Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Aktuálne zo samosprávyŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKO, a. s. Dňa 21.05. 2019 do odvolania  zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z prevádzkových dôvodov náhradnú autobusovú dopravu na trati do Banskej Štiavnici.>>>>

<<<<

>>>>MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica samospráva oslovuje verejnosť na možnosť predkladať  podnety na udelenie cien mesta za rok 2019


>>>>

<<<<

>>>> 

 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICAMesto Banská Štiavnica, vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: Odborný zamestnanec na oddelenie výstavby ÚP a ŽP.>>>>

<<<<

>>>>"INTELIGENTNÉ" MESTO


Inteligentné priechody pre chodcov.

>>>>


Infokiosk na Námestí sv. Trojice.

>>>>


Mapa zberných miest odpadu

>>>>


SMS info kanál

>>>>

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

>>>>

TLAČIVÁ

>>>>


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

>>>>


PARKOVANIE

>>>>