Navigácia


Informácie

11. august 2020, meniny má Zuzana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálne

Život v meste

 • Upozornenie pre účastníkov púte na vrchu Kerling, 10.08.2020
  Vážení spoluobčania, pri príležitosti konania púte s následnou omšou v kaplnke na vrchu Kerling, Vás týmto chceme upozorniť, že v roku 2020 príslušné orgány štátnej ochrany prírody nevydali žiadne …
 • Oznam: Odpis vodomerov v rodinných domoch, 30.07.2020
  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, so sídlom v Žiari nad Hronom oznamuje, že  od 3.8.2020 do 18.8.2020 bude svojimi pracovníkmi  realizovať odpis vodomerov v Banskej Štiavnici.   Žiadame občanov, …
 • Aktuálne informácie v súvislosti s COVID -19:, 29.07.2020
  Regionálny úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom bude v okrese Banská Štiavnica vykonávať zvýšené kontroly nad dodržiavaním hygienických opatrení a prijatými opatreniami …
 • Plánovaná deratizácia verejných priestranstiev, 24.07.2020
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia v znení neskorších predpisov zabezpečí v jesennom období  deratizáciu priestranstiev  na území …
 • Obnovenie diaľkovej linky Banská Štiavnica - Bratislava, 22.07.2020
  Od nedele 2. 8. 2020 bude obnovená diaľková linka 613 501: BANSKÁ ŠTIAVNICA – Levice – Vráble – Nitra – Sereď – BRATISLAVA. Upozornenie: Cestovať vo vozidle bude možné len s použitím ochranného rúška, šatky …
 • Letné sezónne autobusové spojenie do historického centra, k múzeu, k tajchom a k vlakom, 20.07.2020
 • Obmedzenia na Veľkej Vodárenskej, 17.07.2020
  V priebehu druhej polovice mesiaca júl až mesiaca október tohto roku plánujú Rudné bane š.p. Banská Bystrica odstrániť havarijný stav na prítoku tajchu Veľká Vodárenská zo štôlne Šobov. Odstránenie …
 • Nová projektová dokumentácia prepojovacieho chodníka., 15.07.2020
  Nová projektová dokumentácia prepojovacieho chodníka ulíc Juraja Fándlyho a Kolpašskej na sídlisku Drieňová je spracovaná.   V roku 2020 dalo mesto vypracovať projektovú dokumentáciu prepojovacieho …
 • Školský bufet na Gymnáziu Andreja Kmeťa., 15.07.2020
  Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica podľa §9 a §9a zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých …
 • Ponuka práce na pozíciu: Zamestnanec na úseku sociálnych vecí, 13.07.2020
  Informácie o pracovnom mieste – stručná náplň práce: Vybavovanie čiastkových odborných agend vo vymedzenej oblasti samosprávy (zabezpečovanie oblasti osobitného príjemcu sociálnych dávok …
 • Mestská knižnica oznamuje, 08.07.2020
  Mestská knižnica oznamuje svojim používateľom, že v čase od 13.7. 2020 do 31.8.2020 bude prevádzka otvorená v upravenom letnom režime:
  Pondelok:     8:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 15:00 Streda: 8:00 - …
 • Školský bufet na Strednej odbornej škole lesníckej., 06.07.2020
  Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na …
 • Foto: Detské ihrisko v MŠ Bratská otvorené
  Detské ihrisko v MŠ Bratská otvorené, 16.06.2020
  V Materskej škole Čistinka na Bratskej ulici v Banskej Štiavnici boli osadené nové hracie prvky, ktoré boli zakúpené z dotácie poskytnutej Mestu Banská Štiavnica Úradom vlády SR prostredníctvom programu Športové …
 • Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica, 15.06.2020
  Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1 vyzývame občanov a inštitúcie na predloženie podnetov, odporučení na udelenie:
  a) …
 • Stredoslovenska vodárenská spoločnosť oznamuje, 15.06.2020
  Stredoslovenska vodárenská spoločnosť oznamuje, že v dôsledku zaseknutia plavákového ventilu na vodojeme došlo k poruche v dodávke pitnej vody. Porucha bola odstránená a po doplnení vodojemu a potrubia bude obnovená …
 • Archív aktualít

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste