Navigácia


Informácie

25. apríl 2018, meniny má Marek


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • VIO TV
 • Bajkom k tajchom
 • Vysokoškolské štúdium
 • bsnet.sk

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • strom
  Pridané: 21.04.2018 (11:34:22)
  Dobrý deň!Chcel by som sa spýtať,prečo je zlomený strom už od novembra pri obchodoch na križovatke?Nevadí vám to?Keď ste opilovali stromy v meste,neboli na to už peniaze,aby ste to aspoň odpratali?
  Robo Jány
 • Re: strom
  Pridané: 24.04.2018 (08:49:17)
  Dobrý deň,
  strom, o ktorom píšete nie je na pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.
  Majitelia pozemku boli telefonicky upozornení, aby túto poškodenú drevinu odstránili. Po dohovore s vlastníkmi pozemku, odtrhnutú časť odvezú TS, m.p.
  RNDr. Zuzana Šušková oddelenie RR a MV
 • Marek Greguss Sv. Anton
  Pridané: 09.04.2018 (09:37:10)
  Dobrý deň! Dochádzam denne do Banskej Štiavnici zo Svätého Antona a tak si často predstavujem, že som práve prichádzajúci turista. Pri výjazde z našej upratanej obce sa otvorí krásna scenéria Paradajzu , Rosniarok a potom príde šok v podobe chlieva okolo cesty pred vjazdom do vyhláseného mesta UNESCO. Plastové fľaše, igelit a ostatný bordel pred firmami poniže zberného dvora Tech.služieb. V nedeľu som sa bol prejsť na Červenej studni smerom na Teplý potok a tak isto veľký , prepáčte za výraz, krc. Hneď vedľa cesty smerom ku pomníku skládka stavebného materiálu,vo vreciach všade prítomné exkrementy, plastové fľaše a chliev po pilčíkoch. A tato krásna scenéria zrejme zdobí zrejme každý príjazd do turistického raja. Určite čakám odpoveď, že za to môže majiteľ pozemku,ale v konečnom dôsledku návštevníkovi je to jedno. Kto ,koho,prečo nepodstatné. On vidí smetisko. Rozmýšľal som či okolo ciest to nepatrí cestárom. A čo vlastne robia, keď nelátajú cesty. Alebo sme si už na odpadky zvykli? rnHold, je tu bordel , ako konštatoval jeden predseda v českej komédii, keď mali prísť Taliani.
 • Re: Marek Greguss Sv. Anton
  Pridané: 16.04.2018 (14:58:56)
  Vážený pán Greguss,

  zistili Ste niečo „nevídané“, ďakujeme každopádne za podnet. Popred Zberný dvor, (ďalej ZD) vedie štátna cesta I. triedy, ktorá spadá pod oblastnú správu ciest v Banskej Štiavnici.
  Keďže je možné, že igelity sa dostanú mimo ZD aj napr. pri prekládke navozeného zmesového odpadu na štátnu cestu, ktorá je zo strany vedúceho ZD Ing. Filiača monitorovaná a v prípade nafúkaného neporiadku je okamžite odstránená pracovníkom ZD.
  Čo sa týka odhodeného odpadu na Červenej studni, určite sa jedná o čiernu skládku – vytvorenú neporiadnymi občanmi – žeby Štiavničanmi?? Ak áno, o to je horšie takéto znečisťovanie našej krásnej prírody. Mohol to byť však aj občan z iného mesta, je to skrátka v nás, v ľuďoch, zbavovať sa odpadu tam, kde nám to práve napadne.
  Na základe Vášho podnetu budú predmetné vrecia a plastové fľaše odstránené Technickými službami.

  Vaše invektívy sú však prinajmenšom nemiestne a na hrane žalovateľnosti. Do budúcna stačí o probléme informovať za účelom dosiahnutia spoločného cieľa „Za čistú UNESCO Banskú Štiavnicu“.

  S pozdravom,
  JUDr. Volf Gejza
  Vedúci str.č 2/ČM
 • Hodiny na Križovatke
  Pridané: 23.03.2018 (13:51:50)
  Dobrý deň, viacerých obyvateľov zaujímajú hodiny na Križovatke pri Bille. Nakoľko viacerí obyvatelia alebo cestujúci, ktorí čakajú na autobus, sa sťažovali, že hodiny na Križovatke idú skoro 20 min pozadu. Mohol by niekto prosím tomu venovať pozornosť a prípadne kontaktovať vlastníka, aby čas na hodinách ukazoval presne?rnrnSpomínané hodiny idú 17 min dozadu, čo znamená, že:rnpr.: Doma máme 12:17 a hodiny ukazujú 12:00 h. rnrnMožno hlúpa otázka, ale celkom zaujímavé by bolo, keby bol čas presný aj pre iných...rnĎakujem, s pozdravom
  obyvateľ BŠ
 • Re: Hodiny na Križovatke
  Pridané: 28.03.2018 (12:29:18)
  Hodiny na parkovisku pred BILLOU, ako sme už mnohokrát informovali patria tomuto obchodnému reťazcu. Preto každý občan to môže nahlásiť aj pri pokladni tejto predajne. Dá sa to aj na číslo 0910967318 – tam sme to nahlásili my.

  Peter Heiler, riaditeľ, Technické služby m.p., Banská Štiavnica
 • zasa Povrazník
  Pridané: 08.03.2018 (20:32:46)
  Dobrý deň. Na Povrazníku pri Durpale už niekoľko dní neskoro večer a skoro ráno zapácha z jarku pri ceste ako keby niekto vypúšťal do kanalizácie septik. Prosím Vás, majú tam kanalizácie nejakú poruchu, alebo si zasa nejaký chrapúň potrebuje ušetriť pár eur za "hovnocuc"?! Pri čakaní na bus je to otrasné. Či už pre nás čo ideme ráno do práce, alebo pre deti ktoré idú o siedmej do školy.
 • Re: zasa Povrazník
  Pridané: 21.03.2018 (14:53:41)
  Dňa 9.3.2018 bola vykonaná obhliadka spomínaného miesta.
  Na pozemku parc. č. C KN 1387 z troch miest vytekajú splaškové vody aj
  napriek odkanalizovaniu tejto ulice.
  Vzhľadom na to, že príslušným orgánom na správne konanie vo veci porušovania zákona je Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP uvedené zistenia boli postúpené príslušnému správnemu orgánu.

  RNDr. Zuzana Šušková, RRaMV, MsÚ B.Štiavnica
 • kontajnerové stojiská
  Pridané: 05.03.2018 (09:02:08)
  Kto je zodpovedný za čistotu konajnerových stojísk na sídlisku Drieňová? Pokiaľ neboli vybudované stojiská okolie smetných košov sme mali vždy čisté. Pracovníci technických služieb vedeli čo je lopata a metla a tiež obyvatelia aj vyberači smetných košov boli viditeľní. Dnes to takto nefunguje, dokonca kontajnery po ich odchode za sebou nie sú schopní ani len zavrieť (pracovníci TS). Dúfam, že si nikto, kto plánoval tieto stojiská nemyslel, že tri (niekde aj viac) vchodov (42 rodín), že upratovanie bude v ich záujme. Žiaľ ľudia sme rôzni, funkčné zámky nevydržali ani mesiac. Stav v niektorých stojiskách už ohrozuje zdravie, s nástupom jari predpokladám nekontrolovateľné rozmnožovanie hlodavcov a rozširovanie zápachu, čo už je podnet pre inšpekciu životného prostredia. Ja osobne som tento neporiadok raz upratala, viac nemienim naša rodina platí dosť finančných prostriedkov za odvoz komunálneho odpadu aj za rodinných príslušníkov, ktorí majú trvalý pobyt v Banskej Štiavnici, ale tu už roky nebývajú. Navrhujem stojiská zbúrať a všetko dať do pôvodného stavu bolo to určite lepšie ako teraz, dúfam že ten, kto navrhoval toto riešenie stojísk si dopredu zistil aspoň základné informácie - klady a zápory tohto riešenia z iných miest a obcí.
  Voštiarová
 • Re: kontajnerové stojiská
  Pridané: 15.03.2018 (10:58:10)
  Zabezpečiť čistotu kontajnerových stojísk vrátane tých murovaných uzamknuteľných je povinný vlastník alebo správca nehnuteľnosti. Táto povinnosť je zakotvená v § 6 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica. Znamená to, že za čistotu zodpovedajú obyvatelia tých bytov, ktoré ku stojisku prináležia. Na každom murovanom stojisku je to uvedené. Pracovníci Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica počas vyprázdňovania kontajnerov prirodzene pozbierajú aj napr. vrecia s odpadom položené popri kontajneroch, alebo väčšie kusy odpadu (napr. plastové fľaše), ale udržiavanie celkovej čistoty stojiska nie je v ich pracovnej náplni. Podobne je tomu aj v iných mestách. Navyše, objemný odpad, ktorý občania do stojísk ukladajú, zbierame v 2 – 3 týždňových intervaloch. Pripomínam, že ukladanie objemného odpadu (nadrozmerný odpad ako skrine, koberce, matrace, sanita, WC, a pod.) do stojísk je v rozpore s vyššie uvedeným VZN (§ 12, ods. 4) a aj s inštrukciami v stojisku. Takže o čistotu stojiska by sa mali starať obyvatelia príslušných bytov podobne, ako o čistotu spoločných priestorov vo vchode. Nebolo možné vybudovať stojisko pre každý vchod, preto sú stojiská aj pre 3 - 6 vchodov. Vo vyspelej spoločnosti, kde si každý vie urobiť poriadok po sebe by toto nemal byť žiadny problém. Zjavne v Banskej Štiavnici mnohí užívatelia stojísk na takýto druh zodpovednosti ešte nedozreli. Potom musia nastúpiť nejaké rozpisy služieb alebo v najhoršom prípade až sankcie. Podobne je to a j s uzamykaním stojísk, ktoré v iných mestách (napr. susedný Žiar nad Hronom) funguje bez väčších problémov, len v Banskej Štiavnici nie. Niektoré stojiská sú dlhodobo uzamknuté a ich užívatelia vzorne starajú o ich čistotu, a na niektorých vydrží zámok 1 – 2 dni a musíme ho prestrihnúť, keďže ho niekto znefunkčnil. Poškodzovanie zámok už riešime aj s mestskou políciou.

  Ing. Miloš Veverka, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica

Predchádzajúce1234...Ďalšie

Najbližšie podujatia

Sobotné rozprávkovanie

Ochutnávka vín vo ViNOCENTRE

SOOMA

Vertigo B.A.F v Libresse

Výstup na Žakýlsky hrad

Stavanie mája

Klavírny koncert

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 14475)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3954 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2147 hlasov)
  14.8 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2606 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2894 hlasov)
  20 %
 • Neviem sa vyjadriť (2874 hlasov)
  19.9 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Mestská kultúra na facebooku