Navigácia


Informácie

21. september 2021, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanManažment lokality UNESCO

Manažment lokality UNESCO

Ukončený Manažment plán lokality UNESCO

„Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“


Keď sa v Banskej Štiavnici povie UNESCO, tak  u obyvateľov a návštevníkov, ale aj u verejnej správy  je  doposiaľ vžitá predstava, že chránené je mesto Banská Štiavnica a niekoľko samostatných  technických pamiatok v okolí.


Skutočnosť je však  výrazne iná. Podľa medzinárodného Dohovoru o kultúrnom  a prírodnom dedičstve UNESCO je chránené  oveľa väčšie územie, ktoré zahŕňa  okrem Banskej Štiavnice aj celé katastre obcí : Banská Belá, Banský Studenec, Hodruša - Hámre, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vyhne. Územie UNESCO  dopĺňajú časti katastrov obcí Baďan, Beluj, Dekýš, Počúvadlo, Prenčov, Repište a Voznica.


Je to veľké krajinné územie,  „Zem baníkov“,   v rámci ktorého  sa niekoľko storočí  ťažili rudy  a prebiehali  ostatné činnosti potrebné pre udržanie baníckeho priemyselného komplexu. Dolovanie rúd podmieňovalo  významné aktivity v oblastiach : úpravárenstvo, hutníctvo, vodohospodársky systém, lesníctvo, remeslá, priemysel, odborné školstvo, umenie, architektúra a urbanizmus. 


Lokalita „Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ je územne najväčšia lokalita UNESCO na Slovensku ( jadrová zóna má 20 632  ha ). V blízkom zahraničí sa nachádzajú tiež veľké krajinné územia UNESCO  ( spoločná maďarsko - rakúska lokalita Fertö – Neusiedlersee, česká lokalita Lednicko - Valtický areál)


Vďaka iniciatíve Mesta Banská Štiavnica a tiež výnimočnej ochote a nadšeniu  spolupracujúcich subjektov v roku 2009  široký kolektív odborníkov v úzkej spolupráci s aktívnou verejnosťou spracoval 1. etapu Manažment plánu Lokality UNESCO Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia. Práca  v 1. etape  bola zameraná na   zber a vyhodnotenie dostupných informácií o hodnotách a hlavných problémoch územia.


V roku 2010 pokračovalo spracovanie manažment plánu v 2.etape s cieľom pripraviť úlohy pre zlepšenie stavu lokality z hľadiska  dlhodobej ochrany jej výnimočných svetových hodnôt a ich využitia pre súčasný život a turizmus. Práce zabezpečovalo a spolufinancovalo Mesto Banská Štiavnica v rámci grantového programu Ministerstva kultúry Obnov si svoj dom, prostredníctvom firmy Baten&Partners Slovakia s r.o. 

2.etapa manažment plánu bola ukončená na konci roku 2010 a takisto, ako pri prvej etape je výsledkom nadštandardne dobrej spolupráce so spolupracujúcou odbornou a laickou verejnosťou.


Súčasťou manažment plánu sú okrem iného : vízia a akčný plán rozvoja, spôsob spravovania , právne nástroje ochrany a sledovanie stavu lokality. Za veľmi významný považujeme celkový zoznam hodnotných prvkov v oblasti geológie, prírody, baníctva, architektúry a urbanizmu. V rámci plánu sa podarilo spracovať základnú vzdelávaciu príručku o lokalite UNESCO pre školy.


Dnes už vieme o Lokalite UNESCO Banská Štiavnica významné nové informácie a súvislosti a takisto máme naplánované a rozpracované  kroky, ktoré môžu výrazne pomôcť k oživeniu ekonomickej sily regiónu. V blízkom období mesto Banská Štiavnica, v úzkej spolupráci s obcami lokality UNESCO, ale aj širšieho okolia, pripravuje aktívne využívanie manažment plánu, ako efektívneho  a veľmi potrebného nástroja rozvoja regiónu.


Vzdelávacia príručka pre školy bude distribuovaná v najbližších dňoch na školy v regióne.


Ing. arch. Ľubica Paučulová, koordinátor spracovania Manažment plánu

Ing. Adela Prefertusová, vedúca odd. výstavby, RM, ÚPaŽP


 

MANAŽMENT PLÁN LOKALITY UNESCO

"Historicke mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia"


1.ETAPA - Podklady a analýzy:


2.ETAPA - Manažment plán


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 20036)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (5476 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (3270 hlasov)
  16.3 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3504 hlasov)
  17.5 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3903 hlasov)
  19.5 %
 • Neviem sa vyjadriť (3883 hlasov)
  19.4 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Parkovanie v meste