Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška

Život v meste

Verejná vyhláška

Dátum: 23.06.2022 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 9 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok)

vo veci vyhlásenia hrádze na parc. CKN č. 1264 (EKN č. 3422/1, 6634/2, 3422/2, 3461/9), CKN č. 1899 (EKN č. 3461/2, 3422/2), CKN č. 1875 (EKN č. 3422/2, 3461/2), CKN č. 1267 (EKN č. 3422/2, 3461/9), CKN č. 1940/1, CKN č. 1940/2 (EKN č. 3422/1, 3461/11), zátopy nádrže na parc. CKN 1940/2 (EKN č. 3422/1, 3461/11), CKN č. 1263/2, nachádzajúce sa v k. ú. Banská Hodruša, za národnú kultúrnu pamiatku.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 21585)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5924 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3633 hlasov)
  16.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3757 hlasov)
  17.4 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (4144 hlasov)
  19.2 %
 • Neviem sa vyjadriť (4127 hlasov)
  19.1 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste