Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021


SČÍTAJ SA 


 

 AKTUÁLNE INFORMÁCIE K SČÍTANIU OBYVATEĽOV


26.2. 2021

11.2.2021


KONTAKTY K INFORMAČNEJ A METODICKEJ PODPORE OBYVATEĽOV PRI ELEKTRONICKOM SAMOSČÍTANÍ


CALL CENTRUM : 02/20 92 49 19

Kontaktný bod v BBSK: Ing. Jana Garecová

Kontaktná osoba za mesto Banská Štiavnica: Mgr. Jana Beňová1.2.2021


OTÁZKY A ODPOVEDE O SPOSOBE SČÍTANIA OBYVATEĽOV

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcem okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú špecifikované právne záväzným dokumentom:


25.1.2021

Sčítanie obyvateľov v roku 2021 sa uskutoční elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Občan sa môže sčitovať spôsobom:

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.


Elektronické samosčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.


Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sa ochránilo zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021


Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.


Prílohy:SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Doba sčítania domov a bytov trvá  od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, je polnoc

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Sčítaním domov a bytov sú poverené obce. Vykonávajú ho poverené osoby a je realizované výlučne elektronicky, prostredníctvom Elektronického systému sčítania domov a bytov (esdb.scitanie.sk). Sčítanie domov a bytov vykoná obec vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov v rozsahu a podľa metodických vysvetliviek, ktoré sú obsahom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov, počas doby sčítania domov a bytov úplne, správne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania.


Na splnenie tejto povinnosti sa použijú údaje o dome a byte:

Povinnosti osoby vykonávajúcej správu bytového domu

Správca bytového domu je povinný poskytnúť údaje o domoch a bytoch špecifikované v žiadosti do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.

 TLAČOVÉ SPRÁVY