Navigácia


Informácie

30. jún 2022, meniny má Melánia


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanSymboly mestaVlajka mesta

Vlajka mestaVlajka mesta Banskej Štiavnice je modrá s bielym lemom. Farba mestskej vlajky vychádza z farieb erbu mesta. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená dvomi cípmi, zástrih siaha do jednej tretiny jej dĺžky.

  

Vlajku mesta používa primátor mesta a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, resp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, resp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Výzvu na vztýčenie vlajky mesta vydáva primátor mesta, ktorý zároveň určí aj spôsob a trvanie výzdoby.

  

Pri používaní a vyvesovaní vlajky mesta sa musia dodržať tieto pravidlá:

  • vlajka je vyhotovená z textilu a na stožiar sa vyťahuje lankom,
  • na vlajke mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak,  kytica, smútočný závoj a podobne,
  • na stožiari (žrdi) okrem vlajky mesta nesmie byť upevnená žiadna iná vlajka,
  • vlajka mesta sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa tiež zväzovať do ružice

 

Keď sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. Ak sa pri výzdobe používa vlajka iného štátu, štátna vlajka a vlajka mesta spoločne, všetky sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka Slovenskej republiky sa umiestňuje doprostred, vlajka iného štátu z čelného pohľadu sa umiestňuje vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od vlajky Slovenskej republiky. Ak sa pri výzdobe použije vlajka Európskej únie, poradie z čelného pohľadu je nasledovné: zľava vlajka Európskej únie, vlajka Slovenskej republiky a vlajka mesta. Použitie viacerých vlajok sa riadi odporúčaním Ministerstva vnútra SR číslo SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v Slovenskej republiky.
    

Z vlajky mesta Banskej Štiavnice sú odvodené ďalšie mestské symboly, a to:

  • zástava,
  • koruhva.

Zástava mesta Banskej Štiavnice má rovnakú farebnú kompozíciu ako vlajka mesta. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený. Zástava môže byť dlhšia ako vlajka, ale nesmie byť kratšia. Je vyhotovená z textilu, je pevne spojená so žrďou a vyvesuje sa spolu s ňou.


Koruhva je zvislý typ zástavy, ktorá má textil pevne pripojený k priečnemu rahnu a spolu s ním sa vztyčuje na stožiar. Pomer jej strán nie je záväzne určený, ale nesmie byť menší ako je 2:4. V prípade, že sa zmenšenina koruhvy používa ako stolná zástavka, je pomer jej strán 2:3.

  

Vlajka sa na stožiar vztyčuje za pomoci lanka. Zástava sa vyvesuje spolu so žrďou, na ktorej je upevnená. Koruhva sa vztyčuje na stožiar za pomoci lanka spolu s priečnym rahnom, na ktoré je upevnená.

    

Vlajka mesta a z nej odvodené mestské symboly sú vyhotovené z textilu a používajú netieňované heraldické farby. Linka na oddelenie jednotlivých farebných plôch sa nepoužíva.

    

Spôsob použitia, špecifikáciu odvodených mestských symbolov a dobu trvania ich vyvesenia alebo použitia vyhlasuje primátor mesta Banskej Štiavnice. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a z nej odvodenými symbolmi ako aj za ich ochranu  zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich použila alebo používa.Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica