Navigácia


Informácie

21. september 2019, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneArchív aktualít

Život v meste

 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 18.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Václav Zenko s trvalým …
 • Obmedzenie dopravy na Námestí sv. Trojice, 17.09.2019
  Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že z dôvodu konania športového podujatia, bude na Námestí sv. Trojice obmedzená doprava v dňoch 20. 9. 2019 od 19:00 hod. do 21. 9. 2019 do 18:00 hod. 
  zdroj: MsÚ Banská štiavnica, …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 17.09.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 16.09.2019
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 16.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Marián Balog, Jaroslav …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 13.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Vladimír Oláh s …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 11.09.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • JESENNÁ UNIVERZITA ARCHITEKTÚRY, 11.09.2019
  Pozývame verejnosť na JESENNÚ UNIVERZITU ARCHITEKTÚRY, ktorá sa bude konať v dňoch 15.-21.9.2019 v Banskej Štiavnici.
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 10.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Stanislav Polkoráb Milan Pastier
 • Oznámenie o začatí konania vo veci vodnej stavby , 10.09.2019
  Mesto Banská Štiavnica, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky, 10.09.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Mestské kúpele – plaváreň, 10.09.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že  prevádzka plaveckého bazéna, bude po letnej odstávke otvorená od 10.9.2019. Wellness priestory …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 09.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Kornélia Bartková, …
 • Vyhlásenie výberového konania, 06.09.2019
  Výberové konanie na pozíciu: výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica   Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vyhlasuje …
 • Miestna organizácia SRZ oznamuje, 06.09.2019
  Výbor Miestnej organizácie SRZ v Banskej Štiavnici oznamuje svojim členom, že dňa 21. septembra 2019 o 8:00 hodine sa uskutoční v kine Akademik v Banskej Štiavnici Mimoriadna členská schôdza s nasledovným programom: Otvorenie …
 • Odber krvi, 05.09.2019
  Pozvánka
  Územný spolok SČK v Banskej Štiavnici Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 12.9.2019 od 7.00 hod. do 10.00 hod. v nemocnici na 3. poschodí v Banskej Štiavnici. Spravte všetko pre to, aby ste krv prišli …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 05.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Milan Červeň,Miroslav Dulaj, …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 04.09.2019
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt …
 • Oznámenie o začatí konania vo veci vodnej stavby, 04.09.2019
  OZNÁMENIE
  o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „ZÁCHYT PRAMEŇA V LOKALITE BANKY“ na pozemku parcelné  číslo C KN 693 …
 • Dopravné obmedzenie počas osláv Salamandrových dní 2019, 03.09.2019
  5.9. Autobusová doprava bude bez zmien. Ostatná doprava bude mať obmedzený vjazd len na Nám. sv. Trojice. V popoludňajších hod. bude zrušené parkovanie na Nám. sv. Trojice a obmedzená doprava okolo MsÚ na Radničnom nám. sa …
 • Vyhlásenie dodatkov k VZN mesta Banská Štiavnica, 03.09.2019
  Dňa 3. 9. 2019 bol vyvesený v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 02.09.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Milan Nepšinský, …
 • Vyhlásenie VZN mesta Banská Štiavnica č. 3/2019, 02.09.2019
  Dňa 2. 9. 2019 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: Všeobecne záväzné nariadenie mesta …
 • Zvoz zmesového komunálneho odpadu - „2x ročne“, 02.09.2019
  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, oznamujú občanom mesta, že sa dňa 14.10.2019 uskutoční zvoz „2x ročne“ a to na uliciach: Koncová, Osadná, Pustá, Hadová, Stratená a v častiach Bartkov majer, …
 • Zvoz nebezpečného odpadu z domácností, 02.09.2019
  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, oznamujú občanom, že v mesiaci september a október 2019 sa bude realizovať zvoz nebezpečného odpadu z domácností.   Zvozy sa uskutočnia nasledovne: 26.09.2019 sa …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 30.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Radovan Krkoška, Denis …
 • Oznámenie - Vŕtaná studňa k rodinnému domu, 30.08.2019
  o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „VŔTANÁ STUDŇA K RODINNÉMU DOMU“ na pozemku parcelné  číslo C KN 7646/2 …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub dreviny s nariadením miestnej obhliadky, 28.08.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Oznámenie o začatí konania na výrub dreviny s nariadením miestnej obhliadky, 28.08.2019
  Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 28.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Daniel Balko, Roman Hrivňák, …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 27.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Marián Tvrdý s …
 • TS oznamujú, 27.08.2019
  Oznamujeme občanom, že dňa 29.08.2019 sa bude robiť  zvoz komunálneho odpadu /zvoz č. 18/ - z ulice: Gagarína, Hodžu, Hurbana, Langsfelda, Okrajová, Kysihýbelská, Roľnícka, Ovocná malým vozidlom multicar ktoré berie …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 26.08.2019
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt osobe:
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 26.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Juraj Kačáni Jana Kalabová
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva, 22.08.2019
  V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1, primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 22.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Kornélia Bartková Ladislav …
 • Pozvánka na Salamandrové dni, 22.08.2019
  Dovoľujeme si všetkých obyvateľov a návštevníkov pozvať na Salamandrové dni 2019, ktoré sa uskutočnia 5. - 7.9.2019 v Banskej Štiavnici s tradičným salamandrovým sprievodom. Sprievod začne 6.9.2019 o 19:00 na ulici Drevená a prejde ulicami …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 20.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Michal Hladký
  s …
 • Foto: Parkovanie po novom
  Parkovanie po novom, 20.08.2019
  O zmenách v parkovaní sme čitateľov informovali v ŠN č. 24 zo dňa 20.6. a č. 25 zo dňa 27.6. a v tomto čísle sa zameriame na rýchloobrátkové státie a aplikáciu ParkDotst, ktorá monitoruje obsadenosť 16 miest v okolí …
 • Verejná vyhláška, 20.08.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 19.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Karasová Andrea Suchý …
 • Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, 19.08.2019
  Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Banská Štiavnica spolu s Mestom Banská Štiavnica Vás pozývajú na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 16.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Ľubomír Jánošík s …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 15.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Stanislav Kováč, Roman Strelinger, …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 13.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Vladimír Stračina s …
 • Verejná vyhláška, 12.08.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 12.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Martin Tomaška s trvalým …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 09.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Jana Miková, Roman Sartoris
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 07.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Robert Benčaj, Štefan Berky s …
 • Obchodná verejná súťaž, 06.08.2019
  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 06.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že: Radovan Hanza s trvalým …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 05.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Lea Kališeková, Michal …
 • VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE, 05.08.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 01.08.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Ján Hrivňák, Stanislava …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 31.07.2019
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt osobe: Eliška …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 31.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Miroslav Dulaj, Marian Nemec  s …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 29.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Ján Bartko, Daniel Balko, Edita …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 29.07.2019
  Od dňa 28.07. 2019  od 15:22 hod počnúc vlakom  Os 6123 nepretržite do 30. 7. 2019 do 13:00 hod zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z prevádzkových dôvodov náhradnú autobusovú dopravu na trati  154 …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 25.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Radovan Hanza, Janka …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 23.07.2019
  Technické služby, m. p. oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu na sídlisku Drieňová, sídlisku Juh, ktorý mal byť včera 22. 07. 2019 sa uskutoční dnes 23. 07. 2019 v poobedných hodinách vzhľadom na poruchu veľkého …
 • Zverejnenie návrhu VZN mesta Banská Štiavnica, 23.07.2019
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. .http://www.banskastiavnica.sk/2019 o …
 • Zverejnenie návrhov dodatkov k VZN mesta Banská Štiavnica, 22.07.2019
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrhy dodatkov k VZN mesta Banská Štiavnica: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 22.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Alexander Landkoon  s …
 • Zverejnenie návrhu dodatku k VZN mesta Banská Štiavnica, 19.07.2019
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh dodatku k VZN mesta Banská Štiavnica: Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 19.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:

  Mário Stračina Marian Balog
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 18.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Róbert Benčaj  s …
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 17.07.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 16.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Edita Buštorová, Marián …
 • Verejná vyhláška, 15.07.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, …
 • MIMORIADNY OZNAM - Pokračovanie prerušenia dodávky vody, 15.07.2019
  AKTUALIZOVANÉ: 16. 7. 2019, 14:15 hod. Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica oznamuje, že z dôvodu odstraňovania ďaľšej poruchy na vodovode nad jazerom Klinger, ktorý …
 • Dotazník - 2018 Rok európskeho kultúrneho dedičstva, 15.07.2019
  Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Banská Štiavnica, pozývame vás k vyplneniu krátkeho dotazníka týkajúceho sa roka 2018 ako Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Dotazník sa realizuje v …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 12.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Ľubomír Jánošík
 • EU TRIVIA QUIZ, 12.07.2019
    Viete, že v EÚ sa nachádza viac ako 350 lokalít svetového dedičstva UNESCO?   Otestujte svoje vedomosti o nich v kvíze a vyhrajte lístky na návštevu niektorých z nich!   Kvíz je v
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 11.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Lea Kulíšeková  s …
 • Verejná vyhláška, 10.07.2019
  Mesto Banská Štiavnica vykonáva  doručenie rozhodnutí správcu dane verejnou vyhláškou č. 1543/1/2019/Ek., verejnou vyhláškou č. 1543/2/2019/Ek.. Občania majú doporučenú zásielku do vlastných rúk …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 10.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Marian Balog, Lukáš Toma,
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 10.07.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Oznam: Obmedzenie dopravy z dôvodu priebehu kultúrneho podujatia, 08.07.2019
  Dňa 13.7.2019 bude na Námestí sv. Trojice a na Radničnom námestí prebiehať podujatie ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH spojené s jarmokom. Príprava a priebeh podujatia si vyžiadajú zmeny v doprave a parkovaní na Námestí sv. …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 08.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Ján Zajden  s …
 • Verejná vyhláška, 08.07.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, …
 • Vyhlásenie VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2019, 08.07.2019
  Dňa 8. 7. 2019 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: Všeobecne záväzné nariadenie mesta …
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 04.07.2019
  OZNAM I. Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu č. 19 na Štefultove (ul. Bajzu, Antolská č.d. 8,9,10,11,12, Cintorínska, Debnárika, Hutnícka č.d. 7,8,9,10, Chalupku, Kollára, Krčmériho, Kremenisko, Kríková, Lintich 3až8, …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 03.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Ľubomír Halaj  s …
 • Verejná vyhláška, 02.07.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie poskytovania zdravotnej straostlivosti v Nemocnici Svet zdravia, 02.07.2019
  Dňa 3. júla 2019 v čase od 08.00 do15.30 hod. dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v Nemocnici Svet zdravia Banská Štiavnica. Zdravotnú starostlivosť nebudú v danom čase poskytovať: interná a dermatovenerologická …
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 02.07.2019
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) …
 • Foto: Úprava: Zmeny v parkovaní
  Úprava: Zmeny v parkovaní, 02.07.2019
  V rámci zmien v parkovaní v centre mesta od 1.7.2019, mesto Banská Štiavnica v spolupráci so spoločnosťou PosAm zavedie začiatkom mesiaca júl monitorovanie 17 parkovacích miest s časovo obmedzením státím …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 01.07.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Lucia Machylová, Vladimír …
 • Upozornenie pre majiteľov pozemkov, 01.07.2019
  Vážení majitelia pozemkov,
  Mesto Banská Štiavnica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním …
 • Výberové konanie na pozíciu náčelníka mestskej polície, 28.06.2019
  Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1,  969 24  Banská Štiavnica
  VÝBEROVÉ KONANIE
  Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, v zmysle ustanovení zákona …
 • Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva , 26.06.2019
  Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Mestského zastupiteľstva …
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 25.06.2019
  Ohlasovňa pobytu v Banskej Štiavnici podľa § 7 ods.1 písm. f, zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila trvalý pobyt osobe:
 • Vyrozumenie obyvateľstva, 24.06.2019
  Stredoslovenská distribučná, a. s. požiadala o vyrozumenie obyvateľstva, že na stavbe  "11421 - Banská Štiavnica - Ľuptákovci - zahustenie novej DTS" boli začaté prípravné a stavebné práce dňom 20. 6. 2019. Zhotoviteľ stavby …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 21.06.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Matúš Verešík, Ján …
 • Verejná vyhláška, 20.06.2019
  Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 19.06.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Róbert Benčaj  s …
 • Oznam o prerušení prevádzky Mestských kúpeľov - plavárne, 18.06.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že v čase  od 28.6.2019 bude z dôvodu pravidelnej …
 • Verejná vyhláška, 18.06.2019
  Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom požiadal o oznámenie miesta uloženia písomnosti verejnou vyhláškou - zverejnením oznámenia na úradnej tabuli pre adresáta: Adam Paučula, naposledy bytom Banská …
 • Foto: Oznámenie o uložení zásielky
  Oznámenie o uložení zásielky, 17.06.2019
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:
  Adrián Bulla, Štefan Bulla,
 • Vyhlásenie Dodatku č. 1 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 8/2017, 12.06.2019
  Dňa 12. 6. 2019 bol vyvesený v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu …

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17221)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4663 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2708 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3083 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3393 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3374 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy