Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Aktuálne zo samosprávySLOVENSKÁ POŠTA a. s. Slovenská pošta, a. s. pracovisko

Pošta Banská Štiavnica 1 dočasne

mení poskytovanie služieb

pre verejnosť s účinnosťou:

od 14.1.2019 do 31.7.2019.>>>>

<<<<

>>>>

TECHNICKÉ SLUŽBY m. p.Technické služby m. p. Banská

Štiavnica zverejnili  termíny zvozov

separovaného odpadu v roku

2019 v meste Banská Štiavnica.


>>>>

<<<<


Stratil sa Vám psík?

(karanténna stanica)


<<<<

>>>>

 

 

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICAMesto Banská Štiavnica, vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkcie: Odborný zamestnanec na oddelenie výstavby ÚP a ŽP>>>>

<<<<

>>>>"INTELIGENTNÉ" MESTOInteligentné priechody pre chodcov

>>>>
POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

>>>>

TLAČIVÁ

>>>>


DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

>>>>


PARKOVANIE

>>>>