Navigácia


Informácie

16. október 2019, meniny má Vladimíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSamospráva mestaZástupca primátorky

Zástupca primátora

 
Ing. Marián Zimmermann
zástupca primátorky mesta
volebné obdobie 2018-2022
 
Radničné námestie 1
96924 Banská Štiavnica 1
Tel.: 045/6949614, 0918993471
Fax: 045/6949620
e-mail: marian.zimmermann@banskastiavnica.sk
  
Primátorku mesta počas jej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jej zástupca, ktorého si poverila primátorka mesta na celé funkčné obdobie.
   

  

Určenie pracovného času:

  • Pondelok: 7:00 - 15:00 hod.
  • Utorok: 7:00 - 15:00 hod.
  • Streda: 7:00 - 16:30 hod.
  • Štvrtok: 7:00 - 15:00 hod.
  • Piatok: 7:00 - 13:30 hod.

   

Poverenie na zastupovanie primátorky mesta v zmysle § 13 b ods. 1 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:Zverejnenie odmeny podľa § 25 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


S účinnosťou od 1. mája 2019 určila primátroka mesta Banská Štiavnica Ing. Mariánovi Zimmermannovi, zástupcovi primátorky mesta, dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátorky mesta podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie odmenu vo výške 1 954,- €.


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Kino Akademik