Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA ODSUDZUJE AGRESIU NA UKRAJINE

3.3.2022

MESTO ĽVOV NÁS POTREBUJE!

Prinášame skrátenú verziu listu, ktorý obdržala primátorka mesta Banská Štiavnica ako odpoveď na svoju ponuku mestu Ľvov.


17.3.2022

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY

Корисна інформація для громадян України

Useful information for citizens of Ukraine


4.4.2022


11.4.202212.4.2022


27.6.2022

 

UPOZORNENIE - Boli zverejnené aktualizované vzory výkazov pre fyzické a právnické osoby a nový vzor prehľadu a aj zmena výšky príspevku. Do nových vzorov je potrebné vypĺňať aj údaje z opravných výkazov za marec a február. Staré vzory výkazov a prehľadu nie je možné akceptovať.

Vo výkazoch je najskôr potrebné vypĺňať údaje o poskytovateľovi ubytovania a následne po vyplnení poradového čísla riadku sa budú niektoré údaje predvypĺňať priamo vo výkaze.

 

Všetky informácie budú aktualizované aj na webovom sídle https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

 16.6.2022

 

Nové programy pomoci utečencom na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Programy sú zamerané na poskytovanie pomoci utečencom pri hľadaní práce a integrácii do trhu práce.

Нові програми допомоги біженцям в Управлінні з питань праці, соціальних питань та сім’ї. Програми спрямовані на забезпечення біженців пошуку роботи та інтеграції на ринок праці.

 

PROJEKT "POMOC UTEČENCOM - KONZULTÁCIA"/ ПРОЕКТ «ДОПОМОГА БІЖЕНЦАМ – КОНСУЛЬТАЦІЯ»

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/projekt-pomahame-odidencom-poradenstvo-proekt-dopomagaemo-bizencam-konsultacii.html?fbclid=IwAR2sKIaFJZr9e6fJJBe4DY3IgMOFZvnShFOPhyFei4w0YLjx0D4aBdytu9E&page_id=1178308

 

PROJEKT „POMÁHAME ODÍDENCOM“ – opatrenie č. 1 VZDELÁVANIE ODÍDENCOV/ ПРОЕКТ ДОПОМОГАЄМО ЖИТЕЛЯМ - захід №. НАВЧАЛЬНА ОСВІТА

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-odidencov-projekt-pomahame-odidencom.html?fbclid=IwAR3KIULpbKQ5H9Se9xMGeCrcG4HLEjKsv4GFtoURTCi0-MnBGwkUG4wrGGA&page_id=1178160

 

PROJEKT „POMÁHAME ODÍDENCOM“ – opatrenie č. 3 DOBROVOĽNÍCKE ČINNOSTI/ ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - (міра №3) ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam/opatrenie-c.-3-dobrovolnicke-cinnosti-mira-no3-volonterska-dialnist.html?fbclid=IwAR16vcL-iyZwPieAK-YwCQCeA4GFCzgZ1RxhCSn8v2KR_gfwYgF8PllLe_s&page_id=1178639

 

PROJEKT „POMÁHAME ODÍDENCOM“ – opatrenie č. 4 ZAPRACOVANIE U ZAMESTNÁVATEĽA/ ПРОЄКТ "ДОПОМАГАЄМО БІЖЕНЦЯМ“ - міра №4 АДАПТАЦІЯ У РОБОТОДАВЦЯ

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-pomahame-odidencom-proekt-dopomagaemo-bizencam/opatrenie-c.-4-zapracovanie-u-zamestnavatela-mira-no4-adaptacia-u-robotodavca.html?fbclid=IwAR2TspjztMNVNeD8krdz0sFf-Kt_PeiUujj7nz8GFEAmsEYIg4Kh2c_VaoE&page_id=1178738

 

Pre viac informácií volajte alebo mailujte: 045/2444420 alebo/або 045/2444421, silvia.sujanova@upsvr.gov.sk, alebo/або tatiana.javorska@upsvr.gov.sk