Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

DUPOS dražobná spoločnosť požiadala o vyvesenie oznámenia o dobrovoľnej dražbe >>>.


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 19. 11. 2021.

Doba vyvesenia: do 15. 12. 2021.