Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Prerušenie dodávky EE

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:


 • 7. 5. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na uliciach Belianske jazero, Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu, Osadná 2
 • 7.5. v čase od 7:00 do 18:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici Ilijská, Srnčia
 • 9.5. v čase od 7:00 do 18:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici Ilijská, Srnčia
 • 9.5. v čase od 8:00 do 16:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici Horná
 • 10.5  v čase od 7:00 do 16:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici Ilijská, Srnčia
 • 10.5  v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici A. T. Sytnianskeho 1-6, Drevená 2-7, Eleny Matóhy Šoltésovej 1, Križovatka 11, Ladislava Novomeského, Okrúhla, Trate mládeže 1-4
 • 14.5. v čase od 8:00 do 16:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na Hornej ulici
 • 14.5. v čase od 8:30 do 14:00 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulicii 1. mája, A.T. Sytnianskeho č. 5, J. Horáka č. 1 a č. 99
 • 15.5. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulicii Belianska, Belianske jazero, Jozefa Miloslava Hurbana 1-2, Pustá
 • 16.5  v čase od 7:00 do 18:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici Ilijská, Srnčia
 • 21.5  v čase od 8:30 do 14:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie el.energie na ulici Dr. Vladimíra Clementisa, Jozefa Horáka, Karola Šmidkeho, Ladislava Exnára