Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Aktuálne zo samosprávySLOVENSKÁ POŠTA a. s. Slovenská pošta, a. s. pracovisko

Pošta Banská Štiavnica 1 dočasne

mení poskytovanie služieb

pre verejnosť s účinnosťou:

od 14.1.2019 do 31.7.2019.>>>>

<<<<

>>>>

TECHNICKÉ SLUŽBY m. p.Technické služby m. p. Banská

Štiavnica zverejnili  termíny zvozov

separovaného odpadu v roku

2019 v meste Banská Štiavnica.
>>>>

<<<<

>>>>


 

 

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA

národný dopravca


Oznámenie cestovného poriaku

platného od  9.12.2018 pre trať

Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica.>>>>

<<<<

>>>>MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICADôležité informácie o realizovaní

zimnej údržby na miestnych

komunikáciách v meste

Banská Štiavnica.

 

 

>>>>

<<<<

>>>>POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

>>>>

TLAČIVÁ

>>>>


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

>>>>


PARKOVANIE

>>>>