Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Mesto Banská Štiavnica v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlasuje ďalšie kolo očkovania proti ochoreniu COVID-19

jednodávkovou vakcínou očkovacou látkou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson a dvojdávkovou vakcínou Pfizer od spoločnosti Pfizer BionTech

V prípade záujmu o očkovanie je potrebné kontaktovať Mestský úrad Banská Štiavnica na t. č.: 045/694 96 42 alebo mailom na adrese viera.muchova@banskastiavnica.sk, príp. osobne Odd. právne a správy majetku, kontaktná osoba: PhDr. Muchová Viera

 

Očkovať sa môžu len záujemcovia prihlásení o očkovanie na Mestskom úrade !!!

 

Každému záujemcovi o očkovanie bude pridelený čas očkovania.

Čas očkovania je orientačný, nie nárokovateľný.

 

Očkovanie sa uskutoční dňa 11.01.2022 od 9:00 – 17:00 hod. s prestávkou 12:30 – 13:00 hod. v Kultúrnom centre, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica- veľká sála.