Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Mestská rada

Členovia mestskej rady

volebné obdobie 2018 -2022


Mgr. Ján Kružlic

Mgr. Mikuláš Pál

Ing. Marián Zimmermann

 
Mestská rada mesta Banská Štiavnica je zložená z troch poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.
 
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.