Harmonogram orientačného jarného upratovania a čistenia mesta po zimnej údržbe 2023/2024


Čistenie mesta po zimnej údržbe 2023/2024 bude prebiehať postupne v závislosti od poveternostných podmienok. Začíname koncom februára v 9. týždni a pokračovať sa bude ďalej v zmysle nasledovného harmonogramu:

A. ORIENTAČNÉ ČASY JARNÉHO ČISTENIA

9.kalendárny týždeň:

 • Centrálna mestská zóna:
  Námestie sv. Trojice, Radničné námestie, A. Sládkoviča, J. K. Hella, Staronová, A. Kmeťa, Kammerhofská, Akademická, Mierová, priestor za „hríbom“.
 • Sídlisko Drieňová:
  ul. L.Svobodu, Učiteľská, Pátrovská, J. Straku, Energetikov, Bratská, Kysihýbelská, Roľnícka, parkovisko pred COOP Jednotou.

10.kalendárny týždeň:

 • Centrálna mestská zóna:
  A. Pécha, Radničné nám. – priestor pred VÚB, Starozámocká, Botanická, Horná a Dolná Ružová, Novozámocká, Strieborná, Dolná, Križovatka, 1.mája, Mládežnícka, parkovisko na „Starom ihrisku“.

11.kalendárny týždeň:

 • Mestská časť Špitálka:
  Ľ. Štúra, P. Dobšinského, Pletiarska, Slovanská, J. Matušku, A. Bernoláka, M. Hattalu, I. Krasku, Železničiarska, časť ulice J. Fándlyho, Staničná, SNP (oproti VION).

12.kalendárny týždeň:

 • Mestská časť Pod Kalváriou: ulice Hviezdoslavova, Vajanského, Družstevná, SNP – hlboká cesta, k vodojemu, Výskumnícka, 8. mája, Podjavorinskej, Športová.

13.kalendárny týždeň:

 • Centrálna mestská zóna:
  Robotnícka, Remeselnícka, Malé trhovisko, Spojná, Katova, Tabaková, Na Zigmund šachtu, Záhradná, Okrúhla, Novomeského, Horná a Dolná Resla.

14.kalendárny týždeň:

 • Povrazník a Štefultov:
  ul. Budovateľská, A. Komenského, Horná Huta, Obrancov mieru, Horáka, M. Benku, Na Mária šachtu, Clementisa, Laskomerského, Tajovského, Hutnícka, Urbánka, Cintorínska, Požiarnická, B. Němcovej.

15.kalendárny týždeň:

 • mestská časť Staré mesto:
  D. Licharda, Vodárenská, Pod Červenou studňou, J. K. Hella – medzi cintorínmi, Kamenná, Pod Kalváriou, 8.mája, Vajanského, Hviezdoslava, Výskumnícka.

16.kalendárny týždeň:

 • Banky, Jergyštôlňa, Hájik, Michalská, Gagarinova.

B. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Technika TS, m.p.:

 1. Špeciálne vozidlo MERCEDES UNIMOG ev.číslo BS 838 AN
 2. Nakladač JCB BS Z007
 3. Nákl.vozidlo na odvoz použitého posyp. materiálu ev.číslo BS 279 AM
 4. Traktor s čistiacim zariadením s rotačnou kefou
 5. Multicar FUMO BS 469 AG
 6. Mitsubishi FUSO BS 156 BD

C. RUČNÉ ČISTENIE mesta pracovníkmi TS m.p.

Jarné čistenie ulíc a chodníkov mesta po zimnej údržbe bude vykonávať 8 kmeňových zamestnancov z TS m.p. Títo zamestnanci budú nasadzovaní hlavne do ťažko prístupných ulíc, kde nie je možné nasadiť špeciálnu čistiacu techniku.

Čistenie ulíc po zimnej údržbe bude vykonávané postupne, ako je uvedené v harmonograme, nie je vylúčená zmena, resp. opätovné nasadenie techniky a zamestnancov na vyčistenie konkrétnej ulice. Chodníky popri MK pokrytých asfaltom bude vykonávané pracovníkmi MOS počas celej jari až do letných mesiacov roku 2024.

Poznámka:
Práce na jarnom čistení mesta bude riadiť a koordinovať vedúci strediska č. 2 Ing. Miloš Janovský. Občania mesta môžu svoje prípadné pripomienky a požiadavky k jarnému upratovaniu nahlasovať v pracovných dňoch v čase 6:00 – 14:00 vedúcemu strediska č.2 na mob. 0905 491 034.

Podobné články

11. júla 2024
Zmena úradných hodín na matričnom úrade

V dňoch 15.7.2024 až 26.7.2024 budú úradné hodiny na matričnom úrade zmenené nasledovne: Pondelok   ...

11. júla 2024
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA V CENTRE MESTA UŽ ODDNES

Významné športové podujatie XTERRA, ktoré sa koná prvýkrát v Banskej Štiavnici prináša so sebou aj...

8. júla 2024
Podávanie podnetov na udelenie verejných ocenení mesta Banská Štiavnica

Na základe VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2009, Štatútu mesta Banská Štiavnica a jeho Dodatku č. 1...

7. júla 2024
Dotazník pre obyvateľov mesta

Vážení obyvatelia, Mesto Banská Štiavnica pripravuje strategický dokument Plán hospodárskeho rozvoja...