrdenie o zriadení bankového účtu, ktorého vlastníkom je žiadateľ,
  • výpis z registra trestov na právnickú osobu, ktorý je vedený Generálnou prokuratúrou Slovenskej      republiky,
  • doklad o založení subjektu – zriaďovaciu listinu, zakladateľskú zmluvu, stanovy s potvrdením registrácie /občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia a pod./
  • ďalšie dokumenty týkajúce sa projektu
  • čestné vyhlásenia žiadateľa /príloha č. 1/

Pripomíname, že prílohy sú povinné pre všetkých žiadateľov o dotáciu.


V prípade nejasností kontaktujte:
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste