Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Prerušenie dodávky EE

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:


  • 13. 2. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na uliciach: Hájik; Michalská; Výskumnícka
  • 24. 2. v čase od 8:00 do 16:00 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na uliciach: Ludvíka Svobodu; MUDr. Jána Straku; Pátrovská
  • 5. 3. v čase od 8:00 do 16:00 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie EE na uliciach: Akademická č. 15 -27; A.G. Gollnerovej č. 6,9; J. Hollého č. 1 - 8; J. Palárika č. 8 – 11; Mierová č. 1; Mládežnícka č. 10 a č. 22 - 24