Navigácia


Informácie

26. máj 2022, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePRERUŠENÁ DODÁVKA VODY

Život v meste

PRERUŠENÁ DODÁVKA VODY

Dátum: 14.05.2022 Kategória: Oznamy Autor: StVPS

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, Vám oznamuje, že z dôvodu vykonávania opravy – havárie na verejnom vodovode v B.Štiavnici na ul. Križovatka  -  bude dňa


OD: 14.5.2022 – od 6,00 hod.      DO: 14.5.2022 – do 18,00 hod.PRERUŠENÁ  DODÁVKA  VODY

 

V Banskej Štiavnici na uliciach – Križovatka, časť ulice Dolná, Drevená, Kolpašská, Okrúhla, L.Novomeského, E.M.Šoltésovej, Trate mládeže, 1.mája, A.T.Sitnianskeho, L.Exnára, J.Horáka, M.Benku, K.Šmidkeho, V.Clementisa, Povrazník, Budovateľská, Špitálska, Komenského, Obchodná, Brezová, Antolská, Horná Huta, Kremenisko, Lintich, časť ulice Obrancov mieru, F.Urbánka, Hutnícka 1,2,3, Cintorínska, Na Mária šachtu, Na Matej štôlňu, J.C.Hronského, Škultétyho, Nám.Padlých hrdinov

 

Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené v súlade s prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu.

Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou a stacionárnou cisternou, ktorá bude umiestnená na ulici Špitálska pred Domovom dôchodcov.

 

Bližšie informácie na tel. čísle  0908 679 593, 0907 847 903  

                                                        

Po oprave poruchy sa bude vykonávať odkalovanie, odvzdušňovanie a preplach vodovodného potrubia. V uvedenom čase môže byť senzoricky zhoršená kvalita vody a môže byť ovplyvnený aj tlak vo vodovodnom potrubí. Tlak vo vodovodnom potrubí sa ustáli až po oprave poruchy a odvzdušnení a natlakovaní vodovodného potrubia.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. sa Vám vopred ospravedlňuje za spôsobené obmedzenie a ďakuje za Vašu trpezlivosť.


Prevádzka vodovodov Banská Štiavnica
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Čierna skrinka