Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Mestský úrad

ČINNOSŤ ÚRADU
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta Banská Štiavnica. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
  
PREDNOSTA ÚRADU
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta úradu.
  
PRACOVISKÁ ÚRADU
Pracoviská úradu su lokalizované v troch  objektoch v historickom centre mesta:
 ÚRADNÉ HODINY  - platné od 3. 5. 2021
 

 Pondelok

 8:00 - 11:30    

 12:00 - 15:00

 Utorok

8:00 - 11:30    

 12:00 - 15:00

 Streda

 8:00 - 11:30    

 12:00 - 16:30

 Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ

DEŇ

 Piatok

  8:00 - 11:30    

12:00 - 13:30
   
 KONTAKT
Mestský úrad, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu ›››