DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES


Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj niekoľkodňové dopravné obmedzenia v centre mesta.
Ulice budú uzatvorené nasledovne:
Dňa 11. 7. 2024 (štvrtok)
Námestie sv. Trojice – len pravá strana (od Banky lásky po reštauráciu Gallery) – od 17:00 hod.
Dňa 12. 7. 2024 (piatok)
Námestie sv. Trojice – len pravá strana (od Banky lásky po reštauráciu Gallery) – celý deň
Námestie sv. Trojice – uzávera celého námestia, po ľavej strane od Morového stĺpa bude umožnený prejazd vozidiel (zásobovanie, rezidenti, organizátori, hostia) – od 7:00 hod.
ulica Dolná Ružová, Jána Bottu od 17:00 do 18:00 hod.
Dňa 13. 7. 2024 (sobota)
Námestie sv. Trojice – celé od 7:00 do 21:00 hod.
Radničné námestie – celé od 12:30 do 19:00 hod.
ulice Dolná Ružová, Novozámocká, Daniela Licharda, Vodárenská, Horná Ružová, Staromestská – od 12:00 do 18:00 hod.
ulice Antona Pécha, Jaroslava Augustu, Dolná Resla – čiastočná uzávera od 13:00 do 19:00 hod.
ulica Klinger od križovatky s ulicou Družicová po parkovisko pri Klingeri – úplná uzávera od 13:00 do 18:00 hod.
Organizátori ďakujú za pochopenie, trpezlivosť a ústretovosť.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...

4. júla 2024
Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania ! Príchodom teplých, slnečných dní sa zvyšuje pracovná aktivita pri zbere a skladova...