Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Primátor mesta

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta
volebné obdobie 2018-2022
  
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
tel.: 045 694 96 11, 0905525941
fax: 045 694 96 20
e-mail: nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
  
Primátor mesta je volený na funkčné obdobie štyroch rokov. Je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta, v administratívno - právnych vzťahoch je správnym orgánom. Sídli v historickej radnici mesta Banská Štiavnica na Radničnom námestí.