Navigácia


Informácie

26. máj 2022, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška - daňový exekučný...

Život v meste

Verejná vyhláška - daňový exekučný príkaz

Dátum: 09.05.2022 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Mgr. Bc. Martina Kováčiková

Daňový subjekt: Eva Oujezdská

nar.: 20.10.1967 

bytom: Miloslavov, Parkova ulica 116/12

            

Písomnosť: Daňová exekučný príkaz zo dňa 5.5.2022,  sp.č. 1683-5/2022/Ek

je uložená na Mestskom úrade Banská Štiavnica. 

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Banská Štiavnica, Daňový exekučný príkaz zo dňa 5.5.2022, sp. č.1683-5/2022/Ek verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, ekonomické oddelenie v úradných hodinách 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 


Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 6. 5. 2022.

Doba vyvesenia: do 22. 5. 2022.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Parkovanie v meste