Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Aktuálne zo samosprávyMESTO BANSKÁ ŠTIAVNICAMesto Banská Štiavnica oznamuje,

že do 31. 12. 2018 je termín pre

podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie

na rok 2019 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov podľa

§ 3 VZN č. 2/2018.


>>>>

<<<<

>>>>

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICAPoužívanie pyrotechnických výrobkov

na vonku otvorených priestranstvách

v čase od 2.1. do 30.12. kalendárneho

roka podlieha súhlasu obce

s účinnosťou od 1.9.2018>>>>

<<<<

>>>>

 

 

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA

národný dopravca


Oznámenie cestovného poriaku

platného od  9.12.2018 pre trať

Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica>>>>

<<<<

>>>>MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICAUNESCO spustilo prvú internetovú

platformu venovanú svetovému

dedičstvu a udržateľnému cestovnému

ruchu

 

 

>>>>

<<<<

>>>>POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

>>>>

TLAČIVÁ

>>>>


PARKOVANIE

>>>>