Navigácia


Informácie

22. január 2019, meniny má Zora


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaNariadenia mestaZásady hospodárenia

Zásady hospodárenia

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v súlade s §-om 11 písm. a) Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, §-om 9 odst. 1 Zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov vydalo dňa 14.12.2009 uznesením MsZ č. 128/2009
Zásady upravujú a vymedzujú majetok mesta, nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta, prenechávanie majetku mesta právnickým alebo fyzickým osobám, správu majetku mesta, ďalej hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta, s finančnými prostriedkami mesta, ako aj nakladanie s cennými papiermi a konkurzný predaj veci. Zásady nadobudli účinnosť 1.1.2010.
 
ZMENY:
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený prijatý MsZ dňa 22.8.2012 uznesením č. 109/2012.
Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Banská Štiavnica a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený prijatý MsZ dňa 25.10.2017 uznesením č. 130/2017.

Najbližšie podujatia

Koncert: Jana Bezek trio

Bod zlomu? Slovensko a Európa v roku 2019

Divadlo: Anna Franková

Fašiangová zábava

8. ŠTIAVNICKÝ BÁL

Diskusia: Načo sú deťom rodičia?

Burza šatstva a vecí

27. reprezentačný banícky ples

Divadlo: Neprebudený

>>> ďalšie podujatia


Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 15875)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4348 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2407 hlasov)
  15.2 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2869 hlasov)
  18.1 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3138 hlasov)
  19.8 %
 • Neviem sa vyjadriť (3113 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Aktuálne výstavy