Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Prerušenie dodávky EE

Plánované prerušenia dodávky elektrickej energie:

  • 2. 7. v čase od 8:00 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Bratská, Energetikov, Kysihýbelská č. 1, Poľovnícka
  • 3. 7. v čase od 8:00 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Bratská 17
  • 4. 7. v čase od 7:30 do 16:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Antona Pécha, Dolná Resla, Družicová, Horná Resla, Jaroslava Augustu, Kamenná, Koncová  1-4,  Pod Paradajzom, Radničné námestie 5-8, Samuela Mikovíniho, Viery Vaclavekovej
  • 4. 7. v čase od 8:00 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Námestie sv. Trojice, Radničné námestie 1,17, Starozámocká 6,16
  • 16. 7. v čase od 7:30 do 11:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Drevená
  • 29. 7. v čase od 8:30 do 15:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Budovateľská, J.A.Komenského, Lintich 1-2, Povrazník 1-12, Špitálska 3
  • 30. 7. v čase od 7:15 do 17:30 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici Belianska, Belianske jazero, Ď. Langsfelda, Hlavná, Horná, J.M.Hurbana, M.M.Hodžu, Na jazero, Osadná, Pustá, Vyhnianska
  • 1. - 2. 8. v čase od 7:00 do 20:00 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici  Počúvadlianske jazero č. 35 - 78
  • 5. - 8. 8. v čase od 7:00 do 20:00 hod. bolo nahlásené prerušenie distribúcie elektrickej energie na ulici  Počúvadlianske jazero č. 35 - 78