Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Prerušenie dodávky EE

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:

  • 16. 9. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na Počúvadlianskom jazero
  • 17.9. a 18.9. v čase od 8:30 do 14:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na uliciach Bočná č. 1, 2, Družicová č. 4, 8, Horná Resla, J. K. Hella, Klinger, M. Kukučína č. 1 – 7, P. Kyrmezera, Staronová
  • 17.9. a 18.9. v čase od 7:45 do 17:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na uliciach Drieňová, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Roľnícka
  • 23.9. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na uliciach Drieňová, Kysihýbelská, Ovocná, Roľnícka
  • 25.9. v čase od 7:30 do 17:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na uliciach Drieňová, Kysihýbelská, Ovocná, Roľnícka
  • 26.9. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na uliciach Drieňová
  • 30.9. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na uliciach29.augusta, Ilijská 1-2, Kríková, Námestie padlých hrdinov 2-5, Obrancov mieru, Partizánska, Podhájska 1-5, Potočná 1-5