A A A

AKTUÁLNE – podstatné informácie v regióne pre utečencov, ubytovateľov a občanov

DomovČlánkyOznamyAKTUÁLNE – podstatné informácie v regióne pre utečencov, ubytovateľov a občanov
Autor:Jozef Siska Kategórie: Oznamy Uverejnené:24. mája 2022

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA  V KULTÚRNOM CENTRE KAMMERHOFSKÁ 1, BANSKÁ ŠTIAVNICA, SA VZHĽADOM K STABILIZOVANEJ SITUÁCII V NAŠOM REGIÓNE RUŠIA. 

VŠETKY POŽIADAVKY, RESP. OTÁZKY BUDÚ VYBAVOVANÉ INDIVIDUÁLNE,  prostredníctvom hlavnej koordinátorky RNDr. Zuzana Šuškovej, Mestský úrad, Oddelenie regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov, Námestie Sv.Trojice 3, zuzana.suskova@banskastiavnica.sk, 045/6949654, 0907 831 959 alebo ďalších členov koordinačného tímu:

INTEGRÁCIA DETÍ DO ŠKÔLPhDr. Viera Ebert, Školský úrad, Radničné námestie 1,  viera.ebert@banskastiavnica.sk 045/6949623

ODVOZ NA CUDZINECKÚ POLÍCIUViktória Nováková, Klientske centrum Mestského úradu, Námestie Sv.Trojice 3,   viktoria.novakova@banskastiavnica.sk 045/6949640

JEDNORÁZOVÁ FINANČNÁ POMOC PRE RODINY –po udelení dočasného útočiska

Miriam Sláviková, Klientske centrum Mestského úradu, Námestie Sv.Trojice 3,  miriam.slavikova@banskastiavnica.sk 045/6949616

PRIHLÁSENIE NA POBYT – Mgr. Jana Beňová, Klientske centrum Mestského úradu, Námestie Sv.Trojice 3,  jana.benová@banskastiavnica.sk 045/6949639

Osoby so štatútom dočasného útočiska oznamujú zmeny adresy na ohlasovni pobytu v mestách a obciach

Od 30. marca 2022 je účinná novela zákona č. 92/2002 o niektorých opatreniach v súvislosti  so situáciou na Ukrajine. V nadväznosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Podľa § 131 ods. 5  zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, vznikla pre ohlasovne povinnosť pri evidovaní sťahovania cudzinca na území SR s poskytnutým tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska na území SR vykonať zmenu adresy pobytu. To znamená, že odídenci pri zmene adresy  v rámci mesta, alebo pri prisťahovaní sa do mesta, nemusia navštíviť oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia v ohlasovni v mieste pobytu.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ – PhDr. Viera Muchová, Mestský úrad, oddelenie právne a správy majetku, Námestie Sv. Trojice 1, viera.muchova@banskastiavnica.sk

Akútne stavy, život ohrozujúce, je potrebné volať 112

Všeobecný lekár:

  • pre deti MUDr. Višňovská  Katarína – 045 692 10 35 a MUDr. Kubinská Alica – 045 691 23 06
  • pre dospelých MUDr. Oľga Ferjančíková – 045 290 12 63 a MUDr. Diana Berlanská – 0905 834 176
  • zubný lekár MUDr. Diana Fáberová  – 0944164321

je však  potrebné vopred telefonicky dohodnúť termín!

PRE POSKYTOVATEĽOV UBYTOVANIA: Doručovanie zmlúv o poskytnutí ubytovania odídencom a  mesačných výkazov o poskytnutí ubytovania
Podateľňa Mestského úradu msu@banskastiavnica.sk 

alebo

Mgr. Peter Chytil, Turisticko informačná kancelária Mesta Banská Štiavnica, Námestie. Sv. Trojice 6 peter.chytil@banskastiavnica.sk

 

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA UPOZORŇUJE NA ZMENY V  POSKYTOVANÍ FINANČNEJ PODPORY

Informácia o finančnej podpore

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) podporujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tým, že budú poskytovať krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu. Ide o obmedzenú podporu pri uspokojovaní základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku.
Podpora poskytovaná týmito organizáciami je odlišná od poskytovania pomoci v hmotnej núdzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a je s ňou nezlučiteľná. Táto podpora je financovaná z prostriedkov OSN a Medzinárodnej federácie Červeného kríža. Finančná podpora poskytovaná jednotlivými organizáciami je v rovnakej výške. Pokiaľ vám finančnú podporu poskytuje jedna organizácia (UNHCR, UNICEF, IFRC), nebudete ju môcť dostávať od inej organizácie.

Ak ste požiadali o pomoc v hmotnej núdzi poskytovanú úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, budete dostávať finančnú podporu od jednej z organizácií (UNHCR, UNICEF a IFRC). Výška podpory bola schválená vládou Slovenskej republiky a závisí od počtu členov vašej domácnosti.

Výška podpory je:

  • 80 EUR dospelý,
  • 160 EUR dieťa do 3 rokov veku,
  • 60 EUR dieťa vo veku 3 – 18 rokov.

Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov vašej rodiny (domácnosti). Maximálna výška podpory je 380 EUR mesačne. Pokiaľ je členom vašej domácnosti osoba so zdravotným postihnutím (dieťa alebo dospelý), ktorý potrebuje pomoc inej osoby, môže vám byť poskytnutá aj ďalšia podpora od UNICEF alebo Medzinárodnej organizácie pre migráciu.

Ako sa môžem zaregistrovať?

Ak ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nemusíte sa znova registrovať, UNHCR vás bude kontaktovať. Ak ale potrebujete aktualizovať údaje, ktoré ste uviedli v žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi (miesto ubytovania, bankový účet, slovenské telefónne číslo, alebo máte obavy z hľadiska ochrany alebo iné dôvody), prosím dohodnite si termín s UNHCR. Na našej webovej stránke nájdete link na dohodnutie termínu. – https://help.unhcr.org/slovakia/cash-assistance/
Ak nie ste poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, registrácia je potrebná. 

 

VYDÁVANIE POTRAVÍN  A HYGIENICKÝCH POTRIEB – V KULTÚRNOM CENTRE, BUDE OD 1.6.2022 UKONČENÉ.

Vďaka zbierke bolo rodinám odídencov rozdelených 100 poukážok v hodnote 10,0 € na nákup v obchodnom reťazci LIDL a rovnako Slovenský červený kríž prerozdelil 50 ks poukážok v hodnote 50,0 € na nákup v obchodnom reťazci KAUFLAND.

ZBIERKA OBLEČENIA – Výmenník, ktorý funguje lokálne už dlhší čas, slúži v týchto časoch ako zbierkové miesto oblečenia pre utečencov. Aj tu je vhodné, aby si utečenci sami prišli vybrať. Predchádzame tím zneužívaniu pomoci. Adresa je Kammerhofská 1, Banská Štiavnica. Vstup z boku budovy. Výmenník je otvorený pondelok, streda, piatok  od 15:00-16:00 hod.

ĎAKUJEME! Vážime si, že pomáhate.