Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Mestská knižnica

ČINNOSŤ KNIŽNICE

Knižnica spravuje fond literatúry, ktorá je k dispozícii čitateľom všetkých vekových kategórií. Okrem tejto činnosti sa knižnica venuje príprave vlastných kultúrnych aktivít zameraných na podporu čítania kníh a vzťahu k literatúre, vedeniu špeciálnej agendy,výkazníctva a prevádzkuje svoje vysunuté pracovisko, pobočku v ZŠ Jozefa Kollára na sídlisku Drieňová. Knižnica je organizačnou jednotkou Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a športu. Mestská knižnica poskytuje:

OTVÁRACIE HODINY
      
 

 Rubigall, Námestie sv. Trojice 3, prvé poschodie

Pondelok 

 8:00 - 17:00

Utorok

 8:00 - 17:00

Streda

 8:00 - 17:00

Štvrtok

13:00 - 17:00

Piatok

 8:00 - 17:00

Obedná prestávka: 11:30-12:00


PERSONÁLNE OBSADENIE

Katarína Kissová - vedúci knižnice

Mgr. Galina Cibulková, Andrea Megová - knihovník


KONTAKT

Mestská knižnica, Námestie sv. Trojice č. 3, 969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/6949658 E-mail: kniznica@banskastiavnica.sk


Mestská knižnica, ZŠ J.Kollára, L.Svobodu č.40, 969 01 Banská Štiavnica