Navigácia


Informácie

22. máj 2019, meniny má Júlia, Juliana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Rozšírenie detského ihriska L. Svobodu - Drieňova
  Pridané: 30.01.2019 (14:18:07)
  Dobrý deň, touto cestou by som sa chcel informovať kedy bude dokončené rozšírenie detského ihriska na Drieňovej, nakoľko je v takom stave akom je a práce na ňom v roku 2018 neboli dokončené. Zároveň by ma zaujímalo aký bol dôvod na nedokončenie ihriska, keďže sa začalo s jeho rozširovaním a tým predpokladám, že na to boli vyčlenené aj peniaze v takom rozsahu aby sa aj dokončilo. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
  Radoslav Gregáň
 • Re: Rozšírenie detského ihriska L. Svobodu - Drieňova
  Pridané: 04.02.2019 (11:48:49)
  Dobrý deň pán Gregáň,

  ďakujeme za Váš živý záujem o detské ihrisko na Drieňovej. Nová plocha detského ihriska na Drieňovej nebola plánovaná na jednorázovú investíciu, vykonali sme na nej terénnu predprípravu celej plochy s osadením prvých prvkov a mali sme zámer každý rok pridať jeden – dva prvky (financované z rozpočtu mesta) a postupne ju tak v priebehu 3 – 4 rokov zaplniť. Ako sa ukázalo v procese realizácie ihriska, pôda v tejto časti bola nekvalitná. To komplikovalo situáciu so zatrávnením, čo sme museli riešiť zakúpením kvalitnejšej pôdy a opakovaným výsevom. V jeseni 2018 sa situácia stabilizovala a tento problém bol odstránený.
  Situácia oproti pôvodnému zámeru sa však v minulom roku zmenila, preto bude táto plocha doriešená jednorázovou investíciou.
  Mestu Banská Štiavnica sa v roku 2018 podarilo získať prostriedky z Úradu vlády na osadenie nových prvkov pre detské ihrisko. Tieto prostriedky boli prvotne zamýšľané na využitie pre presun ihriska v lokalite Križovatka do nových priestorov tzv. Kaniarikovskej záhrady, keďže viacerí obyvatelia tejto časti chceli využiť súčasné ihrisko pre parkovacie miesta. Žiaľ, vo fáze pre plánovanou realizáciou sa ale u obyvateľov nenašiel v téme parkovania a detského ihriska konsenzus a toto riešenie nebolo pre viacerých prijateľné. Preto sme v letných mesiacoch požiadali Úrad vlády o presunutie tejto investície na sídlisko Drieňová s tým, že k nej dôjde v tomto roku. V súčasnosti ukončujeme proces verejného obstarávania, na základe ktorého by do 31.3. (ak to poveternostné podmienky dovolia) mali byť do novej časti ihriska osadené nové prvky). Predpokladáme, že po ustálení počasia v jarných mesiacoch túto novú časť aj sprístupníme verejnosti.

  Ing. R. Marko
  ved. odd. kultúry, športu a med. komunik.

 • Verejné osvetlenie-poruchy
  Pridané: 30.01.2019 (10:34:16)
  V časti Štefultov, ulice E.Furmánka, Hutnícka, Tajovského, Hronského a okol. pri silnejšom vetre prestáva svietiť verejné osvetlenie. Táto porucha trvá niekedy aj niekoľko dní, kým sa nespraví príslušná oprava. Bývam tu už 48 rokov a porucha sa vždy opakuje. To za tie roky nikto nie je schopný túto poruchu opraviť tak, aby nedochádzalo k výpadku? Prosím, aby konečne sa niekto zaoberal odstránením tejto poruchy, aby obyvatelia hlavne v zimných mesiacoch sa nemuseli pohybovať v čierno-čiernej tme !
  Peter Lovász
 • Re: Verejné osvetlenie-poruchy
  Pridané: 01.02.2019 (08:29:17)
  Dobrý deň.
  Veľmi pekne ďakujem za podnet. Máte pravdu, že takéto poruchy pri veternom počasí
  sa opakujú. Pripravujeme podklady na výmenu svietidiel vo Vašej časti mesta. Pri tejto realizácii
  máme v pláne vymeniť vodiče za kábel, kde už sa takéto poruchy nebudú opakovať.
  V priebehu dňa 31.01.2019 sa bude pracovať na odstránení poruchy.

  S pozdravom
  Ing. Marian Zimmermann
  zástupca primátorky mesta
 • Parkovisko pod Novým Zámokom
  Pridané: 29.01.2019 (09:57:12)
  Dobrý deň,

  chcem Vás poprosiť o odhrabanie parkoviska pod Novým Zámkom. Viem, že to asi nie je priorita pre mesto v tomto ročnom období, ale na tom parkovisku parkujú zamestnanci viacerých firiem a aj turisti. Dnes sa mi tam podarilo zapadnúť, našťastie sa našli milí ľudia, ktorí mi pomohli. Aj po predchádzajúcich snehových prehánkach bolo parkovanie len o zručnosti šoféra a aj šťastí. Preto Vás prosím, aby ste možno na záver celého odhrabávania BS venovali aj trochu pozornosti tomuto parkovisku.

  Ďakujem.

  Erika
 • Re: Parkovisko pod Novým Zámokom
  Pridané: 01.02.2019 (12:02:23)
  Dobrý deň prajeme pani Erika,

  ďakujeme za podnet, aj keď o ňom vieme. Hneď po ukončení sneženia ( pondelok – 28.01.2018, o 18: 00 hod ) prišli kooperujúce firmy na vyčistenie mesta. Jedna z nich začína práve na dotknutom mieste, teda parkovisko pod Novým Zámkom. Bohužiaľ bolo obsadené vozidlami. Následne sme ráno 29.01.2018 poslali náš nakladač, tiež veľa neurobil, pre ten istý dôvod. V priebehu dňa sme tam poslali malý sypač, aby čo to skúsil vyčistiť a posypať. Výsledný efekt nie je veľký. podobne sú na tom aj ďalšie parkovacie plochy. Dnes rozširujeme priechodnosť ulíc na Špitálke a v noci máme v pláne práve parkovacie miesta.  Peter Heiler
  riaditeľ, TS, m.p. Banská Štiavnica

 • Ul.Obrancov Mieru,Na Mária Šachtu
  Pridané: 28.01.2019 (13:45:21)
  Dobrý deň,
  chcem sa informovať.Prosím čo sa deje s osvetlením na týchto uliciach?(Obrancov Mieru a Na Mária Šachtu..pravdepodobne na dalších uliciach vyžšie) Napíšte mi prosím prečo mestké osvetlenie nesvieti vo večerných hodinách už 3tí deň.Toto sa však nestalo prvý krát. TÝŽDEŇ TO IDE ,TÝŽDEŇ NIE . Aký je dôvod ?

  Občan
 • Re: Ul.Obrancov Mieru,Na Mária Šachtu
  Pridané: 01.02.2019 (08:45:11)
  Dobrý deň.
  Veľmi pekne ďakujem za podnet. Máte pravdu, že takéto poruchy pri veternom počasí
  sa opakujú. Pripravujeme podklady na výmenu svietidiel vo Vašej časti mesta. Pri tejto realizácii
  máme v pláne vymeniť vodiče za kábel, kde už sa takéto poruchy nebudú opakovať.
  V priebehu dňa 31.01.2019 sa bude pracovať na odstránení poruchy.

  S pozdravom
  Ing. Marian Zimmermann
  zástupca primátorky mesta
 • Chodník kruhový objazd - úrad práce
  Pridané: 22.01.2019 (07:29:05)
  Chodník medzi kruhovým objazdom a úradom práce je jedna veľká ľadová krusta, ľudia radšej chodia popri ňom, po ceste, riskujú zrážku s autom. Zároveň neviem pochopiť, ako je možné, že pri niekoľkodňovom suchom počasí nie sú posypané všetky využívané chodníky. Ako príklad uvádzam chodník okolo kruhového objazdu (nad vyústením Štiavničky z podzemia), krátky priestor nad pátrovskými schodmi na Drieňovej (hoci spomenuté schody sú udržiavané dobre). Na čo sa čaká? Že bude väčšia zima vo februári? Vedel by som to pochopiť pri striedaní sneženia so suchým dňom, deň po dni. No počas reťaze suchých mrazivých dní sa posypom na ľadových krustách šetriť nemá.
  Michal
 • Re: Chodník kruhový objazd - úrad práce
  Pridané: 28.01.2019 (11:09:26)
  ODPOVEĎ
  Ďakujeme za podnet. Tomuto chodníku vedľa štátnej cesty I. triedy od kruhového objazdu po úrad práce je venovaná vždy náležitá pozornosť počas zimnej údržby, pretože je využívaný širokou verejnosťou. Údržbu – odhrnutie snehu zabezpečuje externý dodávateľ a následne posýpa vyčlenená posádka TS, m.p. Pokiaľ došlo k prípadnému omeškaniu je to spôsobené personálnym a technickým faktorom, ktoré sú v riešení. Nová legislatíva priniesla podstatné zvýšenie udržiavaných úsekov. Ďakujeme za pochopenie.

  JUDr. Gejza Volf
  TS, m.p., vedúci pracoviska č.2

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Aktuálne výstavy