Navigácia


Informácie

16. október 2019, meniny má Vladimíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneArchív aktualít

Život v meste

 • Plaváreň pre športové podujatie bude cez víkend zatvorená, 14.10.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 19.10.2019 ( sobota ) a 20.10.2019 ( nedeľa )  bude …
 • Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?, 04.10.2019
  Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k …
 • Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu, 30.09.2019
  Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE- D, a.s.“) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce/mesta. SSE-D, a.s. je ako …
 • OZNAM - Umiestnenie VKK na zber objemového odpadu, 25.09.2019
  Technické služby, mestský podnik, oznamujú, že sa rozmiestňujú veľkokapacitné kontajnery (ďalej VKK ) oddelene na zber objemného odpadu a bioodpadu, tieto druhy odpadov sa nesmú vzájomne miešať.
  Zber objemného odpadu: VKK na …
 • Obmedzenie dopravy na Námestí sv. Trojice, 17.09.2019
  Oznamujeme obyvateľom a návštevníkom mesta, že z dôvodu konania športového podujatia, bude na Námestí sv. Trojice obmedzená doprava v dňoch 20. 9. 2019 od 19:00 hod. do 21. 9. 2019 do 18:00 hod. 
  zdroj: MsÚ Banská štiavnica, …
 • Mestské kúpele – plaváreň, 10.09.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že  prevádzka plaveckého bazéna, bude po letnej odstávke otvorená od 10.9.2019. Wellness priestory …
 • Vyhlásenie výberového konania, 06.09.2019
  Výberové konanie na pozíciu: výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica   Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vyhlasuje …
 • Miestna organizácia SRZ oznamuje, 06.09.2019
  Výbor Miestnej organizácie SRZ v Banskej Štiavnici oznamuje svojim členom, že dňa 21. septembra 2019 o 8:00 hodine sa uskutoční v kine Akademik v Banskej Štiavnici Mimoriadna členská schôdza s nasledovným programom: Otvorenie …
 • Dopravné obmedzenie počas osláv Salamandrových dní 2019, 03.09.2019
  5.9. Autobusová doprava bude bez zmien. Ostatná doprava bude mať obmedzený vjazd len na Nám. sv. Trojice. V popoludňajších hod. bude zrušené parkovanie na Nám. sv. Trojice a obmedzená doprava okolo MsÚ na Radničnom nám. sa …
 • Zvoz zmesového komunálneho odpadu - „2x ročne“, 02.09.2019
  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, oznamujú občanom mesta, že sa dňa 14.10.2019 uskutoční zvoz „2x ročne“ a to na uliciach: Koncová, Osadná, Pustá, Hadová, Stratená a v častiach Bartkov majer, …
 • Zvoz nebezpečného odpadu z domácností, 02.09.2019
  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, oznamujú občanom, že v mesiaci september a október 2019 sa bude realizovať zvoz nebezpečného odpadu z domácností.   Zvozy sa uskutočnia nasledovne: 26.09.2019 sa …
 • TS oznamujú, 27.08.2019
  Oznamujeme občanom, že dňa 29.08.2019 sa bude robiť  zvoz komunálneho odpadu /zvoz č. 18/ - z ulice: Gagarína, Hodžu, Hurbana, Langsfelda, Okrajová, Kysihýbelská, Roľnícka, Ovocná malým vozidlom multicar ktoré berie …
 • Foto: Parkovanie po novom
  Parkovanie po novom, 20.08.2019
  O zmenách v parkovaní sme čitateľov informovali v ŠN č. 24 zo dňa 20.6. a č. 25 zo dňa 27.6. a v tomto čísle sa zameriame na rýchloobrátkové státie a aplikáciu ParkDotst, ktorá monitoruje obsadenosť 16 miest v okolí …
 • Obchodná verejná súťaž, 06.08.2019
  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 29.07.2019
  Od dňa 28.07. 2019  od 15:22 hod počnúc vlakom  Os 6123 nepretržite do 30. 7. 2019 do 13:00 hod zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z prevádzkových dôvodov náhradnú autobusovú dopravu na trati  154 …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 23.07.2019
  Technické služby, m. p. oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu na sídlisku Drieňová, sídlisku Juh, ktorý mal byť včera 22. 07. 2019 sa uskutoční dnes 23. 07. 2019 v poobedných hodinách vzhľadom na poruchu veľkého …
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 17.07.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • MIMORIADNY OZNAM - Pokračovanie prerušenia dodávky vody, 15.07.2019
  AKTUALIZOVANÉ: 16. 7. 2019, 14:15 hod. Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica oznamuje, že z dôvodu odstraňovania ďaľšej poruchy na vodovode nad jazerom Klinger, ktorý …
 • Dotazník - 2018 Rok európskeho kultúrneho dedičstva, 15.07.2019
  Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Banská Štiavnica, pozývame vás k vyplneniu krátkeho dotazníka týkajúceho sa roka 2018 ako Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Dotazník sa realizuje v …
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 10.07.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Oznam: Obmedzenie dopravy z dôvodu priebehu kultúrneho podujatia, 08.07.2019
  Dňa 13.7.2019 bude na Námestí sv. Trojice a na Radničnom námestí prebiehať podujatie ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH spojené s jarmokom. Príprava a priebeh podujatia si vyžiadajú zmeny v doprave a parkovaní na Námestí sv. …
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 04.07.2019
  OZNAM I. Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu č. 19 na Štefultove (ul. Bajzu, Antolská č.d. 8,9,10,11,12, Cintorínska, Debnárika, Hutnícka č.d. 7,8,9,10, Chalupku, Kollára, Krčmériho, Kremenisko, Kríková, Lintich 3až8, …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie poskytovania zdravotnej straostlivosti v Nemocnici Svet zdravia, 02.07.2019
  Dňa 3. júla 2019 v čase od 08.00 do15.30 hod. dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v Nemocnici Svet zdravia Banská Štiavnica. Zdravotnú starostlivosť nebudú v danom čase poskytovať: interná a dermatovenerologická …
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 02.07.2019
  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) …
 • Foto: Úprava: Zmeny v parkovaní
  Úprava: Zmeny v parkovaní, 02.07.2019
  V rámci zmien v parkovaní v centre mesta od 1.7.2019, mesto Banská Štiavnica v spolupráci so spoločnosťou PosAm zavedie začiatkom mesiaca júl monitorovanie 17 parkovacích miest s časovo obmedzením státím …
 • Upozornenie pre majiteľov pozemkov, 01.07.2019
  Vážení majitelia pozemkov,
  Mesto Banská Štiavnica upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním …
 • Výberové konanie na pozíciu náčelníka mestskej polície, 28.06.2019
  Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1,  969 24  Banská Štiavnica
  VÝBEROVÉ KONANIE
  Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, v zmysle ustanovení zákona …
 • Vyrozumenie obyvateľstva, 24.06.2019
  Stredoslovenská distribučná, a. s. požiadala o vyrozumenie obyvateľstva, že na stavbe  "11421 - Banská Štiavnica - Ľuptákovci - zahustenie novej DTS" boli začaté prípravné a stavebné práce dňom 20. 6. 2019. Zhotoviteľ stavby …
 • Oznam o prerušení prevádzky Mestských kúpeľov - plavárne, 18.06.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že v čase  od 28.6.2019 bude z dôvodu pravidelnej …
 • Oznam: Obmedzenie dopravy z dôvodu priebehu kultúrneho podujatia, 31.05.2019
  AND n.o. usporiada so súhlasom MsÚ v centre mesta pouličné pochôdzkové predstavenie ŠTIAVNICA NIELEN STRIEBORNÁ. Počas jeho konania a presunov putuje 10 členná he-recká skupina Stratený groš spolu divadelnou károu a …
 • Mestské kúpele - plaváreň: Bazén pre verejnosť zatvorený (25.5.19), 24.05.2019
  Oznam
  Bytová správa, s.r.o., Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 25.5.2019 (sobota), bude prevádzka plaveckého …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy do odvolania, 22.05.2019
  Dňa 21.05. 2019 do odvolania  zavádza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. z prevádzkových dôvodov náhradnú autobusovú dopravu na trati  154 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a späť …
 • Oznam o obmedzení služby plavárne pre verejnosť, 20.05.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 25.5.2019 ( sobota ),  bude prevádzka plaveckého …
 • MIMORIADNY OZNAM - Pokračuje obmedzenie vlakovej dopravy, 17.05.2019
  V dňoch od 20. mája do 24. mája 2019  konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky, uvedené nižšie budú nahradené náhradnou autobusovou …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 10.05.2019
  V dňoch od 13. mája do 17. mája 2019  konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky, uvedené nižšie budú nahradené náhradnou autobusovou …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedzenie vlakovej dopravy, 09.05.2019
  Dňa  10. mája 2019  konajú Železnice Slovenskej republiky výluku trate v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Vlaky, uvedené nižšie budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou …
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 07.05.2019
  Oznamujeme občanom že zvoz komunálneho odpadu č. 5 na Štefultove (ul. 29. Augusta, Debnárika, Hronského, Hutnícka, Ilijská, Jesenského, Na Matej štôlňu, Námestie Padlých hrdinov, Obrancov mieru, Podhajská, Požiarnícka, …
 • Výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca odd. výstavby ÚPaŽP, 29.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
  Odborný zamestnanec na oddelenie výstavby ÚPaŽP
  Informácie o pracovnom mieste – …
 • Zmena systému zberu a zvozu zmesového komunálneho odpadu, 26.04.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú dotknutej verejnosti, že na uliciach: P. Kyrmezera, Klinger a Družicová sa mení systém zberu komunálneho odpadu.  Veľkokapacitný kontajner, kam doteraz občania nosili …
 • Výzva pre vlastníkov pozemkov na starostlivosť o pozemky, 25.04.2019
  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy
  vyzýva
  všetkých vlastníkov, nájomcov a …
 • Oslavy ukončenia 2. svetovej vojny v Európe, 25.04.2019
  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia Banská Štiavnica
  Pri príležitosti výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe si Vás dovoľujeme pozvať na spomienkový akt, ktorý …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena hodín pre verejnosť na Pošte Banská Štiavnica, 25.04.2019
  Slovenská pošta, a. s. oznamuje že s účinnosťou od 29. 4. 2019 bude mať Pošta Banská Štiavnica 1 zmenené hodiny pre verejnosť: pondelok - piatok od 8:00 hod. do 17:00 hod., sobota od 8:00 hod. do 10:00 hod. Služby pre verejnosť bude realizovať v …
 • Infokiosk na Námestí sv. Trojice, 24.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica získalo dotáciu z Úradu vlády SR v rámci výzvy na podporu regionálneho rozvoja na projekt s názvom Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite Banskej …
 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 17.04.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú dotknutej verejnosti, že zvoz zmesového komunálneho odpadu č. 16 (realizovaný vozidlom Funo), ktroý sa mal uskutočniť v piatok 19. 4. 2019 sa uskutoční v sobotu 20. 4. 2019, č. 13 …
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy, 16.04.2019
  Mesto Banská Štiavnica
  Podľa ustanovenia §4  zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona …
 • Zápis do materskej škôlky, 16.04.2019

 • MIMORIADNY OZNAM - Zmena termínu zvozu zmesového komunálneho odpadu, 15.04.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú dotknutej verejnosti, že zvoz zmesového komunálneho odpadu č. 7, 8 - CMZ, cintoríny, ul. Kmeťa, Kammerhofská, Dolná, Križovatka, sídlisko Drieňová sa počas …
 • Mestské kúpele – plaváreň otvorené počas veľkonočných sviatkov , 15.04.2019

  18.4.2019 - štvrtok otvorené -  13:00 - 20:30*
  19.4.2019 - piatok otvorené - 13:00 - 20:30
  20.4.2019 - sobota otvorené - 14:00 - 20:30
  21.4.2019 - nedeľa zatvorené 22.4.209 - pondelok zatvorené 23.4.2019 - …
 • Zvoz komunálneho odpadu na Štefultove, 11.04.2019
  Zvoz komunálneho odpadu č. 5 na Štefultove, ktorý sa mal uskutočniť včera 10.04.2019 sa prekladá na dnes 11.04.2019 (z technických
 • Pokračovanie sadových úprav na Dolnej ulici, 11.04.2019
  Po ukončení 1.etapy sa v najbližších dňoch začne ďalšia etapa sadových úprav, ktorej cieľom  je novou výsadbou zabezpečiť skrášlenie ulice, vytvorenie izolácie medzi miestnou komunikáciou a chodníkom pre peších pomocou …
 • Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, 08.04.2019
  Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2019 a schválený zoznam poskytnutia dotácií >>>
 • Technické služby, m.p. oznamujú, 05.04.2019
  Oznamujeme občanom Mesta Banská Štiavnica, že vzhľadom na poruchu smetiarskeho vozidla kukavoz sa posúvajú zvozy zmesového komunálneho odpadu a aj separovaného zberu z 1100 l nádob po sídliskách. Zvozy sa budú …
 • Inteligentné priechody pre chodcov, 04.04.2019
  Dňa 1.02.2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru Výzvu č. I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, zameranú …
 • MIMORIADNY OZNAM - Neplánované prerušenie distribúcie el. energie, 02.04.2019
  Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje že od: 04.04.2019 08:30 hod.  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti …
 • Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica pozýva na služby božie, 01.04.2019
  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica; Dolná ružová 10,  969 01 Banská Štiavnica, mail: b.stiavnica@ecav.sk, web: www.ecavbs.sk; facebook: ECAV Banská Štiavnica Tel.č: +421 (0) 45 6922461

  Srdečne pozývame na SLUŽBY BOŽIE
 • Zverejnené výsledky volieb, 01.04.2019
  Zverejnené výsledky volieb druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky za mesto a okres Banská Štiavnica >>>
 • Nahlasovanie spaľovanie horľavých látok, 29.03.2019
  Na základe rozhodnutia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici je potrebné od 01.04.2019,  z dôvodu skrátenia času  blokovania linky 150 a operačného dôstojníka, …
 • Jarná deratizácia kanalizácie, 28.03.2019
  V dňoch 29. marca 2019 až 31. júna 2019, sa bude vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy v mestách Žiar nad Hronom, Lutila, Kremnica, Horná Ves, Vyhne, Nová Baňa, Žarnovica, Revíštske Podzámčie, Hodruša Hámre, …
 • Zmeny v parkovaní na Námestí sv. Trojice, 20.03.2019
  Oznámenie
  Vážení obyvatelia a návštevníci mesta Banská Štiavnica, z dôvodu realizácie nakrúcania slovenského celovečerného filmu Fašiangy, vás chceme požiadať aby ste neparkovali vozidlá na …
 • Zverejnené výsledky volieb, 18.03.2019
  Zverejnené výsledky volieb prvého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky za mesto a okres Banská Štiavnica >>>
 • Podávanie daňových priznaní, 18.03.2019
  Finančná správa SR  oznamuje, že podanie daňového priznania bude možné osobne dňa 29.3.2019 od 9:00 do 14:00 v Kultúrnom centre v zasadacej miestnosti
 • Vyhlásenie výberového konania, 18.03.2019
  Mesto Banská Štiavnica podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona …
 • Liečebné hladovanie, 13.03.2019
 • Deň otvorených dverí v ZŠ Jozefa Kollára, 13.03.2019
  27. marec 2019 (8:40 - 11:30)
  Základná škola Jozefa Kollára
 • Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a nebezpečenstvo vzniku požiarov, 06.03.2019
  Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ale i človek a to najmä svojou činnosťou …
 • Mestské kúpele - plaváreň oznamuje, 02.03.2019
  Mestské kúpele - plaváreň bude dnes 2.3.2019 z dôvodu konania pretekov pre verejnosť
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 28.02.2019
  Vážený odberatelia, Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 …
 • Celoštátne kolo 55. ročníka Chemickej olympiády, 28.02.2019
  Mesto Banská Štiavnica sa stane na niekoľko dní dejiskom „Celoštátneho kola 55. ročníka Chemickej olympiády“. V dňoch 3. – 6. marca 2019 sa tu stretnú postupujúci súťažiaci – stredoškoláci, aby zabojovali …
 • Výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca odd. výstavby ÚPaŽP, 25.02.2019
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
  Odborný zamestnanec na oddelenie výstavby ÚPaŽP
  Informácie o pracovnom mieste – …
 • Zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti, 25.02.2019
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, požiadala o zverejnenie zákonných povinností chovateľov zvierat na úseku veterinárnej strostlivosti v roku 2019.
 • Podmienky umiestňovania volebných plagátov, 21.02.2019
  Dňa 16.3.2019 sa uskutočnia Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Pre účely volebnej kampane sú zaregistrovaným kandidátom na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská Štiavnica vyhradené …
 • Pravidlá zverejňovania politickej inzercie, 21.02.2019
  Pravidlá zverejňovania inzercie a  oznamov politických strán, hnutí, kandidátov a tretích strán počas volebnej kampane v  Štiavnických novinách pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v …
 • Oznámenie o prerušení dodávky vody, 20.02.2019
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a …
 • Sťahovanie oddelení polície v Žiari nad Hronom, 19.02.2019
  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom Polícia v Žiari nad Hronom informuje občanov, že v  dňoch 28. 02. 2019 a 01. 03. 2019 bude prebiehať sťahovanie oddelenia dokladov odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva …
 • Pokračovanie vzdelávania seniorov – kurz záhradkárstvo, 15.02.2019
  Mesto Banská Štiavnica ukončilo v mesiaci november 2015 projekt s názvom: Vzdelávanie seniorov v meste Banská Štiavnica, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Operačného programu …
 • Nominácie osobnosti kultúry 2018, 12.02.2019
  Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici sa na svojom prvom zasadnutí rozhodla znovu obnoviť tradíciu oceňovania toho najlepšieho, čo u nás zarezonovalo v oblasti kultúrneho diania v našom meste …
 • Metské kúpele - plaváreň, 11.02.2019
  Bytová správa s.r.o. Banská Štiavnica, prevádzka Mestské kúpele – plaváreň, oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Banská Štiavnica, že dňa 16.2.2019 ( sobota ), bude prevádzka plaveckého bazéna …
 • Zrušenie náhradnej autobusovej dopravy na železničnej trati, 06.02.2019
  Dňa 5.februára 2019 v čase od 13:08 hod.  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ruší zavedenú náhradnú autobusovú dopravu na trati 154  Hronská Dúbrava-Banská Štiavnica.
  Osobným vlakom 6119 …
 • MIMORIADNY OZNAM - Obmedenie dopravy a parkovania na Námestí sv. Trojice a Radničnom námestí, 06.02.2019
  Aktualizované dňa 07.02.2019
  Na základe oznámenia filmového štábu o zrušení natáčania na verejných priestranstvách mesta sa: plánované obmedzenia dopravy a parkovania na Námestí sv. Trojice a Radničnom …
 • Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností, 05.02.2019
  Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu Slovenskej republiky zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností  v rámci projektu európskych štatistických …
 • Náhradná autobusová doprava na železničnej trati, 04.02.2019
  Dňom 3.februára 2019 počnúc vlakom Os 6123 s pravidelným odchodom z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice o 15:22 hod. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. zavádza do odvolania na trati v úseku Hronská Dúbrava …
 • Výrub drevín na cintoríne Frauenberg - nový termín, 28.01.2019
  Vážení spoluobčania dovoľujeme si Vám oznámiť, že nový termín je 07.02.2019 od 7:00 bude na cintoríne „Frauenberg“ vykonávaný výrub drevín. Žiadame Vás preto o trpezlivosť …
 • Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat a včelstiev, 28.01.2019
  Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom požiadala o zverejnenie usmernení pre chovateľov hospodárskych zvierat a vlastníkov včelstiev. Usmernenia sa týkajú: chovu ošípaných, …
 • Termíny zvozov separovaného odpadu, 23.01.2019
  Technické služby, m. p. Banská Štiavnica oznamujú obyvateľom mesta, že zvozy separovaného odpadu v roku 2019 sa na uliciach mesta budú realizovať nasledovne:
  Ulica A. Bernoláka, P. Dobšinského, Drevená, J. Fándlyho, M. Hattalu,  …
 • Upozornenie: obmedzenie dopravy na Námestí sv. Trojice 19.1. 2018, 18.01.2019
  Z dôvodu konania podujatia - Otvorenie Mesta kultúry 2019 - bude dňa 19.1. 2019 obmedzená doprava na Námestí sv. Trojice.
 • Obnovenie vlakovej dopravy, 07.01.2019
  Počnúc dňom 7.januára 2019 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ruší zavedenú náhradnú autobusovú dopravu na trati 154  Hronská Dúbrava-Banská Štiavnica.
  Od 7.januára 2019 vlaky osobnej dopravy jazdia podľa …
 • Pošta Banská Štiavnica 1 dočasne mení hodiny služieb pre verejnosť, 02.01.2019
  Slovenská pošta, a. s. pracovisko Pošta Banská Štiavnica 1 dočasne mení poskytovanie služieb pre verejnosť s účinnosťou: od 14.1.2019 do 31.7.2019. Služby pošty budú v tomto termíne poskytované  pondelok až piatok  v čase 8:30 - …
 • Foto: Novoročný ohňostroj
  Novoročný ohňostroj, 28.12.2018
  Mestský novoročný ohňostroj sa uskutoční 10 minút po polnoci spod Nového
 • Pokojné a radostné prežitie Vianoc a úspešný nový rok 2019, 21.12.2018
  Drahí spoluobčania, milí Štiavničania,
  opäť je tu krásny a čarovný čas Vianoc. Čas, keď oveľa emotívnejšie v sebe cítime akúsi jedinečnosť a v myšlienkach sa vraciame do detstva, oveľa citlivejšie vnímame ľudí okolo seba a oveľa …
 • Dôležité telefónne čísla, 21.12.2018
  Dôležité telefónné čísla na Technické služby, Bytovú správu, zdravotnícku pomoc LSPP dospelých a deti, SPP, Stredoslovenskú energetiku, políciu, Stredoslovenskú vodárenskú …
 • Doplnenie - MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 19.12.2018
  Doplnené 19.12.2018 20:00: Na havárii sa stále pracuje. Predpokladaný termín odstránenia havárie je 20.12.2018 o 15:00. Aktuálny stav opráv môžete sledovať na https://www.stvps.sk/havarie-obmedzenia/.

  Vážený …
 • Mestské kúpele - plaváreň - počas vianočných sviatkov, 17.12.2018
  Otváracia doba plavárne počas vianočných sviatkov:
  23.12.2018   otvorené – 14:00 – …
 • Materské školy v čase vianočných prázdnin, 17.12.2018
  Materské školy  v čase vianočných prázdnin: MŠ Mierová (Pod Kalváriou) a MŠ Bratská (Drieňová) budú v čase od 22.XII.2018 do 6.I.2019 zatvorené. Otvorené  budú od 7.januára 2019. MŠ 1.mája  …
 • Vianočná burza, 13.12.2018
  Zakladná škola Jozefa Horáka pozýva občiansku verejnosť na VIANOČNÚ BURZU
 • Úprava cestovného poriadku ŽSR 2018/2019 na trati do Banskej Štiavnice, 06.12.2018
  Železničná spoločnosť Slovensko, národný dopravca požiadal o oznámenie cestovného poriadku platný platného od 9. 12. 2018 pre trať 154 - Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
 • Výberové konanie na pozíciu právnika na odd. právne a správy majetku MsÚ, 05.12.2018
  Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Právnik na oddelenie právne a správy majetku Informácie o pracovnom mieste – …
 • MIMORIADNY OZNAM - Prerušenie dodávky vody, 04.12.2018
  Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných …
 • Aktuálne informácie o africkom more ošípaných, 04.12.2018
  Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom požiadala o súčinnosť pri zverejnení informácií: o africkom more ošípaných
 • Žiacke vianočné trhy na ZŠ J.Kollára, 29.11.2018
    My, žiaci Základnej školy Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová, pozývame týmto všetkých ľudí dobrej vôle, rodičov, priateľov školy  a obyvateľov mesta Banská Štiavnica, aby si 12.decembra -  v stredu od 9.30 …
 • Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“, 21.11.2018
  Obstarávateľ strategického dokumentu, Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 37828100, predložil Okresnému úradu …

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17399)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4723 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2729 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3113 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3422 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3412 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Kino Akademik