Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Aktuálne zo samosprávy


OR HaZZ V ŽIARI NAD HRONOM


S nástupom chladných dní

sa začína vykurovacia sezóna,

ktorej treba venovať

značnú pozornosť.
>>>>

>>>>

>>>>


BYTOVÁ SPRÁVA s.r.o.


  Mestské kúpele – plaváreň,

časť plavecký bazén

a wellness sú po letnej

odstávke otvorené od 17. 9. 2019.
>>>>

>>>>

>>>>

 

"INTELIGENTNÉ" MESTO


Inteligentné priechody pre chodcov.

>>>>


Infokiosk na Námestí sv. Trojice.

>>>>


Mapa zberných miest odpadu

>>>>


SMS info kanál

>>>>

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

>>>>

TLAČIVÁ

>>>>


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

>>>>


PARKOVANIE

>>>>