Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Banskoštiavnický skrášľovací spolok

Dolná ružová ulica 


Ulice Banskej Štiavnice môžu byť krajšie a príjemnejšie pre jej obyvateľov i návštevníkov. BŠ skrášľovací spolok spája obyvateľov a sympatizantov Banskej Štiavnice, ktorí nečakajú že o vzhľad a čistotu verejných priestranstiev sa má starať len mesto (či ktosi iný "hore"), ale snažia sa prispieť k zatraktívneniu verejných priestranstiev aj vlastným pričinením. 


Skrášľovanie Dolnej ružovej ulice je pilotnou aktivitou spolku - prakticky pred každým domom sú vysadené teraz už vzrastlé ruže, ulica je vďaka iniciatíve jej obyvateľov upravená. Výsadba ruží bola výsledkom konsenzu a iniciatívy niekoľkých lídrov obyvateľov. Tieto aktivity    viedli k založeniu neformálnej iniciatívy -  Banskoštiavnický skrášľovací spolok. 

Obyvatelia ulice majú ambíciu zmeniť ulicu k lepšiemu, chcú ju ukážkovo upraviť. Na tejto ulici chceme ukázať, že výsledky participácie občanov na plánovaní sú zmysluplné a takýto postup prináša lepšie riešenia v protiklade s výsledkami realizácií projektov, ktoré  nevznikajú v takomto procese. 

Táto iniciatíva má kladný vplyv na vytváranie  podmienok zastavenia vyľudňovania centra mesta. Skvalitnenie podmienok bývania a kultivovanie priestorov prispeje k motívacii obyvateľov neodsťahovať sa z centra a prilákať nových obyvateľov.

Cieľom neformálnej skupiny Banskoštiavnický skrášľovací spolok  je presadenie mestského grantového programu na skrášľovanie verejných priestranstiev obyvateľmi, a samozrejme čo najširšie zapojenie obyvateľov Banskej Štiavnice do starostlivosti o verejné priestranstvá a vzhľad mesta.

 

 

Právna forma organizácie:

neformálne združenie občanov

 

Adresa:

Banskoštiavnický skrášľovací spolok,
p. Irenka Píšová
ul. Dolná ružová 15
96901 Banská Štiavnica

 

 

Novinky: