Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Podmienky pre používanie

Použitím tejto stránky dávate najavo váš súhlas s týmto pravidlami používania. Ak s týmito pravidlami požívania nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku. Vyhradzujeme si právo, podľa uváženia kedykoľvek zmeniť, modifikovať, pridať alebo odstrániť časti týchto pravidiel používania. Prosíme vás preto o pravidelné skontrolovanie týchto pravidiel kvôli možným zmenám. Vaše následné používanie tejto webovej stránky s následnou aktualizáciou zmien bude znamenať, že tieto zmeny akceptujete.


Ochranné a obchodné značky a ďalšie priemyselné práva

Táto webová stránka, vrátane obsahu, grafiky, kódov a softvéru na nej použitých alebo do nej zakomponované ako aj usporiadanie alebo integrácia týchto komponentov - obsahu, grafiky, kódov a softvéru sú predmetom autorských práv Mesta Banská Štiavnica a spoločnosti g31d. Akékoľvek použitie, uloženie, zmena alebo reprodukcia obrázkov, grafiky, symbolov, zvuku, videa, animácií alebo textu v akomkoľvek formáte a v akejkoľvek kombinácii informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Obmedzené ručenie

Použitím tejto stránky beriete na seba zodpovednosť. Mesto Banská Štiavnica neberie zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté poškodenie, zranenie vyplývajúce z prístupu alebo nemožnosti prístupu alebo nemožnosti použiť stránku alebo z informácií na nej poskytnutých. Mesto Banská Štiavnica vybralo a zhromaždilo informácie na tejto stránke s najväčšou starostlivosťou. Na komplentosť a správnosť údajov na tejto stránke sa nevzťahuje žiadna záruka.

Odkazy

Odkazy na stránky tretích strán sú poskytnuté pre pohodlie používateľov. Používatelia môžu na takúto stránku vstúpiť na vlastné riziko. Poskytnutím odkazu na takúto stránku, Mesto Banská Štiavnica nedáva súhlas na obsah takejto stránky. Mesto Banská Štiavnica neberie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takejto stránky alebo zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním takéhoto obsahu v akejkoľvek forme.Všetky práva vyhradené. Použitím tejto stránky súhlasíte s jej Podmienkami Používania.

 
Platené služby - cenník
 
Ako postupovať pri objednávke platených služieb:
  1. Vyplňte príslušný formulár o Vašej firme v katalógu firiem
  2. Zašlite objednávku na nižšie uvedenú adresu (Objednávame si u vás zverejnenie rozšírenej reklamy našej firmy na www.banskastiavnica.sk v case od ... do... v cene .... €).
  3. Po prijatí objednávky budú Vaše údaje zverejnené na 7 dní zdarma a obdržíte faktúru.
  4. V prípade neuhradenia faktúry budú Vaše údaje po 7 dňoch stiahnuté. 
  5. V prípade záujmu o umiestnenie banneru nás kontaktujte priamo na turizmus@banskastiavnica.sk.
 
Cenník inzercie na stránke
 www.banskastiavnica.sk
platný od 1.1. 2010


Obyvatelia a firmy so sídlom v okrese Banská Štiavnica


•    Informácie o kultúrnych, športových a iných nekomerčných podujatiach sú na stránke zverejňované zdarma.
•    Občianska inzercia - zdarma.
•    Základné informácie o firmách v katalógu firiem (názov, adresa) - zdarma.
•    Rozšírená informácie v katalógu firiem (e-mail, telefón, www stránka atď.) – 20 € ročne
•    Banner na domovskej stránke malý (180 x 80 px) – 10 € / týždeň, 30 € / mesiac, 240 € /  rok
•    Banner na domovskej stránke veľký (120 x 600 px) -  30 € / týždeň, 100 € / mesiac, 800 € / rok

Zľavy:
•    Ubytovacie zariadenia majú v rozšírených informáciách v katalógu firiem nárok na zľavu vo výške 10% za každých 330 € odvedených na dani za ubytovanie v uplynutom kalendárnom roku.


Obyvatelia a firmy so sídlom mimo okresu Banská Štiavnica

•    Informácie o kultúrnych, športových a iných podujatiach - 50 Euro / oznam.
•    Občianska inzercia - zdarma.
•    Základné informácie o firmách v katalógu firiem (názov, adresa) – 30 Euro / ročne.
•    Rozšírená informácie v katalógu firiem (e-mail, telefón, www stránka atď.) – 50 Euro / ročne
•    Banner na domovskej stránke malý (180 x 80 px) - 15 € / týždeň, 50 € / mesiac, 300 € /  rok
•    Banner na domovskej stránke veľký (120 x 600 px) - 50 € / týždeň, 150 € / mesiac, 1200 € /  rok


Schválil:
Mgr. Pavol Balžanka
Primátor mesta


Banská Štiavnica, 20.12. 2009

 
Kontaktné údaje:
Mestský úrad Banská Štiavnica
Informačné centrum 
Námestie sv. Trojice 6
Banská Štiavnica
č. účtu:  2196545422/0200, VÚB B. Štiavnica