Navigácia


Informácie

21. september 2019, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Neudržiavené okolie
  Pridané: 21.07.2019 (14:39:12)
  Dobrý deň,
  chcem sa spýtať, že kto je zodpovedný za udržiavanie čistoty chodníka, nad oporným múrom Billy, zo strany od 120 bj. Špakov, odpadkov, prachu a prerastajúcej buriny je tam toľko, že keby že to teraz niekto zametá, tak by týmto neporiadkom zaplnil pár vriec, treba to vyčistiť. A keď už píšem o tejto lokalite, treba konečne vyčistiť betónový jarok na vodu za 120 bj. Príde silnejšia búrka a som zvedavý, potom kto nám bude z pivníc tu odčerpávať vodu, keďže tento rigol je celý zarastený burinou a zanesený.. Po iné roky to pracovníci MOS čistili pravidelne, tento rok ešte ani raz. A posledný podnet, svah nad týmto betónovým rigolom, tento rok mesto ešte ani raz nedalo pokosiť, po iné roky sa kosilo 2x. Vždy na jar my obyvatelia tohto paneláku vo voľnom čase ten svah vyčistíme, vyhrabeme suchú trávu, boli by sme vďačný, keby že je nám mesto aspoň nápomocné pokosením tohto svahu.. Vopred ďakujem aj za ostatných obyvateľov 120 bj. za splnenie týchto 3 požiadaviek.

  Matej H.
 • Re: Neudržiavené okolie
  Pridané: 30.07.2019 (12:33:39)
  Dobrý deň pán Matej H.,

  Dnes 29.07.2019 sme dostali váš podnet a chceme reagovať na dve požiadavky. Tretia – kosenie nezabezpečujeme my.
  Vzhľadom na vývoj situácie na trhu práce, je kapacita MOS nepostačujúca pre zabezpečenie požadovaných prác. Preto sme dnes s mestským oddelením zabezpečujúcim verejnoprospešné služby našli riešenie v zabezpečení týchto prác dočasne kmeňovými pracovníkmi.


  Peter Heiler
  riaditeľ, T.S., m. p., B. Štiavnica
 • Dodávka pitnej vody - Banky
  Pridané: 13.07.2019 (08:16:46)
  Prosíme o informáciu o príčinách prerušenia dodávky pitnej vody pre obyvateľov Banskej Štiavnice v časti Banky 13.07.2019. Ak je príčinou započatie plánovanej výstavby vodovodu, radi toto prerušenie dodávky cisternovej pitnej vody tolerujeme.
  RNDr. Jana Macková, CSc., Banky, Hlavná 26
 • Re: Dodávka pitnej vody - Banky
  Pridané: 08.08.2019 (07:38:16)
  Dobrý deň p. Macková,

  Čo sa týka zásobovania pitnou vodou, obce nie sú povinné bezodplatne dovážať pitnú vodu do jednotlivých miestnych častí, kde nebol zriadený verejný vodovod.
  V miestnej časti Banky Mesto Banská Štiavnica pripravilo projekt na realizáciu verejného vodovodu, ktorý však nebol realizovaný z dôvodu, že vlastníci pozemkov nesúhlasili s trasovaním vodovodu podľa uvedeného projektu, ktorý by s časti zasahoval do súkromných pozemkov.
  V súčasnosti Mesto Banská Štiavnica pripravuje nový projekt na úpravu a rozvod pitnej vody z miestnych zdrojov. Cena ako aj realizácia projektu je však neúmerne vysoká vzhľadom na počet stálych prípadne občasných odberateľov pitnej vody, preto je vypracovanie a realizácia projektu viazaná na ekonomické možnosti Mesta Banská Štiavnica, resp. získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov.
  Dovoz vody do tejto časti mesta v minulosti nebol realizovaný. Obyvatelia žijúci v tejto časti mesta si pitnú vodu riešili z vlastných zdrojov. Pri výstavbe, resp. rekonštrukcii nových domov je riešenie získavania vody pre objekt súčasťou stavebného projektu a stavebných povolení a taktiež pri kúpe starších domov, či už pre trvalé bývanie, resp. ako chalupy museli kupujúci poznať stav a možnosti napojenia objektov na vodu, kanalizáciu resp. el. energiu .
  Mesto Banská Štiavnica vyhovelo žiadosti časti stálych aj prechodných obyvateľov o dovoz vody len jednorazovo počas sviatkov, resp. obdobia sucha. V roku 2019 Mesto Banská Štiavnica vynaložilo na dovoz vody do tejto miestnej časti už viac ako 5 000,- €, ( v r. 2017 -1247,-€ a v r. 2018 - 1 477,- € ) pričom bolo zistené, že voda z pristavenej cisterny bola využívaná len vo veľmi malej miere. Nakoľko voda v cisterne nemôže z hygienických dôvodov stáť až do jej úplného vyčerpania, pracovníci vodární museli vodu obmieňať podľa platných hygienických noriem, pričom veľkú časť znehodnotenej pitnej vody bezúčelovo vypúšťali.
  V prípade záujmu o dodávku pitnej vody cisternou aj naďalej, bude potrebné s obyvateľmi, ktorí o takúto službu požiadajú uzatvoriť dohody o úhrade nákladov za dovoz pitnej vody, resp. si obyvatelia dovoz pitnej vody môžu objednať u dodávateľa – Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.


  Oľga Nigríniová
  MsÚ, správa majetku

 • Péchova ulica
  Pridané: 11.07.2019 (08:49:59)
  Dobrý deň
  Péchova ulica je pravdepodobne dokončená, hoci som dúfala, že úprava zelene bude súčasťou prác. Ale nie je tak, opäť prerastené kríky, burina, zoschnuté konáre,sú hlavnou zelenou vizitkou tejto ulice. Bez nákladného auta, a zdatného pracovníka na úpravu zelene sa úprava tejto ulice nedá robiť.Prosím skúste ešte niečo urobiť a dokončiť aj úpravu zelene.
  Haľamová
 • Re: Péchova ulica
  Pridané: 13.08.2019 (13:29:58)
  Dobrý deň,
  v rozpočte pri úprave komunikácie nebolo počítané s úpravou zelene a v súčasnosti nie je vyčlenená položka na jej úpravu, resp. novú výsadbu.
  Do rozpočtu na rok 2020 túto položku zaradíme.
  RNDr. Zuzana Šušková
  MsÚ, oddelenie MV a RR
 • Osadenie kanálov na ceste
  Pridané: 08.07.2019 (07:47:42)
  Dobrý deň.r
  Na novo natiahnutom koberci nad bývalým OPP sú osadené 2 kanále tak že sú zapustené 10 až 15 cm do asfaltu. Pri stále sa zvyšujúcom počte návštevníkov BŠ na bicykloch a skútroch s pomerne malými kolesami by zachytenie v takejto "jame" mohlo mat dosť fatálne následky.Neviem ktorý odborník toto dielo vytvoril, ale zarážajúce je že sa pod to niekto podpísal a zaplatil za to ! Dúfam že na opravu a umiestnenie poklopov do správnej výšky nebudeme musieť čakať toľko ako na nový koberec.

  Mário
 • Re: Osadenie kanálov na ceste
  Pridané: 10.07.2019 (07:47:55)
  Kanalizačné poklopy patria Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorá na vlastné náklady zabezpečí opravu spomínaných poklopov do 31.7.2019

  Ing. Ján Hlinka
  Verejné služby MsÚ B. Štiavnica
 • Výpadky elektrickej energie - Križovatka
  Pridané: 26.06.2019 (17:09:03)
  Dobrý deň,chcem sa opýtať, prečo pravidelne (denne) už takmer týždeň vypadáva v poobednajších hodinách, hoci len na krátku chvíľu elektrická energia konkrétne v 120 bytovke.Ničia sa tým elektrické zariadenia a ich nastavenia. A šľak ma ide trafiť ak robím na počítači....
  Ďakujem

  Juraj
 • Re: Výpadky elektrickej energie - Križovatka
  Pridané: 02.07.2019 (07:13:29)
  Dobrý deň.

  Presne ten problém máme aj my. Je to taký krátkodobý výpadok, ako keď reaguje „OZ“ na vysokom napätí. Otázky ohľadne týchto výpadkov treba volať na t.č. prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná , a.s. – poruchová linka 0800159000. Sám sa presvedčíte, aká bude odpoveď. Nevieme to ovplyvniť. Dúfam, že sa toto už opakovať v takej miere nebude po vykonaných kontrolách v tomto 27.
  týždni roku 2019.

  Ing. Marian Zimmermann
  zástupca primátorky

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik