Navigácia


Informácie

24. január 2021, meniny má Timotej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanPodnety pre primátora a samosprávu

Podnety pre primátora a samosprávu

Upozornenie:
Primátor mesta a orgány samosprávy si vyhradzujú právo neodpovedať na anonymné podnety, žiadosti o informácie, ktoré spadajú pod zákon č. 211/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a podnety obsahujúce slovné útoky a vulgarizmy.

Pridajte vlastný príspevok

Zoznam príspevkov

 • Odpad.
  Pridané: 21.08.2020 (19:45:14)
  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, kedy nám budú zabezpečené nádoby na separovaný zber v oblasti Povraznik a okolie. Stále je nám hovorené, že treba separovať. Ale do čoho? Ani nádoby ani vrecia. Ďakujem za odpoveď.
  Machavova
 • Re: Odpad.
  Pridané: 07.09.2020 (14:12:29)
  Stojisko na triedený zber pri autobusovej zastávke na Povrazníku bolo zrušené, z dôvodu nevyhovujúceho stavu nádob. Rodinné domy, ktoré toto stojisko využívali, budú vybavené farebnými vrecami na triedený zber. Bude sa tam teda vykonávať štandardný vrecový systém triedeného zberu, ako v ostatných častiach mesta.

  Ing. Miloš Veverka
  Technické služby, m.p., Banská Štiavnica
 • Odpad.
  Pridané: 21.08.2020 (19:44:09)
  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, kedy nám budú zabezpečené nádoby na separovaný zber v oblasti Povraznik a okolie. Stále je nám hovorené, že treba separovať. Ale do čoho? Ani nádoby ani vrecia. Ďakujem za odpoveď.
  Machavova
 • Re: Odpad.
  Pridané: 07.09.2020 (14:13:24)
  Stojisko na triedený zber pri autobusovej zastávke na Povrazníku bolo zrušené, z dôvodu nevyhovujúceho stavu nádob. Rodinné domy, ktoré toto stojisko využívali, budú vybavené farebnými vrecami na triedený zber. Bude sa tam teda vykonávať štandardný vrecový systém triedeného zberu, ako v ostatných častiach mesta.

  Ing. Miloš Veverka
  Technické služby, m.p., Banská Štiavnica
 • Dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  Pridané: 17.08.2020 (10:35:13)
  Po úvahe som sa rozhodla v mene mnohých majiteľov chát v katastri mesta Banskej Štiavnice reagovať na tohtoročné šokujúce zvýšenie daní za chaty. Oproti minulým rokom je to nárast až o 350 %!!!
  Keď som kontaktovala pracovníčky z MÚ v Banskej Štiavnici v súvislosti s hľadaním podrobnejších informácií a podkladov o stanovení výšky daní, jedna z nich tiež skonštatovala, že podľa nej je to neprimeraná výška, no ďalšia pracovníčka sa ma prekvapene opýtala, či sa mi to vidí veľa, pretože na tom nič neprimeraného nevidí. Jej argumentom bola skutočnosť, že predsa chata je nadštandardom, ktorá nie je nevyhnutná a mesto potrebuje nahradiť krátenie a výpadok daní vo výške 120.000 až 150.000 eur, ako je to uvedené aj v článku lokálnych novín. Myslím, že si akosi zabudla uvedomiť, že chata svojmu majiteľovi nespadla len tak z neba, ale na to, aby si ju mohol postaviť alebo kúpiť, musel mnohé roky tvrdo šetriť, obmedzovať sa, odriekať si dovolenky. Inými slovami, rozhodol sa svoje zarobené peniaze využiť iným spôsobom, t.j. neprehýriť, neprejesť, neprecestovať, neminúť na kultúru a pod. Máme za to svoje rozhodnutie teraz pykať zvýšenými daňami???
  Takáto výška daní by bola korektná za podmienok, keď by sa takéto zvýšenie týkalo nielen chát, ale aj domov, bytov, penziónov, hotelov, reštaurácií, bufetov a pod., t.j. keby neboli robené rozdiely medzi bežnými majiteľmi chát. občanmi a podnikateľmi. Vôbec ma neprekvapuje, že takáto výška daní bola navrhnutá podnikateľom a schválená mestskými poslancami, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 16.októbra 2019.
  Považujeme sa za demokratickú krajinu, alebo to tak aspoň deklarujeme. Preto sa pýtam:
  1. Ako je potom možné, že v meste Banská Štiavnica pri platení daní neplatí rovnaký meter na každého?
  2. Čo z takéhoto zvýšenia daní pocítime a budeme mať my, individuálni chatári na Počúvadlianskom jazere?
  Apropo, nerozumiem tiež, prečo bol zmenený formát zaslaných predpisov daní, keďže do minulého roku stačil na rozpis daní 1 list papiera. V súčasnosti na rovnaké množstvo informácií o daniach bolo MÚ v B. Štiavnici použitých 5 listov papiera. Musím tiež konštatovať, že je to oveľa menej prehľadná forma. Je to podľa Vás cesta k šetreniu našich lesov a tonera?


  Eleonóra a Dagmar
 • Re: Dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  Pridané: 04.12.2020 (08:37:35)
  Vážená pani Eleonóra Gullach,

  k Vášmu podnetu týkajúceho sa dane z nehnuteľnosti za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, ktorá je stanovená Všeobecne záväzným nariadením schváleným v mestskom zastupiteľstve. Výška dane je stanovená v súlade so zákonom, pričom mestské zastupiteľstvo vychádzalo zo skutočností, že tieto dane neboli zvýšené niekoľko rokov. Aj napriek tomu, že sa jedná o stavby a chaty na individuálnu rekreáciu, mesto rovnako aj na Počúvadlianskom jazere má náklady súvisiace s čistením verejných priestranstiev, náklady na verejné osvetlenie a zabezpečovanie zimnej údržby.
  Vôbec sa nezakladá na pravde, že Mesto k zvýšeniu pristúpilo preto, aby vykrylo výpadok podielových daní, ale z toho dôvodu ako uvádzame vyššie.

  Čo sa týka zmeneného formátu rozpisu daní, toto vychádza tiež z platnosti zákona s tým, že daňovníci, ktorí majú aktívnu elektronickú stránku je im tento výrub realizovaný elektronicky.

  Tiež sa nezakladá na pravde, že pri platení sa uplatňuje dvojaký meter, pretože výrub dane je v súlade s platným zákonom a pri jej stanovení v zmysle účinného VZN mestské zastupiteľstvo vzalo do úvahy všetky skutočnosti súvisiace so stanovením výšky dane.


  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta
 • Dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  Pridané: 06.08.2020 (22:54:11)
  Po úvahe som sa rozhodla v mene mnohých majiteľov chát v katastri mesta Banskej Štiavnice reagovať na tohtoročné šokujúce zvýšenie daní za chaty. Oproti minulým rokom je to nárast až o 350 %!!!
  Keď som kontaktovala pracovníčky z MÚ v Banskej Štiavnici v súvislosti s hľadaním podrobnejších informácií a podkladov o stanovení výšky daní, jedna z nich tiež skonštatovala, že podľa nej je to neprimeraná výška, no ďalšia pracovníčka sa ma prekvapene opýtala, či sa mi to vidí veľa, pretože na tom nič neprimeraného nevidí. Jej argumentom bola skutočnosť, že predsa chata je nadštandardom, ktorá nie je nevyhnutná a mesto potrebuje nahradiť krátenie a výpadok daní vo výške 120.000 až 150.000 eur, ako je to uvedené aj v článku lokálnych novín. Myslím, že si akosi zabudla uvedomiť, že chata svojmu majiteľovi nespadla len tak z neba, ale na to, aby si ju mohol postaviť alebo kúpiť, musel mnohé roky tvrdo šetriť, obmedzovať sa, odriekať si dovolenky. Inými slovami, rozhodol sa svoje zarobené peniaze využiť iným spôsobom, t.j. neprehýriť, neprejesť, neprecestovať, neminúť na kultúru a pod. Máme za to svoje rozhodnutie teraz pykať zvýšenými daňami???
  Takáto výška daní by bola korektná za podmienok, keď by sa takéto zvýšenie týkalo nielen chát, ale aj domov, bytov, penziónov, hotelov, reštaurácií, bufetov a pod., t.j. keby neboli robené rozdiely medzi bežnými majiteľmi chát. občanmi a podnikateľmi. Vôbec ma neprekvapuje, že takáto výška daní bola navrhnutá podnikateľom a schválená mestskými poslancami, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 16.októbra 2019.
  Považujeme sa za demokratickú krajinu, alebo to tak aspoň deklarujeme. Preto sa pýtam:
  1. Ako je potom možné, že v meste Banská Štiavnica pri platení daní neplatí rovnaký meter na každého?
  2. Čo z takéhoto zvýšenia daní pocítime a budeme mať my, individuálni chatári na Počúvadlianskom jazere?
  Apropo, nerozumiem tiež, prečo bol zmenený formát zaslaných predpisov daní, keďže do minulého roku stačil na rozpis daní 1 list papiera. V súčasnosti na rovnaké množstvo informácií o daniach bolo MÚ v B. Štiavnici použitých 5 listov papiera. Musím tiež konštatovať, že je to oveľa menej prehľadná forma. Je to podľa Vás cesta k šetreniu našich lesov a tonera?

  Eleonóra a Dagmar
 • Re: Dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  Pridané: 04.12.2020 (08:35:48)
  Vážená pani Eleonóra Gullach,

  k Vášmu podnetu týkajúceho sa dane z nehnuteľnosti za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, ktorá je stanovená Všeobecne záväzným nariadením schváleným v mestskom zastupiteľstve. Výška dane je stanovená v súlade so zákonom, pričom mestské zastupiteľstvo vychádzalo zo skutočností, že tieto dane neboli zvýšené niekoľko rokov. Aj napriek tomu, že sa jedná o stavby a chaty na individuálnu rekreáciu, mesto rovnako aj na Počúvadlianskom jazere má náklady súvisiace s čistením verejných priestranstiev, náklady na verejné osvetlenie a zabezpečovanie zimnej údržby.
  Vôbec sa nezakladá na pravde, že Mesto k zvýšeniu pristúpilo preto, aby vykrylo výpadok podielových daní, ale z toho dôvodu ako uvádzame vyššie.

  Čo sa týka zmeneného formátu rozpisu daní, toto vychádza tiež z platnosti zákona s tým, že daňovníci, ktorí majú aktívnu elektronickú stránku je im tento výrub realizovaný elektronicky.

  Tiež sa nezakladá na pravde, že pri platení sa uplatňuje dvojaký meter, pretože výrub dane je v súlade s platným zákonom a pri jej stanovení v zmysle účinného VZN mestské zastupiteľstvo vzalo do úvahy všetky skutočnosti súvisiace so stanovením výšky dane.

  Mgr. Nadežda Babiaková
  primátorka mesta
 • Vodohospodarsky tajch
  Pridané: 06.08.2020 (09:48:35)
  Dnes spina, hlina a tráva zakalili vodohospodarsky tajch, vdaka verejným pracam. To sa robi pocas turistickej sezony?S este taky necitlivym spôsobom,ze sa hlina sype do jazera? Ďakujem za odpovef, viky
 • Re: Vodohospodarsky tajch
  Pridané: 07.08.2020 (09:49:07)
  Vážená pani,
  prosíme Vás bližšie špecifikovať, o ktorý vodohospodársky tajch sa jedná.
  MsÚ

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste