Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Deň oslobodenia
  Pridané: 10.05.2022 (15:51:47)
  Dobrý deň. Chcem sa opýtať či sa niekde v meste kládli vence ku dňu oslobodenia. Večer 8.5. sme sa boli prejsť pri pomníku padlých nad poštou a nič tam nebolo. Kládli sa vence na inom mieste ? Ďakujem za odpoveď.
 • Re: Deň oslobodenia
  Pridané: 11.05.2022 (11:45:16)
  Dobrý deň,
  položenie kytíc ku dňu oslobodenia sa v našom meste uskutočnilo 9.5.2022 o 14.00 hodine pri Pomníku padlých hrdinov.

  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta
 • Parkovné na novom parkovisku Pod Kalváriou
  Pridané: 06.05.2022 (11:25:07)
  Dobrý deň
  Pred pár rokmi sme navštívili Vlkolínec a za parkovanie pred osadou sme museli zaplatiť. Ak sme sa chceli prejsť po osade, platili sme ďalší poplatok za vstup za každú osobu.Zaujímalo by ma, prečo bol asi po týždni platnosti zrušený poplatok za parkovanie na novovybudovanom parkovisku pri Infocentre Pod Kalváriou?
  Ďakujem.
  Silvia
 • Re: Parkovné na novom parkovisku Pod Kalváriou
  Pridané: 06.05.2022 (13:02:10)
  Dobrý deň,
  po skolaudovaní parkoviska v súlade so zákonom bude parkovanie na parkovisku Pod Kalváriou spoplatnené.

  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta
 • Obchvat
  Pridané: 04.05.2022 (12:40:53)
  Dobrý deň, kto má urgovať ak nie mesto. aby konečne SSC zabezpečila namaľovanie vodorovného dopravného značenia na celý úsek, ako na jeseň minulého roka robili nový asfalt od Lidla až po Jergyštôlňu. Je máj, prechody namaľované žiadne (nie len na spomenutej ceste I. triedy), stredové čiary žiadne... Druhá otázka je podobná, kto má urgovať keď nie samospráva aby konečne prišlo z SSC zametacie vozidlo a konečne odstránilo tie haldy štrku, ktoré sa nachádzajú úplne celým úsekom od Hájika až po Slovnaft? Voľakedy do aspoň aktivačný pracovníci zametali okolo ostrovčekov, teraz všade okolo kruhového objazdu na okrajoch nevidno pod tými nánosmi ani cestu, ktorá sa minulý rok robila! To isté chodníky, bol sa niekto z vedenia mesta pešo prejsť od Križovatky po úrad práce? Pod tou vrstvou prachu listov a štrku už zaniká aj chodník, ktorým denne prejdú stovky občanov.. Dakedy aj toto zametali aktivačný pracovníci ale asi ich už v tomto meste očividne žiadnych nemáme.. Idú na jeseň voľby, stihne sa to do vtedy, aby sme ako občania mohli zosumarizovať spoluprácu terajšej samosprávy s občanmi ? Ďakujem za odpoveď, ale hlavne nech čím skôr sa všetko vyzametá a namaľuje, to by bolo fakt úžasné!
  Róbert H.
 • Re: Obchvat
  Pridané: 06.05.2022 (12:47:03)
  Vážený pán Róbert H.,

  uisťujem Vás, že hoci sa nejedná o cestu, ktorú spravuje Mesto Banská Štiavnica, ale o cestu I/51 v správe Slovenskej správy ciest kontaktovala som ihneď generálneho riaditeľa SSC v danej veci týkajúcej sa vodorovného dopravného značenia tzn. namaľovania stredových čiar, odbočovacích pruhov, priechodov pre chodcov ako aj s požiadavkou o vyčistenie daného úseku štátnej cesty. Mám prísľub od generálneho riaditeľa SSC, že uvedené požiadavky budú zrealizované v najbližšej dobe.
  Uvedený chodník je súčasťou čistenia a celkové jeho vyčistenie bude ukončené do 10.5.2022. Skutočne je treba povedať, že Mesto má problém zamestnať aktivačných pracovníkov, ale nie z finančného dôvodu, ale z dôvodu možného výberu z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  Ďakujeme za podnet a verím, že nás spoločne poteší vyriešenie tohto podnetu.
  S pozdravom

  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta

 • dopravná situácia v meste
  Pridané: 27.04.2022 (11:20:40)
  Źe stojí poslanec Ernek,kde chce už som si zvykol.Lenže už tam stáva aj poslanec Čamaj..MsP chodí okolo,ako by sa nechumelilo.Načo ste spravili parkoviská,keď sa na to vyprdnú?Smer historické centrum je značka,ktorá hovorí,že sa tam nesmie zastať iba na vyznačených miestach.Alebo je to tým,že je smerohlasácke vedenie mesta a títo páni sú tiež zo smerohlasu?
  slušný občan BS
 • Re: dopravná situácia v meste
  Pridané: 05.05.2022 (08:17:33)
  Dobrý deň,
  na základe Vášho podnetu, ktorý ste podal na MsÚ Banská Štiavnica vo veci parkovania Vám oznamujem, že MsPo Banská Štiavnica si svoje povinnosti v rámci hliadkovej činnosti počas služby plní najlepšie ako vie a postupuje v zmysle zákona.

  Michal Kminiak
  zástupca náčelníka MsPo

 • Nevykonaná práca
  Pridané: 19.04.2022 (17:30:34)
  Dobrý deň, na tomto sa síce priamo nepodieľalo mesto, ale StVPS. 22.3. 2022 bolo na tejto webstránke mesta zverejnené, že bude v dňoch 23.3. - 15.4. 22 prebiehať deratizácia kanalizačnej sústavy v našom meste, ktorú si objednala a mala zabezpečiť spomínaná StVPS. Do dnešného dňa (19.4.) môžem tvrdiť že na hlavných uliciach v našom meste nebol deratizovaný ani jeden jediný kanál, nakoľko väčšina poklopov je zjavne pod takou vrstvou niekoľkoročného prachu, resp. zarastené trávou že jednoducho ich nikto neotváral už celé roky, viem to povedať, lebo takmer denno denne chodím z centra mesta cez Križovatku až na Drieňovú a proste sa s nimi nehýbalo. Ale zato niekoľkorát za mesiac vidím potkanov za bieleho dňa najmä na Križovatke a v centre mesta. Moja otázka znie, kontroloval niekto zodpovedný z mesta, že práca nebola vykonaná? Peniaze išli niekomu teda len do vrecka, kto to mal deratizovať. Poprosím odpoveď, lebo do najbližšieho mestského zastupiteľstva kde bude priestor pre občanov, resp. interpelácie a dopyty sa mi nechce čakať, aby som toto isté tam opakoval.
  Michal
 • Re: Nevykonaná práca
  Pridané: 25.04.2022 (07:19:31)
  Dobrý deň, na základe vášho podnetu sme kontaktovali spoločnosť UOS s.r.o., ktorá deratizáciu vykonávala.
  Zo stanoviska uvádzame: „Nie je možné určiť o akú lokalitu sa presne jedná pretože náš objednávateľ je STVPS a.s. a nie všetky kanalizačné siete a rozvody na území mesta sú v jeho správe. Zákonom stanovená povinnosť ohlášky je len na RUVZ , my sa snažíme pre súčinnosť informovať aj všetky mestá a obce , samozrejme je to len informačný a nie kontrolný charakter. Samotný výkon deratizácie prebieha vkladaním alebo vyväzovaním, preto nie je potrebné každý poklop odkrývať . Ako som už písal tak celá deratizácia prebieha na úrovni súkromných spoločností za účasti vodárenského pracovníka so 4. stupňovým kontrolným mechanizmom , mesto Banská Štiavnica nie je objednávateľom ani nemá zákonný nárok túto deratizáciu kontrolovať. Pre výkon deratizácia na kanalizačnej sústavy v meste Banská Štiavnica bol použitý prípravok Garden TOP BB určený na profesionálny výkon deratizácie . Dĺžka sústavy : 19,8km , Garden TOP BB v množstve : 280kg“

  RNDr. Zuzana Šušková
  MsÚ, odd. RR a MV


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste