Navigácia


Informácie

23. február 2018, meniny má Roman(a)


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • Penzión Kachelman
 • Bajkom k tajchom
 • 2 € pre Kalváriu
 • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • SOU Povrazník -byty?
  Pridané: 11.02.2018 (20:27:50)
  Pripájam sa k diskusii ohľadne téme na presťahovanie rómskych občanov do lokality Povrazník- SOU. Ak sa dobre pamätám, tak na tento objekt bol mestom vypracovaný projekt - byty. Aj keď budova patrí kraju. Všetko sa dá zmeniť. Keď sa mali začať opravovať internáty na Povrazníku , taktiež sa šuškalo , že sočky a rómski obyvatelia prídu bývať na Povrazník. Pani primátorka vyhlasovala pred pár rokmi v Štiavnických novinách že takýmto občanom nebudú pridelené byty. Klamstvo!Pridelili sa byty .Ten kto tu býva v rod. domoch to pocítil. Liezli nám do záhrad, všade ako išli robili bordel. Zgrupujú sa na autobusovej zástavke podgurážení, nafetovaní nielen v noci ale aj cez deň. Človek sa bojí prejsť.Nehádžem všetkých rómskych občanov pod jednu pokrievku sú aj slušní, ale je ich veľmi málo.Táto lokalita bola kludná aj v tej dobe keď tu žili študenti , ktorí možno raz v týždni urobili šou keď išli z diskotéky.Taktiež pripomínam, že tu často nesvieti pouličné osvetlenie.Keď padá sneh traktor na niektoré ulice príde o 3 dni.Môžme volať na technické služby - mob.telefón pracovníčka radšej nedvíha.Hlavne, že platíme dane mestu a nie malé.Čo keby mesto opravilo budovu gymnázia na starom ihrisku rn na byty a obyvateľov zo Šobova presťahovali do tejto lokality. Aj tak si myslím , že viac ako polovica nemá v tomto meste trvalý pobyt.
  občan ,
 • Re: SOU Povrazník -byty?
  Pridané: 21.02.2018 (11:04:14)
  Vzhľadom k tomu, že opakovane je vedená diskusia medzi obyvateľmi o prideľovaní bytov v bytových domoch v lokalite Povrazník.
  Považujeme za nutné na diskusie, ktoré prebiehajú reagovať verejne. Žiadny presun obyvateľov z lokality Šobov do lokality Povrazník – bývalé SOU nie je plánovaný a takéto informácie sú zavádzajúce.
  Všetky byty boli pridelené v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.Z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a Všeobecne záväzným nariadením mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 v znení Dodatku č. 1.
  Uvedené právne normy sú zverejnené na stránke mesta Banská Štiavnica, kde sú dostupné verejnosti s možnosťou do nich nahliadnuť.
  Horeuvedené právne normy stanovujú podmienky na základe, ktorých je možné byty žiadateľom prideliť. Pokiaľ sú splnené zákonom určené podmienky prideľovateľ bytov, ktorým je mesto Banská Štiavnica nemôže niekoho diskriminovať podľa farby pleti, náboženstva alebo iných dôvodov. Prideľovanie bytov v lokalite Povrazník je riadené tými istými právnymi normami ako prideľovanie bytov v ostatných častiach mesta.
  Je pravda, že Mestská polícia bola upozornená na nevhodné správanie obyvateľov lokality Povrazník, ktoré riešila, ale rovnako mala podnety a musela riešiť protiprávne správanie občanov aj v ostatných častiach mesta Banská Štiavnica. Zvýšená intenzita v lokalite Povrazník oproti ostatným častiam zaznamená nebola. Pokiaľ sa týka poškodzovania majetku fyzickým osobám, ktorí v tejto lokalite sú vlastníkmi nehnuteľností, Mestská polícia takýto podnet zaznamenaný nemá.
  Budova gymnázia nie je majetkom Mesta Banská Štiavnica, majiteľom budovy Banskobystrický samosprávny kraj.
  Budova gymnázia nie je majetkom Mesta Banská Štiavnica, ale Banskobystrického samosprávneho kraja.
  V prípade, že obyvatelia lokality Povrazník zaznamenajú takéto protiprávne konanie je potrebné privolať Mestskú políciu alebo Obvodné oddelenie policajného zboru v Banskej Štiavnici, aby zjednali nápravu.

  Bc. Marianna Orgoniová, odd. PaSM

  Nemáme vedomosť o tom, že často nesvieti verejné osvetlenie. V knihe opráv nie je taká evidencia.
  Zimná údržba sa vykonáva podľa schváleného plánu a možno, že v čase kalamity mohlo dôjsť ku meškaniu. Telefonátov je skutočne veľa a mnohokrát je problém sa dovolať lebo je iný hovor.
  Ospravedlňujeme sa za prípadné vzniknuté nedostatky. Pokiaľ je niečo potrebné riešiť urgentne, môžete volať okrem dispečerského čísla 0908 27 26 30 aj 0905 682 279 čo je moje číslo.
  Peter Heiler riaditeľ Technických služieb, m.p.
 • Mestský rozhlas
  Pridané: 30.01.2018 (16:58:16)
  Ďakujem za odpoveď.rnOdkiaľ máte tu informáciu od starších obyvateľov?
  Labuda
 • Re: Mestský rozhlas
  Pridané: 06.02.2018 (11:06:46)
  Dobrý deň,

  túto informáciu máme zo situácií, keď mestský rozhlas v existujúcich lokalitách z technických príčin vypadáva, prípadne nefunguje a nám volajú, prípadne inak nás či poslancov kontaktujú so žiadosťami o nápravu stavu prevažne starší ľudia.

  Ing. Rastislav Marko
 • Mestský rozhlas
  Pridané: 25.01.2018 (09:04:06)
  Vážená pani primátorka a vážení páni poslanci,rnmohli by ste sa inšpirovať rozhodnutím mesta Žiar nad Hronom o mestskom rozhlase zverejnenom v MY Žiar zo dňa 19.1.2018 a zrušiť mestský rozhlas v Banskej Štiavnici z rovnakých, alebo podobných dôvodov ako v Žiari nad Hronom ?? Nahradenie podobne.rnĎakujem
  Labuda
 • Re: Mestský rozhlas
  Pridané: 30.01.2018 (13:38:37)
  Dobrý deň,

  rozhodnutie o ďalšom osude mestského rozhlasu je vždy na pleciach volených zástupcov, ktorý v rozpočte rozhodujú o jeho udržiavaní či rozširovaní. Rozhlas sa ale niekoľko rokov už len udržiava, výnimkou bol rok 2017, kde sme oživili existujúcu sieť nevyužívaných reproduktorov v lokalite Križovatka. Ďalšie rozširovanie rozhlasu sa neplánuje, avšak jeho priebežná údržba bude realizovaná dovtedy, kým bude po tejto službe dopyt (momentálne ho máme najmä od starších obyvateľov).

  Kým Žiar nad Hronom začína s SMS infokanálom až v roku 2018, Mesto Banská Štiavnica ho úspešne prevádzkuje už niekoľko rokov (od roku 2009). Rovnako poskytuje obyvateľom informácie cez široké spektrum iných informačných kanálov, od webstránky, cez Štiavnické noviny, VIO TV, až po informačné vitríny.

  Ing. Rastislav Marko

 • SOU na Povrazníku
  Pridané: 20.01.2018 (23:45:18)
  Dobrý deň. Chcem sa opýtať či je pravda čo sa šepoce po tomto meste, a to že do budovy bývalého učilišťa budú presťahovaní cigáni zo Šobova a nejaký neprispôsobiví občania? Ak je to pravda, dúfam že si predstavitelia mesta uvedomujú, že vedome znížia cenu nehnuteľností obyvateľov v tejto lokalite na nulu. Tiež ohrozia pokoj a bezpečnosť obyvateľov a aj domova Márie ktorý je hneď vedľa. Ono celkovo to vyzerá tak, že súčasné vedenie mesta si Povrazník vybralo ako odkladište pre ľudí na okraji spoločnosti. Dalo sem sociálne byty, mestské byty v budove internátu, kde pomaly už nebýva jediná slušná rodina ( každá sa odtiaľ odsťahovala. alebo sa o to snaží) domov dôchodcov a teraz ešte Šobovákov? Tu sa v zime neodhŕňajú chodníky, hocikedy nesvietia v noci svetlá až po mediku, nečistia sa jarky... Pod bytovkami smerom na Štefultov už asi pred 2 rokmi niekto upozornil na to, že je tam zosuv a upchatý jarok. Voda tečie prúdom po ceste. Niekto kompetentný v tejto rubrike veľmi ďakoval za upozornenie a dušoval sa, že okamžite, hneď..... to odstránia. Ten zosuv je tam doteraz, rovnako ako voda tečúca pop ceste. Skutočne si niekto myslí, že ľudia z tejto štvrte majú dôvod opäť voliť toto predstavenstvo?
 • Re: SOU na Povrazníku
  Pridané: 24.01.2018 (08:14:35)
  Dobrý deň,
  odpovedáme na Váš podnet ohľadne lokality Povrazník, kde vznášate obavu o presťahovaní obyvateľov z ul. Šobov do lokality bývalého SOU na Povrazníku .Uvedená obava je neopodstatnená. Žiadny takýto presun obyvateľstva nie je plánovaný a nezakladá sa na pravde. Jedná sa o majetok VÚC BB SK, kde práve Mesto presadzuje, aby sa tieto objekty zrekonštruovali a slúžili na rozšírenie Domova Márie.
  Podmienky prenájmu bytov sú stanovené zákonom č. 443/2010 Z.Z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a Všeobecne záväzným nariadením mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 v znení Dodatku č. 1, ktoré je zverejnené na internetovej stránke mesta, a taktiež je k nahliadnutiu na Mestskom úrade, alebo si ho každý môže od Mestského úradu vyžiadať. Byty sa prideľujú podľa kritérií v súlade s horeuvedenými nariadeniami a zákonmi, podobne ako sa prideľujú všetky ostatné byty napr. v lokalite Drieňová alebo iných lokalitách kde mesto poskytuje do nájmu byty.
  Verejné osvetlenie v súčasnosti je plne funkčné, v prípade poruchy je potrebné poruchy hlásiť na dispečing Technických služieb, m. p. na telefónne číslo: 0908 272 630, ktorý poruchu po nahlásení odstránia.
  Chodníky na ul. Exnára čistia pravidelne po ukončení sneženia Technické služby, m. p. v spolupráci s inými dodávateľmi. Pri údržbe štátnej komunikácie, ktorá vedie popri chodníku sa preoraný sneh nahŕňa mechanizmami na vyčistený chodník.
  Čistenie jarkov popri štátnej komunikácii vykonáva Banskobystrická regionálna správa ciest a nie mesto Banská Štiavnica.
  Dňa 23.01.2018 o 7:30 hod. bola vykonaná obhliadka ul. Exnára za účasti pracovníka Technických služieb, m. p.. Obhliadkou bolo zistené, že po miestnej komunikácii netečie žiadna voda a nebol zistení ani žiadny viditeľný zosuv pôdy. Je preto potrebné bližšie špecifikovať miesto, ktoré má pisateľ na mysli.
  Vedenie mesta Banská Štiavnica venuje rovnakú pozornosť časti mesta Povrazník tak, ako aj ostatným častiam mesta a nemá dôvod ani záujem pristupovať vo výkone svojich právomocí odlišne ako v iných častiach mesta Banská Štiavnica.


  Bc. Marianna Orgoniová a Ing. Hlinka Ján, odd. PaSM
 • Biznis na strednej škole
  Pridané: 05.01.2018 (10:14:22)
  Dobrý deň,
  dňa 18.10.2017 som sem pridala príspevok s názvom "Biznis na strednej škole", dnes je 5.1.2018 a stále žiadna odpoveď. Neviem či neviete odpovedať na môj podnet, alebo sa to len hodilo do koša kedže v príspevku bol spomínaný aj vplyvný človek v tomto meste. Ak si príspevky len vyberáte, ktoré sa Vám hodia tak táto forma upozorňovania na podnety nemá význam a zrušte ju !!!
 • Re: Biznis na strednej škole
  Pridané: 15.01.2018 (13:00:07)
  Stredná priemyselná škola Samuela Mikoviniho nepatrí do kompetencie Mesta Banská Štiavnica.
  S týmto problémom sa prosím obráťte na VÚC Banská Bystrica.

  Mgr. Nadežda Babiaková primátorka mesta
Predchádzajúce1234...Ďalšie

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Kino Akademik