Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Strategické dokumenty


Tlačivá >>>


STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Štiavnica na roky 2014 - 2020

Komunitný plán sociálnych služieb bol schválený mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 22.10.2014 uznesením č.103/2014


ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Dokument bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Banská Štiavnica dňa 15.11.2006 Uznesením č.163/2006.
Územný plán mesta Banská Štiavnica - textová časť:

Územný plánu mesta Banská Štiavnica - výkresová časť:Zmeny a doplnky č. 1

schválené uznesením č.253/2008 zo dňa 16.12.2008


Zmeny a doplnky č. 2

schválené uznesením č.126/2009 zo dňa 14.12.2009Zmeny a doplnky č. 3

schválené uznesením č.94/2013 zo dňa 30.10.2013
Zmeny a doplnky č. 4

schválené uznesením č.46/2015 zo dňa 06.05.2015
Zmeny a doplnky č. 5

schválené uznesením č.162/2012 zo dňa 28.11.2012


Zmeny a doplnky č. 6

schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31.5.2017


Zmeny a doplnky č. 7

schválené uznesením č. 54/2017 zo dňa 31.5.2017


URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY SÍDLISKO DRIEŇOVÁ

ČERVENÁ STUDŇA - ŠTÚDIA VYUŽITEĽNOSTI ÚZEMIA

SPRÁVA O STAVE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

Tlačivá >>>