Navigácia


Informácie

26. máj 2022, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePrerušenie prevádzky MŠ Ulica 1....

Život v meste

Prerušenie prevádzky MŠ Ulica 1. mája č. 4

Dátum: 15.11.2021 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Ivana Ondrejmišková

Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky Materskej školy Ul. 1. mája č. 4, 96901,  Banská Štiavnica


Mesto Banská Štiavnica ako zriaďovateľ a v súlade s ustanoveniami § 152 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe usmernenie RÚVZ v Žiari nad Hronom  zo dňa 12.novembra 2021

  • rozhodlo s účinnosťou od 15. novembra 2021 do  19.novembra 2021  o prerušení prevádzky  v Materskej škole Ul.1.mája č.4, Banská Štiavnica.

Odôvodnenie:

Mesto Banská Štiavnica prijalo toto rozhodnutie  na základe oznámenia riaditeľky materskej školy o zvýšenej – až 53 % chorobnosti detí a zamestnancov  na respiračné ochorenie. Toto rozhodnutie je v súlade s platnou legislatívou  vo veci nariadení protiepidemických opatrení v zmysle  zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a noviel a  má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných chorôb  v kolektíve  materskej školy s možným následným prenosom do rodín  detí a zamestnancov.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Čierna skrinka