Navigácia


Informácie

3. december 2021, meniny má Oldrich


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanMestský úradOddelenie regionálneho rozvoja

Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov

ČINNOSŤ ODDELENIA
Oddelenie zabezpečuje plnenie úlohy na úseku regionálneho rozvoja mesta, cestovného ruchu, ktoré sú jednými z hlavných priorít samosprávy mesta.
PERSONÁLNE OBSADENIE
Rubigallov dom, Námestie sv. Trojice č. 3

Mgr. Henrieta Godová - vedúca oddelenia, riadi činnosť oddelenia ako aj vyhľadáva a menežuje projekty z externých zdrojov financovania.

 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Mesto Banská Štiavnica je od roku 1993 zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Úlohou oddelenia je komunikácia so zahraničnými partnermi orgánmi UNESCO na Slovensku a v zahraničí a všeobecne zahraničím. Túto agendu vedie Mgr. Henrieta Godová.

 

REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH

Oddelenie má za úlohu realizovať prípravu, vypracovanie, monitoring a vyhodnocovanie strategických a koncepčných materiálov mesta, koordinovať spoluprácu subjektov pri vypracovávaní, realizácií a vyhodnocovaní rozvojových aktivit. V rámci toho vypracúva projekty na získanie grantov pre jednotlivé oblasti rozvoja života mesta, koordinuje činností pri príprave, realizácií projektov, vyúčtovaní, monitoringu a vyhodnocovaní projektov. Tiež zabezpečovanie poradenskúj a konzultačnú činnosti  a  spoluprácu s inštitúciami regionálneho rozvoja.

Dôležitou úlohou mesta je koordinácia vzťahov v oblasti cestovného ruchu, povoľovanie prevádzkových hodín pre zariadenia služieb, marketing mesta, vytváranie dobrých vzťahov s verejnosťou – návštevníkmi mesta a vydávanie rôznych povolení v oblasti obchodu a služieb.

Uvedenú problematiku má v pracovnej náplni Bc. Andrea Benediktyová, Ing. Jana Klára Ditrich a Mgr. Zuzana Šušková.

 

INFORMAČNÉ CENTRUM

Mesto v spolupráci so Slovenským banským múzeom prevádzkuje spoločné Informačné centrum pre turistov. Túto agendu má v náplni práce Ing. Ján Sedílek.


Kontakt

Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica
 
Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu ›››

Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica

Telefónny a e-mailový kontakt na pracovníkov úradu >>>Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mesto Banská Štiavnica