Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Chcete zmeniť Drieňovú?

Mesto Banská Štiavnica pripravuje projekt revitalizácie vnútroblokov, ktoré sa nachádzajú


1. Medzi MŠ ul. Bratská a ul. Energetikov (bývalé klzisko)

2. Medzi supermarketom TESCO a ul. Pátrovskou (čiastočne vyasfaltovaná plocha)


Radi by sme do projektovej dokumentácie zahrnuli aj najlepšie nápady obyvateľov sídliska. Preto Vám ponúkame možnosť vyjadriť sa prostredníctvom ankety, a to do 27.6. 2022, 8.00 hod.


Odpovede, ktoré budú mať najväčšiu relevanciu použijeme ako podklad pri práci s dodávateľom projektovej dokumentácie a plánovaní uvedených verejných priestorov. 


Elektronický formulár nájdete tu:


https://forms.gle/pxQKLwKHSf7XhqyT8


Budeme radi, ak k jeho vypĺňaniu prizvete aj svojich rodinných príslušníkov a priateľov, za každé zdieľanie ďakujeme!