Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • Hotel Salamander
 • Túlavá labka
 • 2 € pre Kalváriu
 • JOMA taxi

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Zelená plocha za Morovým stĺpom
  Pridané: 18.03.2017 (09:19:07)
  Dobrý deň, zelená plocha za Morovým stĺpom je zdevastovaná a upadá. Kedy a ako ju mesto opraví? Ďakujem.
  Ján Roháč
 • Re: Zelená plocha za Morovým stĺpom
  Pridané: 05.04.2017 (09:14:58)
  Vážený pán Roháč,
  ďakujeme za otázku. Zelenú plochu za morovým stĺpom opraví OOCR Región Banská Štiavnica v spolupráci s mestom Banská Štiavnica. Vymení sa drevené obloženie plochy, na existujúcu plochu sa položí nový trávnik a znovu sa vysadia okrasné rastliny. V nedávnej dobe prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa, podpísaná zmluva a do mesiaca bude zelená plocha pripravená na sezónu. RBŠ v sezóne priebežne zabezpečí polievanie trávnika a jedno kosenie.

  Igor Kuhn, riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica
 • Spalovňa
  Pridané: 15.03.2017 (07:09:34)
  Dobrý den. Dopočul som sa z viacerých od seba nezávislých zdrojov, že sa istý podnikatel snaží postavit v Štiavnici spalovňu komunálneho odpadu. Malo by to byt v lokalite Lintich- odkalisko. Kedže bývam nedaleko tejto lokality tieto informácie ma znepokojujú, preto sa chcem touto cestou priamo opýtať vedenia mesta ako to je s danou situáciou. Za odpoveď vopred ďakujem
  Pavol Knezovič
 • Re: Spalovňa
  Pridané: 16.03.2017 (10:03:37)
  Vážený pán Knezovič,

  Mesto BŠ uvažuje a pracuje na systémovom riešení likvidácie komunálneho odpadu, ktorý bude na báze technológie nízkoteplotnej mineralizácie, splyňovaním s katalytickým čistením reakčných plynov s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie. Vďaka nízkym teplotným procesom, kde teplota nepresiahne 520 OC , teda sa nebudú generovať škodlivé odpadové látky.
  Uvedený proces budeme môcť posúdiť v blízkej dobre aj v praxi (v meste kde nám bude uvedený projekt bližšie predstavený), pokiaľ splní naše ciele a potreby, budeme sa snažiť uvedené riešenie aplikovať aj v domácich podmienkach.
  Momentálne mesto Banská Štiavnica komunálny odpad prekladá na našom zbernom dvore a následne ho vyvážame na uloženie do zeme, za nezanedbateľné finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté aj vo výške poplatku za komunálny odpad. Do budúcnosti sa predpokladá, že bude veľký problém ho hlavne zaplatiť – avizuje sa veľké zvýšenie a teda musíme sa na to teda pripraviť a zaoberať aj inými možnosťami a iným riešením ako funguje v súčasnosti.
  Uvedené má zmyslel aj z toho dôvodu, aby naše mesto bolo jedným z mála, kde sa bude komunálny odpad zhodnocovať a budeme hlavne napĺňať ciele programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020.
  Môžem Vás ubezpečiť, že v pokiaľ by bolo uvedené riešenie aplikované do praxe a budované v Banskej Štiavnici, bude musieť splniť všetky ekologické požiadavky a aj procesy potrebné k samotnej činnosti. Všetky ďalšie kroky, ktoré by viedli k naplneniu uvedenej výstavby budú predmetom jednania a schválenia jedine a výlučne Mestským zastupiteľstvom.

  Ing. Marian Zimmermann, zástupca primátorky
 • Spaľovňa
  Pridané: 12.03.2017 (20:25:39)
  Dobrý deň,

  Chcel by som Vás požiadať o informáciu či mesto BŠ uvažuje, resp. či už je podpísaný zmluvný vzťah na výstavbu spaľovne nebezpečného odpadu v "Starej Hute " ? Verím, že táto informácia je nepravdivá a dúfam, že mesto zapísané v UNESCO, s úžasnou prírodou, tajchami nebude takéto aktivity podporovať, ďakujem za informáciu

  Občan
 • Re: Spaľovňa
  Pridané: 15.03.2017 (10:49:00)
  Slovné spojenie – „spaľovňa nebezpečného odpadu“, tak ako ste uviedli (neviem, kde to občan počul, myslím si len na agentúru JPP- jedna pani povedala) – u nás v meste Banská Štiavnica takáto výstavba nikdy nebude.
  Mesto BŠ uvažuje a pracuje na systémovom riešení likvidácie komunálneho odpadu, ktorý bude na báze technológie nízkoteplotnej mineralizácie, splyňovaním s katalytickým čistením reakčných plynov s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie. Vďaka nízkym teplotným procesom, kde teplota nepresiahne 520 OC , teda sa nebudú generovať škodlivé odpadové látky.
  Uvedený proces budeme môcť posúdiť v blízkej dobre aj v praxi (v meste kde nám bude uvedený projekt bližšie predstavený), pokiaľ splní naše ciele a potreby, budeme sa snažiť uvedené riešenie aplikovať aj v domácich podmienkach.
  Momentálne mesto Banská Štiavnica komunálny odpad prekladá na našom zbernom dvore a následne ho vyvážame na uloženie do zeme, za nezanedbateľné finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté aj vo výške poplatku za komunálny odpad. Do budúcnosti sa predpokladá, že bude veľký problém ho hlavne zaplatiť – avizuje sa veľké zvýšenie a teda musíme sa na to teda pripraviť a zaoberať aj inými možnosťami a iným riešením ako funguje v súčasnosti.
  Uvedené má zmyslel aj z toho dôvodu, aby naše mesto bolo jedným z mála, kde sa bude komunálny odpad zhodnocovať a budeme hlavne napĺňať ciele programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020.
  Môžem Vás ubezpečiť, že v pokiaľ by bolo uvedené riešenie aplikované do praxe a budované v Banskej Štiavnici, bude musieť splniť všetky ekologické požiadavky a aj procesy potrebné k samotnej činnosti. Všetky ďalšie kroky, ktoré by viedli k naplneniu uvedenej výstavby budú predmetom jednania a schválenia jedine a výlučne Mestským zastupiteľstvom.

  Ing. Marian Zimmermann, zástupca primátorky
 • Zabudnutý projekt???
  Pridané: 10.03.2017 (15:22:27)
  Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako je na tom projekt, ktorý bol opísaný v novembrových štiavnických novinách v uplynulom roku, ktorý sa týkal nainštalovania svetelných gombíkov na prechody pre chodcov a tabule ukazujúce rýchlosť vozidla... Lebo nikde nič a niektoré autá si naďalej jazdia po hlavných úsekoch ako na pretekárskej dráhe... Verím v odpoveď!
  Rudolf Vician
 • Re: Zabudnutý projekt???
  Pridané: 15.03.2017 (10:39:00)
  Vážený pán Vician,
  na spomínaný projekt sa nezabudlo. V ŠN sa uvádzala informácia, že Mesto Banská Štiavnica podalo žiadosť o dotáciu na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská Štiavnica na Ministerstvo vnútra SR v rámci Výzvy č. V. Prezídia policajného zboru SR 2016 na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Bohužiaľ, žiadosť o dotáciu nebola podporená, preto sa uvedený projekt nerealizoval. Ak bude znova možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu, určite ju využijeme.

  Henrieta Godová, vedúca Odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov
 • Zimný posyp
  Pridané: 06.03.2017 (11:46:58)
  Dobrý deň, chcela by som upriamiť pozornosť na čistenie okrajov ciest od zimného posypu, zbytočne je vysoká prašnosť a znepríjemňuje to život rovnako chodcom, ako aj vodičom. Navyše to predlžuje brzdnú dráhu áut v krízových situáciách. Okrem toho na trase od Porvazníka po Iliju/Štefultov je už niekoľko ročný posyp zmiešaný už aj s blatom a prerastený trávou, ten sa nachádza nie len na ceste, ale aj v jarkoch na odtok vody, ako aj v odtokových rúrach, ktoré sú už aj upchaté a teda už neplia svoj účel. Prebehnúť to raz zametacím autom tu už určite nestačí, bude treba ľudská sila lebo je to naozaj v zlom stave.
  Ďakujem, že na to tento rok dohliadnete.

  Weissová D.
 • Re: Zimný posyp
  Pridané: 23.03.2017 (12:50:28)
  Vážená pani Weissová,

  dovoľujem si Vám oznámiť, že Vami spomenutá štátna cesta III. triedy trasy od Povrazníka cez Štefultov do obce Ilija patrí výlučne pod správu vyššiemu územnému BBSK a to Regionálnej správe ciest, vysunuté pracovisko Banská Štiavnica. Aj napriek tomu Vám zaručujem, že Váš podnet bude postúpený priamo Oblastnej správe ciest v Banskej Štiavnici za účelom zjednania nápravy na spomenutom úseku štátnej cesty.

  JUDr. Gejza Volf, vedúci strediska 2, TS, m. p. B. Štiavnica
Predchádzajúce1234...Ďalšie

Najbližšie podujatia

Deň otvorených dverí v ZUŠ

KINO: Tanečnica

Malý beh Trate mládeže 2017

Cestný beh Trate mládeže

Silné reči v SPOJAR kafe&klub

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 12226)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (3344 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (1793 hlasov)
  14.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2185 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (2455 hlasov)
  20.1 %
 • Neviem sa vyjadriť (2449 hlasov)
  20 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

800. výročie prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
Mestská kultúra na facebooku