Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Poľnohospodárske stroje jazdia cez sídlisko
  Pridané: 20.06.2022 (19:12:45)
  Dobrý deň,

  Rada by som sa opýtala , prečo všetky poľnohospodárske stroje jazdia cez sídlisko Drieňová. Pokiaľ viem mali by chodiť Kolpašskou ulicou keďže všetky nákladné autá okrem zásobovacích jazdia dookola. Alebo za to, že je to družstvo tak majú istú výnimku a môžu si skrátiť cestu a počas obdobia žatvy to máme tolerovať ?
  Robia hluk, žiadne z nich nedodržiava 30km/hod, a zbytočne ohrozujú obyvateľov sídliska.
  Ďakujem

 • Re: Poľnohospodárske stroje jazdia cez sídlisko
  Pridané: 27.06.2022 (08:07:06)
  Dobrý deň,
  na základe Vášho podnetu MsPo preverila prejazd traktorov cez sídlisko Drieňová. Preverením bolo zistené, že súčasný stav v zmysle platného Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezakazuje prejazdu traktorov cez sídlisko Drieňová, ale z hľadiska bezpečnosti požiadame o vyjadrenie dopravného inžiniera OR PZ Žiar nad Hronom, aby sa nám vyjadril k prípadnému osadeniu dopravného značenia B9 vyhl. Č. 30/2020 Z.z. zákaz vjazdu traktorom.

  PhDr. Peter Šemoda
  náčelník MsPo
 • Kosenie
  Pridané: 20.06.2022 (10:54:14)
  Zdravim, v nadvaznosti na predchadzajuci prispevok o koseni skratiek do mesta. Rovnano uz niekolko rokov nie su kosene skratky do mesta z casti Horna a Dolna Resla , ktore patria mestu a su sucastou historickeho dedicstva... niektore si uz aj vlastnici susednych pozemkov ohradili / uzavreli aj naprieko tomu, ze patria mestu
  Podpis
 • Re: Kosenie
  Pridané: 24.06.2022 (07:15:53)
  Ďakujeme za podnet.
  Ulička skratka Horná a Dolná Resla bude okosená do 28.6.2022

  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta

 • Kosenie
  Pridané: 13.06.2022 (15:44:38)
  Dobrý deň, rád by som sa informoval, kto má na starosti kosenie,,skratiek,, z Vodárenskej ulice do centra mesta. Konkrétne mám na mysli skratku-chodník ktorý vedie popri p.Nikolajovi. Myslím,že je to starosť mesta,ak sa mýlim tak sa ospravedlňujem ale chodník nebol pokoseny uz dosť dlho.Cez polmetrovu žihlavu čo tam rastie sa dosť zle chodí...
  S pozdravom.
 • Re: Kosenie
  Pridané: 20.06.2022 (09:33:25)
  Dobrý deň, chodník z Vodárenskej ulice do centra mesta bol pokosený TS v 24. týždni 2022.
  Ing. Ján Hlinka
  Verejné služby MsÚ B. Štiavnica
 • Prerastene stromy.
  Pridané: 04.06.2022 (11:13:53)
  Dobry den. Chcel by som sa opytat,ci a ako sa da riesit ,ze s ulice Vodarenska,vdaka niektorym obyvatelom ulice,vlatne je to ulica pod Vodarenskou,skrz niekolko metrove obrovske stromy,teda celyl es v zahrade,nie je vidno na druhu stranuBanskej Štiavniece. Myslim tym stary zamok ,liceum a vsetko naokolo. Nie sme zvedavy na ozrutne javory a smreky. Tych je predsa v horach dost. Bolo by dobre aspon na takychto,turisticky navstevovanych miestach,korigovat vysku stromov.rnZa odstranenie tohto problemu vopred dakujem.
 • Re: Prerastene stromy.
  Pridané: 07.06.2022 (09:01:11)
  Dobrý deň,
  výška drevín a prekrývanie výhľadov na dominanty mesta nie je dôvod na odstránenie resp. opílenie drevín. V súčasnosti pri každom vydanom súhlase na výrub drevín a nariadení náhradnej výsadby sa odporúča udržiavať vysadené dreviny maximálne do výšky 3 m.


  RNDr. Zuzana Šušková
  odd. RR a MV
 • Odpady
  Pridané: 27.05.2022 (11:29:23)
  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, prečo nie je možné uznať čestné vyhlásenie, ako podklad pre zníženie paušálneho poplatku za odpady, keď v prípade klamstva je možné ho sankcionovať.
 • Re: Odpady
  Pridané: 30.05.2022 (12:00:32)
  Dobrý deň.

  Podľa § 77 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatok za odpady platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako vodná plocha. Taktiež platí, že obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže obci splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.
  Mesto Banská Štiavnica určilo vo svojom všeobecne záväznom nariadení konkrétne podklady, ktorými sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo miesta jeho trvalého pobytu. Čestné prehlásenie medzi požadovanými dokladmi nie je.

  Ing. Kamila Lievajová
  vedúca ekonomického oddeleniaPredchádzajúce1234...Ďalšie

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mesto Banská Štiavnica